Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Světový den hygieny rukou připadá na 5. květen

Mezinárodní Den hygieny rukou každoročně připadá na 5. květen a je součástí iniciativy WHO (Světové zdravotnické organizace) Save lives: Clean your hands (Zachraň životy: Umývej si ruce). Datum 5. 5. bylo WHO vybráno záměrně pro propojení stanoveného data a symboliky obou rukou a pěti prstů.

Hygiena rukou je důležitá! 

Důkladné a správné umývání rukou je jednoduchá, přitom nejúčinnější metoda pro omezení šíření nemocí. Nemytýma rukama se přenáší řada infekčních onemocnění (např. virová hepatitida typu A, chřipka, salmonelóza, rotavirové infekce, enterovirové infekce, COVID apod). Všichni máme na rukou vlastní mikroflóru, která pro náš organizmus není škodlivá, ale pro jiné může být nebezpečná. Je dobré se zamyslet nad tím, čeho všeho se v průběhu dne dotýkáme a myslet nejen na sebe, ale také na ostatní.  

Kdy provádět hygienu rukou? 

Umýt si ruce před jídlem a po použití WC je pro nás všechny samozřejmostí. Je však mnoho dalších situací, kdy je hygiena rukou žádoucí a někdy opomíjena. Jde například o situace po použití veřejné hromadné dopravy, návštěvě úřadu a jiných veřejných míst, stejně tak jako při (a po) návštěvě zdravotnického zařízení. Pandemie nemoci COVID nás dále také naučila používat dezinfekční prostředky i po podání ruky cizímu člověku, po kontaktu s penězi anebo manipulaci s rouškou či respirátorem. 

Co je k hygieně rukou potřeba? 

Mýdlo a voda je třeba vždy, když jsou ruce viditelně špinavé. Rychlá alkoholová dezinfekce, která je v současnosti neodmyslitelným doplňkem jako třeba mobilní telefon, je použitelná při všech příležitostech a dostupná kdykoliv, protože ji nosíme neustále s sebou. Stejně jako rouška nebo respirátor napomáhá bránění šíření nemocí.

30 sekund pro ochranu sebe i ostatních 

Důkladné mytí rukou mýdlem nebo použití speciální alkoholové dezinfekce na ruce po dobu 30 sekund dokáže zabít bakterie, které způsobují infekce. Důkladnou pozornost je žádoucí věnovat konečkům prstů, kterými se všeho dotýkáme. 

 

Hygiena rukou se týká nás všech, bez rozdílu věku, pohlaví anebo povolání. 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji