Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mnohdy neváží ani jeden kilogram, křehká miminka musí bojovat s těžkým startem do života

Nejmenší z novorozenců, o které se staráme v porodnici a Dětské nemocnici mnohdy neváží ani jeden kilogram. Jsou to křehká miminka, která po svém předčasném příchodu na svět musí bojovat s nepříznivou situací. Vyrůstají z nich však silné děti, které od jiných nepoznáte.

Předčasně narozených dětí se rodí zhruba 10 %, globálně se jedná o 15 milionů dětí za rok1. Toto číslo se, i přes zdokonalující se úroveň dnešní medicíny, zvyšuje. Příčina předčasného porodu není vždy úplně zřejmá. Ve 45 - 50 % je příčina neznámá, 30 % je spojeno s předčasným odtokem plodové vody a v 15 - 20 % je těhotenství ukončeno z indikace lékaře.

Perinatologické centrum intenzivní péče ve FN Brno je největší takovým centrem v České republice. Na neonatologických jednotkách intenzivní péče a intermediární péče v Brně se koncentrují případy z celého Jihomoravského kraje. Lékaři a sestry se tak věnují 700 až 750 nezralým novorozencům ročně. V roce 2021 to bylo konkrétně 701 dětí. Pro efektivní práci však potřebuje rozšířit své, již často zastaralé, přístrojové vybavení, aby pokrylo aktuální potřeby novorozenců.

Problém předčasných porodů je celosvětový, České republice však patří jedno z předních míst žebříčku úspěšnosti v péči o tyto novorozence. Ve Fakultní nemocnici Brno se ročně rodí téměř 6500 novorozenců, z toho zhruba 10 % má nízkou porodní váhu (do 2500 gramů). 40 – 60 z nich jsou pak novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností – tedy do 999 gramů. „Všichni extrémně nezralí novorozenci mají vleklé dechové potíže, jsou odkázáni na dechovou podporu dlouhé týdny. Přesto dosahujeme výborné efektivity transportu v děloze závažných nezralostních stavů a vrozených vývojových vad, časná neonatální úmrtnost v roce 2021 v našem zařízení činila 0,8 promile, což je méně než jedno dítě z tisíce,“ uvádí primář Neonatologického oddělení MUDr. Ivo Borek a dodává, že centrum se může pochlubit opravdu špičkovými výsledky. V roce 2021 jsme se dále postarali o celkem 115 výrazně nezralých dětí.

Neonatologické oddělení FN Brno se zaměřuje primárně na péči o novorozené děti, a to od narození po propuštění do domácí péče. Prioritou je zajištění kvalifikované odborné péče. Zároveň podporujeme neustálý kontakt matky s dítětem a maximální zapojení rodičů do péče. Stali jsme se průkopníky v zavedení rooming-in pro nedonošené děti a praktikování metod vývojové péče. Cílem je vytvořit pro rodiče a předčasně narozené dítě, co nejvíce přirozené a příznivé prostředí. V prvních dnech dochází za miminkem na jednotku intenzivní péče (JIP) několikrát za den i přes noc z pokojů pro matky hospitalizovaných dětí. Jakmile novorozenec již nepotřebuje akutní intenzivní péči, jsou spolu s dítětem na tzv. oddělení rooming-in, kdy má matka u svojí postele inkubátor nebo postýlku s miminkem, tak jako by byli doma.

Součástí oddělení Neonatologie FN Brno je i spolek Neonatologie Brno, z.s., potažmo jejich projekt Křehcí bojovníci. Jde o spolek několika lékařů – neonatologů z Neonatologického oddělení a Pediatrické kliniky FN Brno. Hlavním cílem tohoto spolku je podpora předčasně narozených dětí, našich Křehkých bojovníků, kterým jejich brzký vstup do života přináší spoustu výzev a komplikací. Rozsah podpory spolku sahá od obecně osvětové činnosti ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice předčasně narozených dětí, až ke konkrétním dětem, benefičními sbírkami financí a podpoře neonatologického oddělení.

Pokud byste zvažovali podporu nemocnice na pořízení nového inkubátoru formou sponzorského daru, můžete využít následující účty FN Brno:

Účty Fakultní nemocnice Brno

173038621/0710 (ČNB) - účet pro drobné dary

70009-71234621/0710 (ČNB). Na základě platné legislativy Vás prosíme o vyplnění a zaslání darovací smlouvy, kterou můžete následně využít v případě uplatnění daňového zvýhodnění. (Odkaz na darovací smlouvu: https://www.fnbrno.cz/darovaci-smlouva-financni/f4897)

Napřímo pak můžete podpořit spolek Neonatologie Brno z.s. (Fakultní nemocnice Brno) a jeho činnost zabývající se problematikou podpory nedonošených novorozenců.

Identifikační číslo v spolkovém rejstříku: 08204349
Číslo transparentního účtu: 2501646941/2010

https://www.neonatologiebrno.cz/o-nas

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji