Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pediatrie

Vážení přátelé, spolupracovníci, dětští pacienti a jejich rodiče!

Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je jedním z klinických pracovišť Dětské nemocnice. Rozhodující činností Pediatrické kliniky a v pravdě i jejím posláním je poskytovat vysoce odbornou a specializovanou zdravotní péči dětem ve věku od narození do ukončeného 18roku života. Přitom tato péče je určena nejen dětem z brněnské aglomerace, ale také ostatním z celého jihomoravského regionu. Podle možností může však Pediatrická klinika poskytnout potřebnou péči také dětem z jiných oblastí České republiky – v těchto případech je však nezbytná včasná předchozí domluva příslušných dětských lékařů nebo rodičů nemocných dětí s vedením kliniky.

Odborná léčebná činnost kliniky je poskytována jednak na lůžkových odděleních, jednak je možno ji provádět také ambulantním způsobem. V současné době disponuje Pediatrická klinika pro děti celkem 109 lůžky, která jsou umístěna na jednotlivých odděleních a mají charakter buď lůžek intenzivní péče nebo péče standardní. S ohledem na stavebně komplikované členění hlavní budovy Dětské nemocnice, je na Pediatrické klinice omezená možnost současné hospitalizace dítěte a některého z jeho rodičů přímo na oddělení. Rodiče hospitalizovaných dětí však mají možnost ubytování v nemocniční ubytovně (vzdálenost 200 m) a za svým dítětem mohou k lůžku přicházet. Rodiče také mohou během hospitalizace své dítě doprovázet k většině dalších vyšetření, která bývají plánována s ohledem na jeho zdravotní stav. V případě, že jsou rodiče ubytováni v Dětské nemocnici, mají za úhradu možnost stravování v nemocniční jídelně.

Téměř ve všech oblastech dětského  lékařství má Pediatrická klinika vysoce kvalifikované specialisty-lékaře, ale také široký tým vzdělaných zdravotních sester, kteří poskytují odpovídající diagnostiku a léčbu. V rámci jednotlivých specializací je Pediatrická klinika soustředěna zejména na diagnostiku a léčbuchorob trávicího ústrojí (gastroenterologie), nemocí ledvin a močových cest (nefrologie), chorob žláz s vnitřní sekrecí a látkové přeměny (endokrinologie, diabetologie, vrozené poruchy metabolismu), dále nemocí novorozenců (neonatologie), onemocnění alergická a choroby plic (alergologie, pulmologie), nemoci kardiovaskulárního systému (kardiologie), chorob s postižením imunitního systému (revmatologie) a onemocnění kožní (dermatologie). Ve spolupráci s dalšími pracovišti Dětské nemocnice poskytuje Pediatrická klinika také potřebnou zdravotní péči i v jiných odbornostech (např. chirurgie, ORL, onkologie, oční, rehabilitace). Pediatrická klinika při své činnosti široce využívá také špičkově vybavených laboratoří nebo Rodiče dětí přicházející do Dětské nemocnice musí být připraveni na skutečnost, že jak v odborných ambulancích, tak i na lůžkových odděleních probíhá výuka studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a výuka budoucích zdravotních sester. Není proto žádnou mimořádnou situací, že na klinice lze v běžném provozu zastihnout nejen vlastní zdravotnický personál kliniky, ale také příslušné studenty.

Krédem týmu pracovníků Pediatrické kliniky je „odpovědná pomoc ve prospěch dětských pacientů“. Naše síla je v týmové zkušenosti, v kvalitním vybavení a v součinnosti odborné spolupráce dalších pracovišť  Dětské nemocnice. Jsme však současně vedeni snahou trpělivě a zúčastněně vyslechnout především rodiče nemocných dětí a získat tak rozhodující informace o zdravotním stavu jejich dítěte a podle toho rozhodovat o dalším postupu vyšetření a léčby.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji