Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma

Situace pacientů, kteří v důsledku úrazu nebo nemoci nejsou schopni dýchat bez pomoci ventilačních přístrojů, a jsou tedy na některé formě umělé plicní ventilace dlouhodobě či trvale závislí, se v posledních letech zásadně změnila.

 

Ventilační přístroje jsou nyní na takové technické úrovni, že nevyžadují, aby na jejich činnost nepřetržitě dohlíželi profesionální zdravotníci. Díky pokrokům v resuscitační péči a intenzivní medicíně je dnes možné zdravotní stav mnoha trvale ventilovaných pacientů stabilizovat natolik, že po zácviku rodinných příslušníků a ve spolupráci s nejbližšími odborně způsobilými zdravotnickými zařízeními a agenturami domácí péče je lze propustit do domácího ošetřování.

Pro pacienta, který strávil řadu měsíců v lůžkovém zdravotnickém zařízení, většinou dosti vzdáleném od bydliště svých blízkých, znamená návrat do rodiny zásadní krok pozitivním směrem. Domácí prostředí a denní kontakt s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami kladně ovlivňuje psychiku nemocného, čímž se následně zlepšuje i jeho zdravotní stav.

Program domácí plicní ventilace (DUPV) byl zahájen pod záštitou ministerstva zdravotnictví v roce 2002. Základním kritériem pro zařazení do tohoto programu je, zda domácí umělá plicní ventilace bude mít vliv na zvýšení kvality života pacienta. Zájmy rodiny nebo zdravotnického zařízení v tomto směru nejsou rozhodující. Od roku 2004 je do tohoto projektu zapojena i FN Brno jako realizátor technického zajištění pacientů v domácím prostředí. Na základě rozhodnutí indikační komise Ministerstva zdravotnictví ČR o vhodnosti pacienta pro zařazení do tohoto projektu je pacientovi předán ventilační přístroj. Spotřební materiál související s ventilační péčí, servis přístroje, pojištění a další provozní požadavky včetně poradenského servisu zajišťuje FN Brno. Pacient, respektive jeho rodina se podílí na hrazení některého dalšího nutného technického vybavení a spotřebního materiálu.

Prvním pacientům v rámci projektu DUPV byly ventilátory předány v lednu 2004. Programem prošlo celkem 244 pacientů, z nichž se nejstarší narodil v roce 1928 a nejmladší je ročník 2016. Nicméně nejmladšímu účastníkovi programu bylo 11 měsíců při předání do domácí péče. Z celkového počtu pouze 5 žádostí nebylo schváleno a 16 pacientů realizoval jiný poskytovatel. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pacienty napříč Českou republikou, spolupracuje FN Brno při zajištění péče o ně s organizací Dech života, z.ú. Bližší informace o této organizaci nejdete na https://dechzivota.cz/. Jedna z jejich záslužných aktivit je pořádání letního tábora pro pacienty. Ten si velmi užívají organizátoři i pacienti – viz foto.

V současné době je v realizaci ze strany VZP druhý pilotní program, jehož cílem je zjednodušit celý proces při převedení pacienta do domácí péče, zlepšit dostupnost potřebné ošetřovatelské péče, potřebných pomůcek, zdravotnického materiálu a rozšířit okruh poskytovatelů. Projekt je již vyhodnocen a připravované změny by měly vstoupit v platnost od prosince 2019. Na základě těchto změn bude FN Brno pacienty postupně předávat jiným poskytovatelům tak, aby měli péči zajištěnou v rámci svého bydliště, což by mělo přinést i zvýšenou bezpečnost, kvalitu a informovanost pro pacienty, ale především pro osoby, které o ně pečují.

Nejlepší odměnou pro realizátory projektu je spokojenost pacientů, kteří nemusí trávit svůj život ve zdravotnických zařízeních. Tento způsob péče odstraňuje jejich sociální izolovanost, umožňuje jim seberealizaci a v neposlední řadě je i ekonomicky výhodný při čerpání prostředků ze zdravotního pojištění. Potvrzením toho je skutečnost, že někteří pacienti studují, pracují z domova a realizují své koníčky. Nepotvrdily se ani obavy, že se tito pacienti budou opakovaně do nemocnice vracet z důvodu komplikací spojených s umělou plicní ventilací. K takovým hospitalizacím prakticky nedochází. O úspěšnosti programu také vypovídá to, že v projektu jsou i 3 pacienti, kterým byl přístroj předán v roce 2004.

 

Tábor pacientů, zdroj: Dech života

Domácí plicní ventilace, zdroj: Dech života 

Fotografie - zdroj: Dech života

Autorem článku Mgr. Erna Mičudová - zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP (Bohunice, Porodnice)

 

 

 

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji