Menu
Česky English
532 23 1111

První buněčná genová terapie nádoru ve FN Brno a ve střední Evropě. Pacient může jít domů

Datum: 20/12/2019

Tým lékařů a sester Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU provedl v prosinci 2019 první podání buněčné genové onkologické terapie ve Fakultní nemocnici Brno a nemocný pacient mohl před Vánocemi opustit nemocnici.

 

Pacientovi (48 let) byl v červnu 2019 diagnostikován mediastinální velkobuněčný B lymfom, závažné onkologické onemocnění hrudních mízních uzlin. Zahájil standardní cytostatickou léčbu, ale ani po několika cyklech chemoterapie nedošlo ke zmenšení velikosti jeho nádoru. Stejně tak záchranná, velmi intenzivní chemoterapie nepřinesla žádný léčebný efekt. Po dalších dvou liniích modifikované léčby se nádor dokonce ještě zvětšil a začal již utlačovat průdušky, plíce a velké cévy s nebezpečím vzniku závažných komplikací. Ani tak intenzivní léčba, jakou je transplantace kostní dřeně, nepřicházela v této situaci do úvahy.

 

„Naštěstí byla právě v této době (říjen 2019) dokončena několikaměsíční fáze příprav moderní buněčné genové terapie pomocí CAR-T lymfocytů (T-lymfocytů s chimerickým antigenním receptorem),“ komentoval prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky, výsledek dlouhodobé výborné spolupráce kliniky, Separačního střediska a Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno.

 

Při této léčebné metodě jsou pacientovi nejprve z krve odebrány bílé krvinky, které jsou následně odeslány do výrobního závodu firmy Kite Gilead v USA. Tam je do nich vložena speciální genetická informace, díky které se „naučí“ cíleně rozpoznávat a ničit určené nádorové buňky. Výsledný léčivý přípravek moderní terapie (Yescarta®) je po převozu zpět do nemocnice uložen ve zmražené podobě ve velkokapacitních kontejnerech s tekutým dusíkem.

Pacient podstoupil odběr lymfocytů začátkem listopadu 2019 a dále mu byla provedena nezbytná vyšetření k posouzení celkového zdravotního stavu a k vyloučení infekce. Genetická modifikace jeho T-lymfocytů proběhla úspěšně a tyto buňky mu byly po šetrné přípravné chemoterapii podány na začátku prosince 2019. Ostře sledované období po podání bylo provázeno pouze velmi mírnými nežádoucími účinky, které byly rychle zvládnuty podle mezinárodních doporučení. Již za několik dní se pacientovi také ulevilo od obtěžujících příznaků vyvolaných jeho nádorem, zejména každodenních teplot, kašle a potíží s dýcháním.

 

První pacient v ČR s buněčnou genovou terapií

„Jde o prvního pacienta v České republice a jednoho z prvních ve střední a východní Evropě, kterému byl v léčbě mediastinálního velkobuněčného B lymfomu podán tento přípravek buněčné genové terapie,“ uvedl MUDr. František Folber, Ph.D., vedoucí lékař programu CAR-T terapie na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno.

 

Celý tým lékařů, sester a dalších zapojených pracovníků FN Brno věří, že tato moderní léčebná metoda bude mít očekávaný léčebný efekt a umožní panu Petrovi i dalším až donedávna zcela nevyléčitelným nemocným, aby mohli strávit se svými rodinami a dětmi nejen vánoční svátky, ale i mnoho zdravých měsíců a let.

 

Velký dík patří také firmě Kite Gilead, která nabídla, že ačkoliv cena jednoho tohoto léčivého přípravku moderní terapie činí přibližně 10 milionů Kč, jeho výroba pro první tři pacienty bude provedena zdarma.

 

Na fotografii je přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji