Menu
Česky English
532 23 1111

Poděkování farmaceutům, farmaceutickým asistentům, akademickým pracovníkům a studentům zapojeným do přípravy vakcín ve velkokapacitním očkovacím centrum na BVV, denně každý z nich naředil až 500 dávek.

/4. 9. 2021/ Pro velkokapacitní očkovací centrum FN Brno byla zapotřebí příprava vakcín, s vlastním personálem by to nemocnice těžko zvládala, proto se o pomoc na lékárníky a farmaceutické asistenty obrátilo předsednictvo okresního sdružení České lékárnické komory. Od poslání první výzvy s žádostí o pomoc uplynulo 235 dní, za tu dobu se přihlásilo 275 dobrovolníků, z nichž se jich 145 zapojilo aktivně. První dobrovolnická směna, kdy bylo potřeba natáhnout z vialky očkovací látku do několika dávek, byla 1. února a poslední 31. srpna. V tomto období se dobrovolníci z řad farmaceutů, farmaceutických asistentů, studentů a akademických pracovníků zúčastnili 926 směn. Na každé směně naředil každý z nich 300 až 500 dávek, celkem tak všichni pomohli připravit téměř 400 tisíc dávek. 
 

Oprávněně jim všem patří velká poděkování:  
Když jsme se na začátku roku začali zabývat myšlenkou pomoci při přípravě vakcín ve velkokapacitním centru, počítala jsem s vaší loajalitou a pomocí, a rozhodně by mne nikdy nenapadlo, že se zapojíte v takovém rozsahu a že vydržíte celou dobu i přes prázdninové měsíce. Díky Vám jsme mohli ukázat, že lékárníci a farmaceutičtí asistenti jsou nedílnou částí týmu. 
Dovolte mi, abych Vám i já za sebe a celou FN Brno velice poděkovala, velice si Vaší pomoci vážíme a bez Vás by očkovací centrum nebylo celé.
Přeji Vám klidný zbytek roku, mnoho pracovních a osobních úspěchů, a ještě jednou DĚKUJI.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí Nemocniční lékárny FN Brno)
 

Ráda bych vám všem, kteří jste při ředění vakcín pomáhali, i těm z vás, kteří jste byli v záloze, chtěla za vaši pomoc a váš čas moc poděkovat. Díky vám všem a vaší pečlivé a zodpovědné práci v očkovacím centru můžeme být jako farmaceuti hrdí, že jsme se také aktivně podíleli na zvládnutí pandemie COVID-19. Je úžasné, kolik z vás se zapojilo, a to nejen z řad lékárníků a farmaceutických asistentek, ale také z řad studentů, studentek a akademických pracovníků Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a studentek oboru Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborné zdravotnické školy.
Přeji vám všem, aby vás vaše práce i nadále těšila a naplňovala a abyste i nadále byli otevřeni novým výzvám, tak jako jste byli otevřeni té naší.

PharmDr. Kateřina Majznerová (koordinátorka dobrovolníků z řad farmaceutů)

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji