Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Rekonstrukce JIP KIGOPL a JIP IGEK

Vážení pacienti, klienti FN Brno,

ve dnech 20. 2. 2023 a 6. 3. 2023 budou zahájeny realizace významných investičních akcí, a to rekonstrukce Jednotky intenzivní péče Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství (dále jen JIP KIGOPL) a Jednotky intenzivní péče Interní gastroenterologické kliniky (dále jen JIP IGEK).

Stavební práce spojené s rekonstrukcemi započnou ve FN Brno - pracoviště Bohunice:

  • 20. 2. 2023 - JIP KIGOPL, objekt D2 (stará zástavba) - v 1. nadzemním podlaží, částečně v 1. podzemním podlaží a 3. nadzemním podlaží propojovacího krčku objektu F – D (stará zástavba). 
  • 6. 3. 2023 - JIP IGEK, Lůžkový trakt - objekt L (nejvyšší bílá budova), v 15. nadzemním podlaží objektu a budou probíhat částečně i v 14., 16., 17. nadzemním podlaží a v technickém 18. nadzemním podlaží,
  • na obou JIP budou práce probíhat v čase 08:00 až 16:00 hod.,
  • předpokládaný termín ukončení staveb je listopad 2023.

Mapka FN Brno rekonstrukce

 

Prosíme Vás o zvýšenou opatrnost a obezřetnost při pohybu v dotčených lokalitách i při pohybu v kolektorech mezi objektem L - Lůžkový trakt  a I2 - Transfuzní a tkáňové oddělení, kde se budou pohybovat pracovníci stavby a bude probíhat přesun stavebního materiálu. 

Zajištění provozu obou klinik: provoz KIGOPL a IGEK bude zajištěn v max. možné míře bez omezení provozu 

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že i Vy spolu s námi zdárně překlenete období "stavebních prací" a budeme se všichni společně těšit na nové, moderní prostory, které budou sloužit pacientům i zaměstnancům nemocnice.

Fakultní nemocnice Brno.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji