Menu
Česky English
532 23 1111

Poruchy plodnosti u mužů

Centrum asistované reprodukce CAR 01 řeší problémy při početí již 40 let. Za tu dobu pomohli odborníci tisícům neplodných párů. Poruchy plodnosti mohou být jak na straně žen, tak i mužů, které nejvíce trápí pokles koncentrace spermií.

Úbytek množství spermií v ejakulátu je popisován v řadě studií. V roce 2017 vyšla v renomovaném časopise Human Reproduction Update rozsáhlá studie autorů Levine a kol., která shrnula výsledky spermiogramů ze 185 prací z celého světa za období 1973–2011. Jednalo se o analýzy, které se týkaly více než 42 000 mužů a z tohoto pohledu to je dodnes nejrozsáhlejší soubor prezentovaný v jediné souhrnné práci. Ve studii je popisován celkový dlouhodobý pokles koncentrace spermií ve sledovaném období z 99 mil./ml na 47,1 mil./ml v populaci mužů západního světa (zahrnující Evropu, Severní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland).

Obdobný, i když ne tak razantní pokles zaznamenávají také lékaři Centra asistované reprodukce CAR 01 Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU. Ročně zde vyšetří zhruba 900 spermiogramů. „V roce 1997 byla v naší laboratoři zjištěna průměrná koncentrace spermií ze všech analyzovaných spermiogramů 37,1 mil./ml ejakulátu, v roce 2008 to bylo 35,7 mil./ml a v roce 2018 34,9 mil./ml,“ popisuje vedoucí Centra asistované reprodukce doc. MUDr. Igor Crha, CSc.   

I tak jsou ale výsledky spermiogramů dle doc. Crhy stále v normě: „V základních parametrech musí být koncentrace vyšší než 15 mil./ml, pohyb více než 40 %, přičemž nejméně 32 % musí být progresivně pohyblivých, správný tvar musí mít více než 4 % spermií. Pro srovnání – v druhé polovině 20. století to bylo více než 60 mil./ml a více než 50 % pohyblivých spermií a 50 % správného tvaru.“

Jednou z hlavních příčin může být podle výsledků mnoha studií poškození varlete již v době jeho vzniku v embryonálním období.

 

Bližší informace v rozhovoru s doc. Crhou zde.

doc. Igor Crha

 

Příčiny obtíží při početí ze strany muže řeší odborníci CAR různými metodami asistované reprodukce, např. selekce spermií. Více v rozhovoru s Ing. Michalem Ješetou z Centra asistované reprodukce zde.

Ing. Miichal Ješeta

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji