Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Letní 28. červenec je Světovým dnem hepatitid

/28. 7. 2022/ Své označení tento den nese od roku 2010. Je to den narozenin objevitele viru hepatitidy B, Barucha Samuela Blumberga, který se narodil 28.7.1925. V roce 1967 objevil virus hepatitidy B, v roce 1976 za tento objev dostal Nobelovu cenu. V současnosti známe 5 virů, které způsobují virové hepatitidy. Jde o virus hepatitidy A, B, C, D, a E.

Virová hepatitida A je klasická "nemoc špinavých rukou". Virus se přenáší fekálně kontaminovanou vodou nebo potravinami. „Nemoc nepřechází do chronicity, ale těžké průběhy jsou možné. Typické jsou lokální epidemie s desítkami až stovkami nakažených. Existuje velmi účinná vakcína, po 2 dávkách vakcíny je celoživotní ochrana před infekcí,“ říká přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Petr Husa, CSc.  

Virová hepatitida B se přenáší především sexuální cestou. Významný je i přenos z matky na dítě během porodu či kojení. „K tomuto přenosu v rozvinutých zemích světa dlouhodobě nedochází, protože novorozenec dostává hned po narození hyperimunní imunoglobulin a první dávku vakcíny. Stejně tak přenos krevními transfuzemi je ve vyspělých zemích nepravděpodobný, protože se rutinně testují krevní dárci,“ doplňuje Husa. Infekce může progredovat do chronické hepatitidy, jaterní cirhózy a primární rakoviny jater. Na světě se udává asi 225 milionů chronicky infikovaných. Velmi účinnou ochranou je vakcinace, po 3 dávkách vakcíny je většinou celoživotní ochrana.  

Virus hepatitidy C se do roku 1992 přenášel především krevními transfuzemi. Od tohoto roku se testují krevní dárci, takže tato cesta přenosu ztratila význam. Nyní je to doména injekčních uživatelů drog, kteří sdílí injekční instrumentarium pro přípravu a aplikaci drogy. Je významná pravděpodobnost přechodu do chronické hepatitidy, jaterní cirhózy a primární rakoviny jater. „Odhaduje se, že 70-80 milionů lidí je celosvětově tímto virem chronicky infikováno. Vakcína nebyla dosud vyrobena, existuje ale velmi účinná léčba, která vede k vyléčení minimálně 99 % léčených,“ konstatuje Husa.  

Virus hepatitidy D je v ČR velmi málo rozšířen. Je to tzv. satelitní virus, který se může uplatnit jen v případě současné infekce virem hepatitidy B. Myslet na něj musíme především u cizinců. 

V Evropě, tedy i v ČR, se vyskytuje pouze infekce genotypem 3 viru hepatitidy E. Jedná se o zoonózu, infekce se přenáší prostřednictvím nedostatečně tepelně upraveného vepřového masa či zvěřiny. U osob s těžkou poruchou imunity může infekce přecházet do chronicity, v ostatních případech je možná jen akutní hepatitida E. Vakcína není dostupná. Léčba je většinou jen symptomatická. 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji