Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podle klinické studie je lék na koronavirus od firmy Regeneron účinný

/6.4.2021/ Až o 70% méně hospitalizací a úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 vykazuje 3. fáze klinické studie posuzována Evropskou lékovou agenturou po podání protilátkové kombinace REGEN-CoV™ (casirivimab, imdevimab) od Regeneron Pharmaceuticals. Výsledky studie současně prokazují účinnost na všechny známé mutace viru SARS-CoV-2. Kriticky důležité je včasné podání kombinace monoklonálních protilátek pacientům v počínající fázi nemoci s lehkými příznaky bez nutné potřeby kyslíku.

V případě nákazy covidem-19 u rizikových pacientů je nutné, aby kontaktovali svého ambulantního specialistu, nebo praktického lékaře. Ti vyplní žádanku v informačním systému a pacienta objednají k aplikaci léku, ta se provádí nitrožilní infuzí.

K 6. dubnu podali ve FN Brno protilátkový koktejl 11ti pacientům. „Bohužel 3 pacienti přišli s již pokročilým covidem-19 a museli být přijati k hospitalizaci místo ambulantní aplikace REGN-COV2. Ideální by bylo, kdyby odesílající praktik nebo specialista pacienta před odesláním k nám fyzicky viděl a posoudil jeho klinický stav s ohledem na možnost ambulantního podání monoklonálních protilátek,“ upozorňuje přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno a LF MU prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Na zelený čtvrtek obdržela FN Brno 1257 dávek monoklonálních protilátek REGN-CoV2. Dalších 743 dávek, které byly určené pro polovinu republiky, rozvezla distribuční společnost do 15ti nemocnic. 500 dávek dostala FN Hradec Králové, 100 FN u sv. Anny, 60 FN Olomouc, 20 Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, deset a méně dávek pak nemocnice v Ostravě, Pardubicích, Třebíči, Krnově, Opavě, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Kyjově, Hodoníně a Masarykův onkologický ústav. V případě podání všech dávek si mohou zdravotnická zařízení pro další přijet do FN Brno, které je nyní distribučním centrem léčiva REGN-CoV2.

Pacienti s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu a s tím v budoucnosti spojenou hospitalizací jsou:

- stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,

- systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,

- primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,

- onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,

- vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,

- plicní hypertenze v dispenzární péči,

- diabetes mellitus I. typu,

- diabetes mellitus II. typu, léčený farmakologicky v kombinaci s obezitou (BMI větší 35) a/nebo hypertenzí léčenou farmokologicky 

- chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,

- chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě nebo na léčbě systémově podávanými kortikoidy,

- trombofilní stav v dispenzární péči,

- nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace,

- morbidní obezita.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji