Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

MUDr. Petr Kala: Nový přístroj Vivid S70 využíváme při katétrovém uzávěru ouška levé srdeční síně

Interní kardiologická klinika využívá nový ultrazvukový přístroj Vivid S70 pro zobrazení srdečních a cévních struktur, který i ve spojitosti s využitím 3D jícnové echokardiografie umožní lepší zobrazení a přesnější plánování léčby. Tato technologie je dobře využitelná např. při katétrovém uzávěru ouška levé srdeční síně v prevenci cévní mozkové příhody u vysoce rizikových nemocných s fibrilací síní. Právě tento zákrok s novým přístrojem provedl v pátek 3. března 2017 tým kardiologů vedený MUDr. Petrem Kalou, Ph.D., FESC, vedoucím lékařem Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky FN Brno, kterého jsme se zeptali na podrobnější informace.

 

Můžete průběh zákroku blíže popsat?

Během zákroku, který je prováděn u pacienta při vědomí, je pod RTG a 3D echokardiografickou kontrolou uzavřen vstup do ouška síně tzv. okludérem, kterým se eliminuje část srdce zatížená největším rizikem tvorby krevních sraženin (trombů).

 

Pro jaký typ pacientů je vhodný?

Indikací je prevence systémové embolizace, tzn. především cévní mozkové příhody, u pacientů s fibrilací síní a vysokým rizikem ischémie. Nyní provádíme tyto zákroky u pacientů, kteří nemohou být účinně léčeni farmakologicky, tedy chronickou antikoagulační léčbou, a to z důvodu krvácivých komplikací.

 

Bude počet pacientů s touto indikací přibývat, respektive bude se zvyšovat poptávka po tomto typu zákroku?

Ano, požadavky kolegů na provedení katétrových léčebných zákroků u strukturálních onemocnění se poměrně rychle navyšují, což odpovídá jednak pozitivním výsledkům u některých diagnóz ve srovnání především s farmakologickou léčbou, a dále i velmi dobrým výsledkům naší práce.

 

Jaký má tento zákrok výhody?

Jedná se o miniinvazivní intervenční léčbu, která pacientům výrazně snižuje riziko systémové embolizace a zároveň i riziko krvácivých komplikací. Toho dosáhneme eliminací ouška levé síně jako nejčastějšího místa vzniku krevních sraženin (více než 90 %) z krevního oběhu.

 

Jak dlouho se musí lékař školit, aby byl takového výkonu schopen?

Program tzv. strukturálních intervencí, kam katétrový uzávěr ouška levé síně řadíme, ve většině případů navazuje na trénink v invazivní a intervenční kardiologii a získání funkčních licencí České lékařské komory. Pokud sečteme dobu k získání kardiologické atestace a následně superspecializaci v intervenční kardiologii, tak je samostatné provádění těchto výkonů možné nejdříve osm let od absolvování lékařské fakulty, reálně je však tato doba delší.

 

Odkud tato metoda pochází?

Okludéry pro uzávěr ouška byly vyvinuty ve Spojených státech, ve výzkumu a následně v klinické praxi se používají v posledních deseti letech.

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji