Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Lidé mají o testování imunity zájem. V akci jsou zdravotní sestry FN Brno

Testování imunity, které bylo zahájeno ve čtvrtek 23. 4. 2020 v Brně na Moravském náměstí a na parkovišti u Kampusu MU bude pokračovat ještě týden. V akci jsou zdravotní sestry Fakultní nemocnice Brno, které zajišťují dokumentaci k následnému vyšetření.

fronta

Samotný odběr následně provádějí medici Lékařské fakulty ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem MU. Armáda České republiky je rovněž na místě coby logistická jednotka. Výsledky studie, kterou spustilo MZ ČR, bude vyhodnocovat Ústav zdravotnických informací a statistiky spolu s Lékařskou fakultou.

 

Vyšetření v této studii je určeno pouze pro osoby, které jsou zdravé, tj. nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění covid-19. Budou vyšetřovány zejména dospělé osoby, speciálně v Praze a v Brně i děti od 8 let.
Celkem bude vyšetřeno přibližně 27 tisíc lidí ve čtyřech geografických oblastech s rozdílnou zátěží onemocnění covid-19, a to v Praze, Brně a okolí, Olomouci a okolí a Litoměřicích.

skupina

V případě pozitivního výsledku testu bude testovaný na místě vyzván k provedení výtěru z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou mu doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (obdrží informační letáček s dalším postupem). O výsledku tohoto vyšetření (tzv. PCR) bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice.  Pokud bude výsledek výtěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že se daná osoba s koronavirem s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již není nakažlivá a není třeba dodržovat další zvláštní opatření.


Senioři

Testovaní budou rozděleni do skupin podle věku. Zvláštní pozornost je věnována ochraně seniorů. Pro seniory, kteří jsou pro potřeby studie zařazeni do této skupiny už od 60 let, jsou vyhrazeny ve studijních stanech, stejně jako pro nákupy, zvláštní hodiny. V Praze pak každý den dopoledne zvláštní studijní stan v Kateřinské zahradě, kde je odpoledne vystřídá testování dětské skupiny.

 

Zapojit se může každý

Do studie se může zapojit každý dospělý (v Praze a Brně i děti od 8 let), který splňuje vstupní kritéria a nevykazuje známky onemocnění. Vyšetření je určeno pro osoby, které v dané oblasti žijí. Dále se vyšetření zúčastní osoby, které jsou vybrány z tzv. reprezentativních skupin Českého statistického úřadu a Výzkumných skupin IKEM ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Testovaní musí mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz zdravotního pojištění.

fronta1

 

 

 

Mgr. Pavel Žára, M.A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji