Menu
Česky English
532 23 1111

Spánkové centrum FN Brno v nově zrekonstruovaných prostorách na ulici Netroufalky

/5. 5. 2023/ Ke slavnostnímu otevření Spánkového centra v nově zrekonstruovaných prostorách došlo 5. 5. 2023. Slavnostního otevření se zúčastnil ředitel FN Brno MUDr. Ivo Rovný, zástupci vedení FN Brno a Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství.

Spánkové centrum fungovalo v provizorním provozu více jak rok na pracovišti FN Brno – Bohunice. Začátkem letošního roku byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor na ulici Netroufalky 3 a následně došlo k přesunu Spánkového centra do těchto nových prostor. Ty zvýšily nejen komfort pacientů, ale i kvalitu vyšetření díky jednolůžkovým pokojům s vlastním sociálním zařízením a dostatečnou hlukovou a světelnou izolací. Dalším „plusem“ je výrazné zlepšení pracovních podmínek spánkových techniků, kteří se starají nejen o hladký průběh celonoční monitorace, ale také provádějí on-line vyhodnocení spánkových studií. Cena rekonstrukce celého objektu, který je mj. využíván i dalšími útvary FN Brno, přesáhla 17 milionů Kč bez DPH a nemocnice ji hradila ze svých zdrojů. Záměrem nemocnice je provést kompletní revitalizaci objektu a využít k úhradě vhodné dotační tituly.

Fakultní nemocnice Brno poskytuje pacientům zdravotní služby ve Spánkovém centru pod Klinikou interní, geriatrie a praktického lékařství. Odborníci se na spánek dívají jako na začátek následujícího dne, spíše než na konec předešlého, proto by se jeho kvalita neměla podceňovat. Dominantně se centrum zabývá poruchami dýchání, které narušují architektoniku spánku a vedou například k nadměrné denní spavosti, poruchám soustředění a různým dalším denním příznakům, které jsou často opomíjeny a mohou pacienty v průběhu dne výrazně handicapovat. Spánkové centrum diagnostikuje téměř všechny poruchy spánku a pacienti sem přijíždí nejen z Jihomoravského kraje, ale i z přilehlých koutů republiky. Spánkové centrum je významné nejen klinicky, ale slouží i jako vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. 

V rámci diferenciální diagnostiky se do Spánkového centra dostávají pacienti s mnoha typy poruch spánku, nastavena je proto spolupráce s dalšími odbornostmi, které FN Brno nabízí. Úzká spolupráce je především s Klinikou plicní a tuberkulózy a Oddělením ORL, ale například i díky výborné spolupráci s klinickými psychology je poskytována psychologická pomoc, zejména pacientům s nespavostí. V léčbě nespavosti je nastavena také spolupráce s Neurologickou klinikou v rámci kognitivně behaviorální terapie. „Pacient, který má například 100 zástav dechu za hodinu, trvajících déle než 10 s, je přes den více ospalý a jeho nepozornost tak může mít dalekosáhle důsledky třeba v jeho zaměstnání, nebo i za volantem. Takoví pacienti by měly být zavčas diagnostikováni, neboť jejich špatný spánek přispívá ke zhoršení nejen kardiovaskulární prognózy, ale i celkové kvality života,“ říká přednosta Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. 

Na rozdíl od většiny ostatních center v České republice jsou zde pacienti vyšetřováni převážně polysomnograficky. To znamená, že se odborníci nezaměřují jen na poruchy dýchání ve spánku, ale monitorovány jsou zde i další parametry, jako například jednotlivé fáze spánku, pohyby těla či vydávané zvuky. Pacienti jsou navíc po celou noc monitorováni kamerami. Další unikátností centra je nastavení léčby přímo za hospitalizace při celonoční polysomnografické monitorace. Odborníci tak přesně vidí, jak pacient na léčbu reaguje a terapii mu ušijí doslova na míru. „Prototypem našich pacientů jsou muži středního věku, kteří ve spánku chrápou a mají nadváhu. U žen je prevalence zhruba poloviční, ty ale trpí často nespavostí, která je spojena se současným životním stylem a vnějšími faktory. Většina našich pacientů s poruchami dýchání ve spánku je obézních a snažíme se vypozorovat některé souvislosti, které by mohly ovlivnit jejich další léčbu. Propojíme tak epidemie 21. století, což je obezita se spánkem a vytvoříme unikátně komplexní centrum v rámci České republiky,“ popisuje přednosta.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji