Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Terapeutická zahrada

Zahradní terapie -  logolink

 

Ve FN Brno jako v prvním zdravotnickém zařízení u nás byla otevřena Terapeutická zahrada. Unikátní počin nejen v oblasti medicíny, ale v sociálně-zdravotním sektoru vůbec vznikl v rámci projektu „Zahradní terapie – sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradněterapeutických opatření a aktivizací“. Projekt finančně podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.“

Terapeutická zahrada se nachází v areálu nemocničního parku, který byl založen současně s budovou kliniky v roce 1965. O podobu parku se zasloužil profesor Hádlík a stromy, které věnovaly psychiatrické klinice různé instituce, lze nalézt v prostoru nemocničního parku dodnes.

Dříve byl park využíván především k tzv. „léčbě prací“, při níž pacienti chodili do parku hrabat listí a odklízet sníh. V současné době, v souvislosti s aktuálními modely péče, nastává posun k terapeutickému využití přírody, rostlin a přírodních materiálů. V souvislosti s tímto aktuálním trendem byly v rámci projektu „Zahradní terapie“ přeměněny části stávajícího nemocničního parku na terapeutickou zahradu. Čas strávený aktivitami v zahradě má vliv na emoční prožívání pacientů, jejich náladu a zaměření pozornosti, což souvisí se zaměstnáváním rukou (aktivitou) a činností s přírodními látkami - především hlínou. Pacienti mohou nacházet paralelu jevů, odehrávajících se běžně v přírodě a dávat je do souvislosti s vlastním životem.

Tři části parku byly přeměněny na terapeutické zahrady. Jednou z nich je tzv. klidová zóna, do které mají přístup pacienti z dalších klinik a oddělení nemocnice a také veřejnost. Jedná se o část zahrady s vodním prvkem (nefunkční bazén byl přeměněn na přírodní biotop s vegetací) mobiliářem v dostatečném počtu, terénním valem, který dodává zahradě ráz větší intimity a zároveň slouží jako bariéra proti hluku. Součástí této zahrady, která je pacienty využívána především k receptivní zahradní terapii je vyvýšený záhon pro pacienty na invalidním vozíku.

Zcela nově vznikla v jedné části parku tzv. chráněná zahrada - pro pacienty v postakutní fázi onemocnění, kteří se nemohou samostatně pohybovat ve volné přírodě. Pacienti mají možnost vstupu do zahrady z budovy kliniky. Chráněná zahrada umožňuje aktivity (kuželky, zahradní šachy) i relaxaci a nabízí možnost aktivního zahradničení - pěstování zeleniny a bylinek. Součástí zahrady jsou nové výsadby ovocných stromů a jedlých keřů. Úroda ovoce a zeleniny je následně pacienty zpracována ve cvičné kuchyni v rámci nácviku aktivit běžného dne (ADL).

V terapeutické zahradě, která je součástí dětského oddělení byl vytvořen interaktivní prostor s vodním a herními prvky. Plocha byla rozčleněna na více částí nabízejících soukromí, relaxaci i pohyb. Za spolupráce pacientů kliniky vzniklo zahradní „Člověče, nezlob se“. Součástí dětské zahrady jsou také záhony pro aktivní zahradničení - pěstování květin, bylinek a zeleniny a nové výsadby stromů a jedlých keřů.

Terapeutická zahrada

 

Zahradní terapie - EUZahradní terapie - EU

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji