Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Stabilizace zlomeniny páteře pomocí navigace Brainlab Spinal Navigation. Poprvé ve FN Brno

Za podpory vedení nemocnice a Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno byla začátkem prosince 2018 poprvé ve Fakultní nemocnici Brno provedena stabilizace zlomeniny páteře pomocí navigace Brainlab Spinal Navigation. Operace probíhala pod vedením MUDr. Andreje Bilika, Ph.D. K navigované stabilizaci byl indikován pacient se zlomeninou krční páteře v segmentu C5/6 v terénu ankylozující spondylitídy (m. Bechtěrev ). Po provedení skeletizace páteře a  peroperačním načtení referenčních bodů pomocí 3D C ramena byla instrumentace poraněného segmentu úspěšně provedena pomocí  Brainlab navigace bez nutnosti použití rentgenu. Tato navigace poskytla přesnější a bezpečnější zavedení šroubů s minimalizací rizika možného poranění anatomicky důležitých struktur na co nejmenší míru.

 

„Stabilizace páteře pomocí navigace poskytuje přesnější umístění šroubů a výrazně snižuje peroperační expozici rentgenovým zářením jak pro operační tým, tak i pro pacienta. Benefit a využití Brainlab Spinal Navigation je zejména u operací v anatomicky kritických oblastech, minimálně invazivních operačních výkonech, deformitách nebo nádorovém onemocnění páteře,“ uvádí MUDr. Andrej Bilik, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno.

 

 

Základy dnešní techniky navigovaných stabilizací páteře můžeme hledat v principech intrakraniální bezrámové stereotaxie, která pro registraci používala snímání markerů z povrchu kůže. Snímání a registraci těchto markerů se začalo zkoušet i ve spondylochirurgii. Bohužel ale docházelo k významným nepřesnostem vzhledem k relativnímu pohybu mezi pohyblivým kožním povrchem a kostním podkladem a nasnímaný obraz páteře nebyl spolehlivý a přesný.

 

Navzdory tomuto počátečnímu neúspěchu se vývoj navigovaných stabilizací páteře nezastavil a již brzy se objevila účinná metoda registrace referenčních bodů. Jako referenční markery se k registraci začaly využívat anatomicky pevné body z dorzálních struktur páteře a záhy nahradily markery z povrchu kůže a poskytly spolehlivou registrační přesnost.

 

Jakmile byly vyřešeny problémy s registrační nepřesností, začala se popularita navigovaných stabilizací páteře zvyšovat. S vylepšenou technologií byly brzy vyvinuty systémy druhé generace CT a fluoroskopie a navigovaná stabilizace páteře si našla své místo a uplatnění i u těch nejsložitějších spinálních operacích, jako je například zavedení transartikulárních šroubů C1-C2.

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji