Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Světový den spánku, připomínka nové naděje pro pacienty s poruchami dýchání ve spánku

V pátek 17.3.2023 slavíme Světový den spánku. Zajímavostí je, že tento svátek nemá pevné datum v kalendáři, ale připadá vždy na poslední pátek před jarní rovnodenností. Světový den spánku vznikl proto, aby připomněl celosvětové populaci, že spánek je nedílnou součástí našich životů a že bez kvalitního spánku nemůžeme ani vést kvalitní život.

„Spánková medicína za poslední dekády zaznamenala zásadní vývoj. Asi největším pokrokem byl objev přístrojů k léčbě poruch dýchání ve spánku. Tato léčba je opravdový „game changer“. Hlavně u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe se setkáváme s významnými příznaky, jako je nadměrná spavost, únava a podobně. Také vliv apnoe na vnitřní orgány je významně negativní. Díky terapii dokážeme většinu těchto procesů zvrátit a pacientům významně zkvalitnit život.“ Popisuje doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. přednosta Kliniky nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno. Právě na plicní klinice je umístěno jedno ze tří pracovišť, které se ve FN Brno zabývají jednotlivými poruchami spánku. Dále to je Neurologická klinika a Klinika interní medicíny, geriatrie a praktického lékařství. Díky tomu, že se jednotlivými poruchami spánku zabývají právě odborníci podle své profilizace, můžeme zaručit opravdovou komplexnost léčby.

„Na naší klinice léčíme nejen pacienty s prostým syndromem obstrukční spánkové apnoe, ale zabýváme se i například hypoventilací při obezitě a respiračním selháním v rámci chronické obstrukční plicní nemoci. V důsledku té se u některých pacientů hromadí v krvi oxid uhličitý, který dokážeme od ventilovat pomocí různých přístrojů. Díky tomu významně zlepšujeme kvalitu života pacientů a zlepšujeme přežití v případě těžkých stavů.“ Popisuje terapii na plicní klinice prim. Vladimír Herout, MBA.

„Pneumologie i spánková medicína se i nadále rozvíjí a my na to samozřejmě reagujeme. Novinkou je například kontinuální měření oxidu uhličitého v krvi pacientů, díky kterému dokážeme přesněji stanovit diagnózu a lépe nastavit léčbu.“ Popisuje budoucnost pneumologie ve FN Brno doc. Sova. FN Brno se nejen díky tomu může oprávněně řadit za jedno z nejlepších center k diagnostice a terapie poruch spánku v ČR.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji