Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pokrok brněnské pneumologie – silikonové tracheální stenty

Obrázek 1. Snímek pacienta po zavedení tracheálního Y stentu. Na snímku jsou dobře patrny rentgen kontrastní značky. Místo vyznačeno šipkou

 

/11. 1. 2022/ Dušení v důsledku útlaku dýchacích cest, to je noční můrou nejen pacientů se zhoubnými nádory plic a mezihrudí. Jedinou pomocí je často zavedení speciální protézy do dýchacích cest, která pomáhá udržovat průchod vzduchu. Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno zavedla novou metodu léčby takto vážně nemocných pacientů.

Výkony v oblastech velkých dýchacích cest a zavádění tracheálních stentů jsou nejsložitější výkony v bronchologii. Už z podstaty problému jsou rezervovány pro ty největší fakultní nemocnice a FN Brno patří k jednomu z mála center, která tuto léčbu nabízí. Novinkou je systém měkkých takzvaných Dumon stentů. „Tato léčba je pro pacienta šetrnější než dříve používané metalické typy stentů a jsem moc rád, že jsem měl možnost tuto léčbu, díky vstřícnosti vedení nemocnice, v Brně zavést,“ uvádí docent Sova, přednosta kliniky.

„Bronchologie, při které jsou vyšetřovány dýchací cesty pacienta pomocí endoskopu s kamerou, se v současné době v Brně rychle rozvíjí. Také díky úsilí kolegů, jako je prim. Herout, doc. Brat a dr. Venclíček, má úroveň stoupající trajektorii a je dobré uvést, že naše klinika je referenčním pracovištěm nejen pro oblast Jihomoravského kraje. Dokládá to i poslední pacient, kterému byl úspěšně zaveden tracheální Y stent, a to i přes to, že se nacházel ve vážném stavu v důsledku covidu a tuberkulózy plic.“ pokračuje Sova a na závěr dodává „V následujících 3 letech plánujeme zavést do praxe další pokročilé metody diagnostiky a terapie pacientů a tím zlepšit jejich prognóza/kvalitu života.“

Bronchologické vyšetření/výkon ve Fakultní nemocnici Brno nabízíme všem pacientům bez rozdílu místa bydliště a objednat se je možné prostřednictvím mailu

 

Bronchologie 02

Obrázek 2. Y stent v ochranném balení

 

Bronchologie 03

Obrázek 3. Pohled do dýchacích cest pacienta. Dobře patrný zavedený tracheální Y stent

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji