Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Světový den astmatu v Brně

 

Světový den astmatu každoročně vyhlašuje Globální iniciativa pro astma (http://ginasthma.org/wad/), téma letošního ročníku charakterizuje slogan „Nikdy příliš brzy, nikdy příliš pozdě, vždy v pravý čas řešit onemocnění dýchacích cest“. V naší republice Světový den astmatu organizuje Česká iniciativa pro astma (ČIPA, www.cipa.cz). Cílem této akce je seznámit veřejnost s diagnostikou, léčbou a prevencí průduškového astmatu a alergií.   

V Brně proběhne Světový den astmatu s Českým rozhlasem Brno 9. května 2018 od 15 do 17 hod.

V rámci této akce si mohou zájemci přímo v budově Českého rozhlasu Brno nechat změřit plicní funkce, dále získají informace o této nemoci, její prevenci a léčbě. Pro případné dotazy budou k dispozici specializovaní odborníci, lektoři České iniciativy pro astma: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., vedoucí lékařka Alergologické ambulance Interní gastroenterologické kliniky FN Brno, MUDr. Dagmar Kindlová z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno, doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., z Ambulance dětské alergologie a klinické imunologie Pediatrické kliniky FN Brno a primářka MUDr. Eva Ohnútková z kliniky AKI.

 

Na otázky vztahující se ke Světovému dni astmatu odpověděla MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., vedoucí lékařka Alergologické ambulance Interní gastroenterologické kliniky FN Brno.

Jak bude Světový den astmatu (SDA) v Brně probíhat a komu je určen?

V Brně organizujeme pravidelně SDA ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Ve dvoraně Českého rozhlasu budou umístěny spirometry k měření funkcí plic. Přítomní lektoři ČIPy budou pro každého jednotlivého účastníka měření hodnotit. Je řada témat, která budou v souvislosti s astmatem diskutována (astma a sport, astma a těhotenství, alergie a astma atd.). Tato témata jsou tradičně vylepena na plakátech ve dvoraně, ale účastníci se mohou ptát na to, co je z této problematiky zajímá.

SDA je určen veřejnosti, a to nejen pacientům a jejich rodinám, ale i všem zájemcům, kteří chtějí získat informace nejen o astmatu, ale i alergiích. V rámci loňské akce bylo na základě klinických údajů a výsledků spirometrie odesláno přes 8 % účastníků k dalšímu došetření k vyloučení astmatu.

Jaké jsou základní projevy astmatu?

Astma se projevuje pocity dušnosti (nedostatku vzduchu), pískoty na průduškách zvláště při výdechu, někdy tíží na hrudníku a kašlem (v době mimo nachlazení). Astmatické záchvaty se projevují náhlou těžkou dušností.

Existuje vztah mezi alergií a vznikem astmatu?

Astma je chronické onemocnění průdušek, jehož příčinou je zánětlivá reakce v průduškové sliznici. Tato zánětlivá reakce vzniká jako obranná odpověď na některé látky z okolí, které se do průdušek dostávají při dýchání. To jsou především různé látky, které jsou schopny vyvolat alergickou odpověď – tzv. alergeny. Alergen je obvykle drobná částice bílkovinného původu – například pylová zrna, výměšky roztočů, některé produkty zvířat, plísně apod. K tomu, aby vzniklo astma, nestačí být jen alergikem. Ne všichni alergici totiž jsou zároveň astmatiky. Ke vzniku astmatu je třeba mít ještě některé další vlohy, které spolu s alergií nakonec vedou ke stavu, který označujeme jako nadměrnou reaktivitu (hyperreaktivitu) průdušek. Průdušky astmatiků jsou nadměrně dráždivé a dovedou při styku s alergenem zareagovat otokem, zvýšenou tvorbou hlenu, stahem svaloviny ve své stěně. To vše vede nakonec k zúžení průdušek, které nemocný pociťuje jako překážku při dýchání.

Kromě styku s alergeny může podobně spustit astmatické obtíže i virová infekce, kouř z tabáku, námaha a také stres. Více informací naleznete na www.cipa.cz.

Lze vzniku astmatu zabránit určitou formou prevence?

Rozvoj a trvání astmatu je řízeno interakcemi mezi geny a zevním prostředím. Pro děti je kritické období těhotenství, kojenecký a batolecí věk. Ve světě probíhá řada dlouhodobých studií, které se této problematice věnují.

K současným doporučením patří:

  • Odstranit expozici tabákovému kouři v těhotenství a v časném dětském věku.
  • Podporovat porody přirozenou cestou, tj. vaginálně, což zajistí expozici přirozené mikroflóře pochvy v prvních minutách života, a tak správnému mikrobiálnímu osídlení dítěte.
  • Kojení neodstraní dispozici k alergii nebo astmatu, ale zajistí přirozený zdroj výživy a určitou ochranu proti infekcím.
  • Pokud je to možné, nepodávat paracetamol a antibiotika v prvním roce života dítěte.

             Zdroj: www.ginasthma.org/wad/      

Přibývá pacientů s astmatem – celosvětově i u nás?

Astmatem trpí 300 miliónů lidí na světě a je to nejčastější chronické onemocnění. V dětském věku je vyšší výskyt.

V České republice je počet astmatiků odhadován asi na 500 000. Je ovšem velmi pravděpodobné, že dalších asi 250 000 lidí trpí nějakou formou astmatu, aniž by o své nemoci věděli. Jsou to hlavně lidé s mírnějšími příznaky, které již přijali za součást svého života, a proto ani nevyhledávají lékaře. Statistiky u dětí uvádějí pro Českou republiku výskyt astmatu v rozmezí 10–15 % všech dětí. Znamená to, že v průměru by se v každé školní třídě mohly najít dvě až tři děti s nějakou formou astmatu (zdroj: www.cipa.cz).

Jaké jsou aktuální trendy v léčbě astmatu?

Dlouhodobá léčba astmatu podle GINy je zaměřena na dvě oblasti: kontrolovat příznaky (tj. minimalizovat potíže) a redukovat rizika, která z nemoci vyplývají, tj. zabránit exacerbacím, tedy náhlým stavům zhoršení nemoci, a omezit nežádoucí reakce na léky. Léčba je stupňovitá. Základem je léčba protizánětlivá, nejčastěji inhalačními kortikosteroidy. Pokud není onemocnění stabilizované a pacienti potřebují vdechovat úlevovou léčbu, která neléčí astmatický zánět, ale jen zúžené průdušky otevírá, a to více než 2x do týdne, pak přidáváme léky další. Aktuální trend jsou nové inhalační systémy s výbornou depozicí – tj. dodáním léků dostatečně hluboko do průdušek, režimy dávkování léků 1x denně. U těžkých astmatiků je doporučována biologická léčba, která je poskytována v Centrech pro těžké astma na základě přísně stanovených kritérií.

 

 

Beatrix Křížová

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 233 878

e-mail:

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji