Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

MUDr. Petr Janků, Ph.D.: Perinatologické výsledky na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU a FN Brno v roce 2017

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno je největším porodnickým pracovištěm v České republice a každoročně se zde narodí téměř 50 % dětí v Jihomoravském kraji. Z celkového počtu 6 199 porodů bylo na pracovišti v Bohunicích odvedeno 3 275 a na Obilním trhu 2 924 porodů. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst o 144 porodů, což je nejvyšší porodnost za posledních 6 let.

I v loňském roce se klinika velmi obtížně potýkala s rozdělením pracoviště na dvě části, což vyžaduje zvýšené úsilí organizační i pracovní na všech úrovních. Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu je specializováno na péči o předčasné porody a další závažné těhotenské patologie, které vyžadují intenzivní péči o předčasně narozené nebo jinak ohrožené novorozence v rámci neonatologické jednotky intenzivní péče. Pracoviště v Bohunicích se zaměřuje spíše na patologie, které vyžadují úzkou návaznost na komplement nemocnice a další odbornosti využívané v rámci konzilií. Kromě péče o patologické nebo rizikové gravidity je nedílnou součástí náplně pracoviště i péče o fyziologické porody. V rámci snahy o zjednodušení systému péče a přizpůsobení se tak požadavkům rodiček pokračovala v uplynulém roce snaha o navýšení porodů vedených pouze porodními asistentkami. Lékaři jsou v takovém případě připraveni poskytnout svoji péči až v okamžiku výskytu zvýšeného rizika. Využíváme tak velmi dobrou erudici a kvalitní vzdělání našich porodních asistentek. Tyto porody tvoří v současné době 20 % ze všech porodů a rádi bychom je dále navyšovali.

Perinatologický útvar GPK a Neonatologické oddělení tvoří Perinatologické centrum FN Brno. Jedná se o jedno z 12 center v rámci České republiky, které se podílí na koncentraci nejzávažnějších patologických a rizikových stavů z celé Jižní Moravy a části Kraje Vysočina. Mezi nejvýznamnější patologie patří péče o předčasné porody. Dlouhodobě se v našem regionu daří koncentrovat v centru více než 95 % předčasných porodů, což jsou výsledky, které i v zahraničí vyvolávají pozornost. V loňském roce bylo na našem pracovišti odvedeno 629 předčasných porodů (10,1 %), z nichž nejzávažnější jsou ty v hmotnostní kategorii do 1 000 g, ve které se narodilo 78 dětí, což tvoří 12,4 % z celkového počtu prematurit.

Graf: Vývoj porodnosti v letech 2000 až 2017

V moderním porodnictví je určitý trend předcházet komplikacím včasnou indukcí porodu. Indukované porody jsou na druhou stranu ale velmi zatěžující pro pracoviště organizačně i finančně, zvláště ty, které by nebyly indikované dle zásad moderního porodnictví. V loňském roce jich bylo na našem pracovišti 1 131 (18,2 %), což je pokles ve srovnání s předchozími roky. Mezi nejčastější důvody k indukci porodu patří potermínová gravidita a další mateřské choroby, které zvyšují riziko pro plod, jako např. gestační diabetes mellitus nebo hypertenze.

Počet těhotenství, která bylo potřeba ukončit císařským řezem, v loňském roce opět klesl na 1 312 (21,2 %). Na Gynekologicko-porodnické klinice se jedná o dlouhodobý trend snižování celkového počtu císařských řezů, který byl v loňském roce již následován i z celostátního pohledu, kde došlo po mnoha letech k mírnému poklesu počtu císařských řezů. 

Graf: Počty císařských řezů

Mezi další porodnické operace patří kleště (forceps) a vakuumextrakce. Oba výkony jsou nezbytně nutné pro řešení hypoxie nebo nepostupujícího porodu ve 2. době porodní, kdy je již hlavička plodu vstouplá v pánvi a případný císařský řez by již byl pro matku i pro plod velmi rizikový. Postup, jakým se v současné době extrakční operace provádějí, je velmi šetrný k matce a bezpečný k plodu. V roce 2017 bylo na našem pracovišti 259 (4,2 %) extrakčních výkonů, z toho 57 (0,9 %) forcepsů a 202 (3,3 %) vakuumetrakcí.

Naše klinika je rovněž zaměřena na péči o vícečetné gravidity, které jsou zatíženy celou řadou závažných rizik a patologií. Mezi nejvýznamnější patří riziko předčasného porodu. Proto je v posledních letech trendem snižování procenta vícečetných gravidit díky změnám v přístupu při asistované reprodukci, kde se nyní transferuje často pouze 1 embryo. V loňském roce bylo u nás porozeno 126 dvojčetných těhotenství (2,0 %) a jedno trojčetné. Ve srovnání s předchozím rokem je to pokles o 31 vícečetných těhotenství. Tento pokles znamená velmi výrazné ulehčení pro intenzivní neonatologickou péči a stojí za zlepšením celkových perinatálních výsledků v letošním roce.

Nedílnou součástí porodnické péče je i analgezie během porodu. V současné době přestává být akceptovatelné, aby rodička cítila během porodu nadměrnou bolest. Zlatým standardem je epidurální analgezie, kterou v loňském roce využilo během porodu 1 691 (27,3 %) rodiček. Kromě epidurální analgezie poskytujeme i jiné formy farmakologické nebo nefarmakologické analgezie.

I přesto, že je naše pracoviště největší v České republice, snažíme se poskytovat naši zdravotní péči tak, aby byla nejen na vysoké odborné úrovni, ale i velmi individualizovaná. Součástí je vyhovět požadavkům na zvýšený komfort rodiček, na individuální přístup, na tzv. alternativní postupy v porodnické péči, na posílení kontaktu mezi rodiči a dítětem apod. Zvyšuje se postupně podíl rodiček, které odcházejí bezprostředně po porodu do domácí péče. V loňském roce to bylo 53 ambulantních porodů. Bohužel narůstají i počty domácích porodů, z nichž některé dopadly tragicky.  

V letošním roce se zahajují práce na nové budově Gynekologicko-porodnické kliniky, která by měla vést k podstatnému zlepšení výsledků a kvality porodnické péče. Sjednocení pracoviště, zefektivnění činnosti a dosažení přímého propojení s komplementem pro Perinatologické centrum, které se zabývá péčí o ty nejzávažnější stavy, je naprosto zásadním požadavkem na rozvoj pracoviště i oboru.

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji