Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Prof. Vlastimil Válek o CT mumie barona Trencka: „Byla to ojedinělá příležitost.“

V rámci projektu s názvem Antropologický, soudně-lékařský a historický výzkum mumie barona Trencka, na němž spolupracuje Muzeum města Brna s Kapucínskou hrobkou v Brně a Masarykovou univerzitou, se ve Fakultní nemocnici Brno 25. února 2017 uskutečnilo CT vyšetření mumie barona Trencka, které vedl přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. V následujícím rozhovoru si můžete přečíst, jak na tuto mimořádnou událost vzpomíná.

Pane profesore, mít na klinice „pacienta“ s rokem narození 1711 asi není úplně obvyklé?

Máte naprosto pravdu, nebyl to běžný pacient. Na druhou stranu – žádanka na vyšetření byla vyplněna vzorově. Nikdy jsem zatím neměl příležitost ani vidět jakékoliv vyšetření mumie. Takže to byla nesmírně zajímavá a jedinečná zkušenost. 

Jak technicky náročné bylo toto vyšetření uskutečnit?

Tak jako všechna vyšetření, i toto prováděli radiologičtí asistenti. V tomto případě si vše musela nastudovat paní Michaela Fantová, vedoucí radiologická asistentka na CT, a morální oporou a tím, kdo vše jistil, byl vedoucí laborant Mgr. Martin Buček. Vyšetření bezesporu náročné bylo a musím říct, že jej udělali dokonale, v různých protokolech nasbírali obrovské množství informací.

Co bylo hlavním cílem počítačové tomografie mumie barona Trencka?

Cílem vylo naskenovat mumii barona Trencka v různých cílených zvětšeních některých částí jeho těla a rozdílnými technikami – za použití různých kilovoltů a miliampérů. Výsledkem bylo několik desítek tisíc submilimetrových řezů. Dnes existuje mikroCT, které má rozlišení v mikrometrech, a nanoCT, jenže na těchto přístrojích lze vyšetřit jen malou kost nebo její kousky. My jsme potřebovali naskenovat celou mumii, abychom mohli co nejpřesněji hodnotit kostní strukturu (např. stáří zlomenin) a provádět různé 3D rekonstrukce baronova těla, které pak půjde vytisknout na 3D tiskárně. Výhoda byla, že jsme nemuseli hledět na radiační zátěž pana barona a ten dobře spolupracoval. Vyšetření trvalo řadu hodin. Nakonec se jako hlavní problém ukázalo, jak poslat všechny získané řezy do PACSu (pozn. red. úložiště na archivaci a zobrazování rentgenových snímků) a jak je dostat na nějaký nosič. Paní Fantová a Mgr. Buček s tím strávili opravdu hodně času.

Jistě jste barona Trencka znal z dějin města Brna, čím je pro Vás jako historická postava zajímavý?

Nastudoval jsem si o baronu Trenckovi spoustu literatury. U vyšetření byli antropologové, kolegové ze soudního lékařství, z Muzea města Brna i zástupci řádu Kapucínů, a tak jsem nechtěl naší nemocnici a Lékařské fakultě udělat ostudu jako kulturní barbar a technokrat. Baron Trenck byla neskutečně košatá, komplikovaná osoba. Myslím, že ho musela velmi poznamenat smrt jeho mladé ženy, kterou velmi miloval, a všech jeho dětí. Byl sice mlád, mocný, ale asi i opuštěný. Byl to nejen válečník, ale velmi emotivní člověk, umělec, básník, který znal mnoho jazyků.

A jaké tedy bylo Vaše setkání s baronem řekněme „tváří v tvář“?

Musím říct, že jsem byl velmi překvapený. Tělo bylo poměrně dobře zachovalé, měl rovnou, souměrnou postavu, dokonce byly vidět i šlachy na rukách. Nejvíce mě udivilo, jak neskutečně zachovalý a kvalitní měl chrup, všechny zuby v horní i dolní čelisti. Jeho lebka byla krásná, symetrická, nebyly na ní vidět žádné zlomeniny. Zjevně šlo o člověka, který se o sebe uměl starat a uměl se bránit, protože není zlomená ani kost, která se při silném úderu do čelisti téměř vždy zlomí. Byť se ten člověk živil vojenstvím a rval se, je fascinující, že neměl ani zlomený nos. Podle prvotních vyšetření také bylo zřejmé, že baron si zlomil nohu nad kotníkem. Ten, kdo se o toto zranění staral, by dnes mohl pracovat na traumatologii. Zlomenina se skvěle zahojila a srostla.

Jak hodnotíte tento projekt celkově?

Celý projekt hodnotím velmi pozitivně a opravdu upřímně doufám, že s Ústavem antropologie a Ústavem soudního lékařství budeme dále spolupracovat. Opravdu to byla ojedinělá příležitost, jsem za ni fakt nesmírně vděčný. Musel jsem nastudovat řadu velmi zajímavých historických dat, poznal jsem několik skvělých odborníků z různých oborů, kteří toho o technice CT a některých oblastí CT vyšetření věděli víc než já. Člověk žije v jakési kleci a má tendenci mít pocit, že zdravotnictví je střed světa. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., vedoucí Laboratoře morfologie a forenzní antropologie z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která vlastně celý výzkum řídila, pro mě proto byla téměř jako zjevení. Její znalosti o „mém“ oboru, tedy radiologii, byly opravdu mimořádné. Pokud bude nějaká příležitost, pevně doufám, že se na nás opět obrátí.

 

PROFESOR VLASTIMIL VÁLEK

  • Patří mezi přední odborníky oboru radiologie u nás i ve světě.
  • Od roku 2005 je vedoucím Katedry zobrazovacích metod Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  • Od roku 2012 je náměstek ředitele FN Brno pro SVLS.
  • V současné době je rovněž předsedou Radiologické společnosti, místopředsedou Společnosti gastrointestinální onkologie, předsedou Komise pro biomedicínský výzkum Agentury pro zdravotnický výzkum, předsedou Komise pro pregraduální vzdělávání Evropské radiologické společnosti, výkonným místopředsedou Pracovní skupiny pro ozáření na MZ ČR a předsedou Akademického senátu LF MU v Brně.

 

KLINIKA RADIOLOGIE A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FN BRNO

  • Je vysoce odborné a prestižní pracoviště. V současné době patří mezi lídry v ultrazvukové diagnostice, a to nejen v Evropě, ale i ve světě. To dokazuje i fakt, že tato klinika je školícím pracovištěm lékařů z Evropy, jižní Afriky a Asie, kteří sem pravidelně jezdí na stáže. Klinika rovněž pořádá odborné vzdělávací kurzy v západní i východní Evropě. Kromě ultrazvukové diagnostiky dosahuje mimořádných výsledků především v onkologické diagnostice, zejména v léčbě onkologických pacientů pomocí intervenčních metod. Řadu z nich zavedla Klinika radiologie a nukleární medicíny do běžné praxe jako první ve východní Evropě díky poznatkům profesora Vlastimila Válka, které načerpal na dlouhodobém pracovním pobytu v Japonsku. Klinika radiologie a nukleární medicíny patří také mezi špičková pracoviště ve vyšetřeních počítačovou tomografií a magnetickou rezonancí.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji