Menu
Česky English
532 23 1111

Mladá docentka z dětského ARO je nově zvolena reprezentantkou evropské anesteziologické a intenzivistické společnosti

/16. 1. 2022/ Lékařka Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU a zástupkyně přednosty Ústavu simulační medicíny LF MU doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., byla za svoji práci oceněna v podobě zvolení do Rady evropské anesteziologické a intenzivistické společnosti (National Representative in ESAIC Council). Jde o historicky nejmladší volenou národní zástupkyni v tomto prestižním evropském orgánu, a současně jde i o první ženu v této funkci za ČR. Její funkční období začalo 1. ledna 2022.
 

Co toto prestižní zvolení do Rady ESAIC Council znamená nejen pro Vás ale i pro pracoviště, kde nyní působíte?  

Naše pracoviště je jedním z nejpokrokovějších u nás, a i mezinárodně velmi vizibilních. V posledních letech jsme měli hned několik aktivních zástupců v různých strukturách ESAIC (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care): eLearning Committee - MUDr. Tamara Skříšovská; ESAIC Trainees Committee, Euroanaesthesia Task Force Coordinator, ESAIC Scientific Committee Trainee Representative - MUDr. Eva Klabusayová; předchůdkyní Evy Klabusayové jako zástupce residentů byla jako vůbec první za ČR také naše kolegyně MUDr. Martina Klincová. Takové zastoupení kolegyň již v období jejich specializačního vzdělávání je enormní a nemá na žádném jiném pracovišti u nás obdoby. Všechny zmíněné kolegyně jsou mladší než já. Mé zvolení, byť do "seniornější" pozice, tedy není v rámci našeho pracoviště něco nového či unikátního, je to spíše vyústěním našeho společného dlouhodobého úsilí. Současně jsem ráda, že mohou navázat na výbornou práci prof. Štourače, mého mentora, Ph.D. školitele, přednostu Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace (KDAR FN Brno a LF MU) a dobrého přítele, který byl dosavadním zástupcem v Radě ESAIC (ESAIC Council) za ČR a zejména díky jeho práci se podařilo rozšířit zastoupení ČR v nejrůznějších strukturách ESAIC a tím získat možnost ovlivňovat směřování našeho oboru na mezinárodní úrovni. Vše výše zmíněné pro mě znamená odpovědnost a výzvu v hledání svých vlastích limitů. 

 

Plánujete nějaké konkrétní kroky, které byste chtěla během svého funkčního období v Radě ESAIC Council podniknout? 

Jelikož kromě mé anesteziologické praxe v rámci KDAR FN Brno a LF MU jsem i zástupcem přednosty nově vzniklého Ústavu Simulační medicíny LF MU a dlouholetým členem vedení výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ, ráda bych se v rámci mého funkčního období v ESAIC Council zaměřila zejména na vzdělávání anesteziologů, které je mi velmi blízké. S kolegy z FN Brno jsme v letošním roce uspořádali v našem Simulačním centru vůbec první specializační kurz Simulace kritických stavů, který je dle nové vyhlášky povinný pro všechny kolegy před složením specializační zkoušky v oboru AIM. Po tomto povinném kurzu jsme následně uskutečnili i několik jednodenních, již úzce zaměřených, simulačních kurzů, které jsou dle mého názoru něco, čím se můžeme srovnávat i se špičkovými zahraničními pracovišti. A jelikož právě náš obor Anesteziologie a intenzivní medicína je plný situací, které lze ideálně trénovat pomocí simulací s vysokou mírou věrnosti, věřím, že se v této oblasti podaří rozšířit spolupráci i do zahraničí. 

 

Můžete srovnat naše pracoviště s jinými zahraničními pracovišti. Máme se u nás ještě co učit, nebo se mohou někteří něco přiučit od nás?  

Díky účasti na mnoha předchozích mezinárodních kongresech Euroanaesthesia či několika mezinárodních kurzech jisté srovnání mám. Určitě co se týče např. vědy a výzkumu, můžeme se srovnávat se zahraničními pracovišti, minimálně co se publikačních výstupů týká. Právě s naší publikační aktivitou jsme schopni držet krok i se zahraničními pracovišti. V oblastech klinické praxe mají pracoviště napříč ČR jistě rozdíly. Já jsem zatím ve své klinické praxi zažila pouze pracoviště FN Brno a v rámci drobných stáží či kurzů i několik dalších pracovišť mimo FN. Z mých pozorování musím konstatovat, že jak moderní, průkopnické a otevřené novým poznáním a postupům, a tedy i srovnatelné se zahraničními pracovišti dané pracoviště je, záleží z velké části na jeho vedení. To nejen zajištěním moderního přístrojového vybavení, ale i samotným vedením, motivováním zaměstnanců, systémem vzdělávání residentů, možností kontinuálního vzdělávání všech lékařů nebo např. možnosti akademického růstu. Zde si troufám tvrdit, je naše pracoviště jedním z nejlepších v ČR, a i srovnatelným s těmi zahraničními. Samozřejmě je i mnoho oblastí, kde i my se můžeme inspirovat v zahraničí. Díky velkému množství doktorandských studentů na KDAR máme srovnání se zahraničními vědeckými pracovišti, to nám zajišťuje nejen akademický růst našeho pracoviště v podobě nových Ph.D. absolventů, tak i poznání a možnost srovnání z jejich zahraničních stáží, co nás opět může posouvat kupředu. 

 

Jste první ženskou zástupkyní v Radě Evropské anesteziologické a intenzivistické společnosti za Českou republiku a současně historicky nejmladším zástupcem naší malé země. Už to je přece velký úspěch? 

Obě skutečnosti přispívají k pocitu odpovědnosti a nutnosti úspěchu. Naštěstí mám možnost navázat na práci prof. Štourače, co věřím, mi můj nástup do funkce podstatně usnadní. Skutečnost, že již třetí volební období je zástupce ČR v ESAIC Council z KDAR FN Brno a LF MU ukazuje, že naše pracoviště drží krok s těmi zahraničními a já jsem hrdá, že naši kliniku mohu nadále reprezentovat, jako tomu bylo doposud, ovšem nyní nově s širším dosahem jako zástupce celé České republiky. 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji