Menu
Česky English
532 23 1111

Lékařka FN Brno oceněna za nejlepší publikaci v oblasti sexuologie

Cenu prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc., za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie převzala v uplynulých dnech MUDr. Taťána Šrámková, CSc., ze Sexuologického oddělení FN Brno. Kniha s názvem „Sexuologie pro zdravotníky“ popisuje lidskou sexualitu z mnoha úhlů pohledů.

 „V monografii získá čtenář znalosti o fyziologii a patofyziologii sexuálních funkcí muže i ženy. Speciální část se zabývá sexuálními dysfunkcemi a jejich léčbou u diabetu, kardiovaskulárních, onkologických, neurologických  onemocnění a po úrazech míchy a pánve. Je doplněna kazuistikami a návodem, jak komunikovat s nemocným na téma jeho sexuality. Kapitola je určena také sexualitě seniorů a pacientů v zařízeních sociální péče. Pozornost je věnována řešení sexuálních dysfunkcí v ordinaci praktického lékaře a roli sestry. Čtenář je seznámený i s problematikou parafilií. Monografie je doplněna o slovníček nejdůležitějších pojmů s tím, že celá kniha je určena všem zdravotníkům, lékařům v první linii i specialistům,“uvedla MUDr. Taťána Šrámková, CSc., ze Sexuologického oddělení FN Brno.

Toto prestižní ocenění uděluje Sexuologická společnost ČLS JEP. Paní doktorka obdržela cenu v rámci kongresu XXVIII. Bohnické sexuologické dny.

 

Anotace knihy:

Sexualita tvoří nedílnou součást lidského života. Teprve díky medicínským objevům, převážně druhé poloviny 20. století, došlo k výraznému zlepšení povědomí o sexuálních dysfunkcích, ale hlavně k rozvoji léčebných metod sexuálních poruch. Přesto je lidská sexualita dosud opředena řadou mýtů a předsudků. Chybí stále dostatečná informovanost. S prodlužujícím se věkem narůstá počet nemocí: kardiovaskulárních, onkologických, muskuloskeletárních, ale také úrazů. Jejich důsledkem je přechodné nebo i trvalé poškození sexuálních funkcí. Se zvyšujícím se životním tempem roste počet sexuálních dysfunkcí a přibývá případů partnerského sexuálního nesouladu. Přitom komunikace na téma sexuálního vztahu je v našem zdravotnictví stále tabu.

 

 

 

Mgr. Pavel Žára, M.A.

Centrum komunikace, tiskový mluvčí

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil.: +420 602 586 620

e-mail:

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji