Menu
Česky English
532 23 1111

Léčba mentální anorexie a bulimie

Mentální anorexie a bulimie jsou primární psychiatrická onemocnění, vedoucí k psychosociálnímu selhávání a často i invalidizaci. Onemocnění je provázeno těžkými zdravotními komplikacemi, které mohou být i smrtelné. Na jejich vzniku se podílí biologické, psychologické i sociální faktory.

 

Mentální anorexieje charakterizována cíleným udržováním nízké váhy, dané často patologickým vnímáním proporcí vlastního těla. Následně vzniká podvýživa, sekundární endokrinní a metabolické změny a narušení tělesných funkcí.

K nejvýznamnějším patří snížení imunity, závažné změny kardiovaskulárního systému, těžké respirační potíže, řídnutí kostí. V období počínající menopauzy je u pacientek s mentální anorexií prokázáno až patnáctinásobně vyšší riziko fraktury obratlů.

Dochází k zástavě růstu a vývoje při rozvoji v dětském věku, k poruše termoregulace, k poklesu bazálního energetického výdeje, k poruše sekrece hypotalamických hormonů vedoucí k zástavě menstruace. Současně je postiženo libido, což vyúsťuje v těžkou poruchu sexuálního života.

S dlouhodobou podvýživou souvisí často i snížený přívod vitamínů a prvků výživy, např. železo a měď. Oba prvky jsou mimo jiné i nepostradatelné pro syntézu hemoglobinu. Dalším průvodním znakem je úbytek vlasů a zvýšená kazivost zubů.

K úmrtí u nemocných s mentální anorexií dochází asi v 5 až 6 %. Pacientky s poruchou příjmu potravy mají vyšší riziko sebevražedného jednání, řada z nich podlehne infekci nebo elektivnímu chirurgickému výkonu. Z těchto důvodů jsou přesné statistiky o úmrtnosti nemocných velmi zkreslené.

Mentální anorexii, primárně psychiatrické onemocnění, lze z těchto důvodů považovat celospolečensky za velmi závažné.

 

Mentální bulimie se vyskytuje častěji jako samostatná porucha, ale velmi často je vzájemně propojeno s mentální anorexií. Onemocnění je charakterizováno opakovanými a nekontrolovatelnými záchvaty příjmu velkého množství potravy, často v návaznosti na stres a psychickou nepohodu. Po období přejídání se u nemocných objevují pocity tělesného dyskomfortu, doprovázené pocity depresí a viny. Následuje období, v němž se nemocní snaží požívání nadměrného množství potravy zbavit: nejčastěji tak činí navozeným zvracením nebo užitím projímadel.

Analogicky jako u mentální anorexie jde i u mentální bulimie o součinnost biologických, psychologických a sociálních faktorů, i když jsou zde určité odlišnosti. K dalším projevům pacientů s bulimií často patří impulzivita, emoční labilita, sebepoškozování, návyk na alkohol či drogy.

 

Úprava stavu výživy (realimentace) je nutným předpokladem pro umožnění základní léčby poruch příjmu potravy, kterou je psychoterapie. Psychiatrická klinika FN Brno zajišťuje jako jediné pracoviště v České republice takovouto komplexní zdravotní péči o pacienty s poruchou příjmu potravy od dětství až do dospělosti.

Při léčbě mentální anorexie a bulimie jsou proto na Psychiatrické klinice FN Brno pro každého pacienta dostupné specializované programy zahrnující psychoterapii, režimovou terapii, ergoterapii, fyzioterapii a realimentaci. Kromě laboratorního vyšetření se v rámci hodnocení tělesného stavu a stavu výživy provádí i komplexní vyšetření interní. To je následně doplněno o vyšetření pomocná: EKG, ultrazvuk srdce a kostní denzitometrii.

 

Léčba mentální anorexie a bulimie - umělá výživa

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji