Menu
Česky English
532 23 1111

Krizové centrum poskytuje služby non-stop

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno funguje již od roku 1989, blíže se o něm dozvíte v rozhovoru se staniční sestrou Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU Bc. Marií Malinovou.

 

Jací lidé či pacienti vyhledávají nejčastěji služby KC?

Nejčastěji jsou to klienti, kteří se ocitli v nějaké životní krizi, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout (ztráta zaměstnání, rozchod, úmrtí v rodině, apod.). Krizové centrum vyhledávají i příbuzní a známí, kteří mají v blízkosti někoho s duševní poruchou a potřebují se jen poradit. Další početnou skupinou klientů jsou osoby závislé na návykových látkách. Stále častěji KC navštěvují rodiče s nezletilými dětmi, ale bohužel těm nemůžeme poskytnout adekvátní péči, protože na KC neposkytujeme služby pedopsychiatra, avšak snažíme se jim nabídnout kontakt na dětského ambulantního psychiatra.

Funguje KC nepřetržitě (vč. svátků, víkendů atd.)?

Služby poskytujeme non-stop, 7 dní v týdnu, 24 hod. denně, včetně svátků. Pracujeme jako stanice nepřetržité psychiatrické pomoci s volným (bezbariérovým) přístupem – tj. není potřeba objednání ani doporučení. Klienti přicházejí sami, v doprovodu rodiny, známých, spolupracovníků, apod. Dále bývají odesíláni svými praktickými, nebo jinými odbornými lékaři, včetně překladů z jiných zdravotnických zařízení. Neméně často klienty přiveze RZP a policie.

Jakou pomoc nabízí primárně KC?

Zajišťujeme psychiatrickou-psychologickou první pomoc pro dospělé klienty od 18 let. Poskytujeme krátkodobou intenzivní psychoterapii v ambulantních i lůžkových podmínkách. Možná délka hospitalizace je 5 až 7 dnů. Klientům se věnuje zkušený psychiatr, klinický psycholog a sestra se specializací v oboru psychiatrie.

Jedná se o jednorázovou pomoc nebo sem pacienti docházejí častěji?

Pomoc nabízíme jednorázově, avšak v  případě potřeby může klient kdykoli KC opakovaně kontaktovat a navštívit. Nejedná se však o pravidelné návštěvy, nejsme klasická psychiatrická ambulance, nepředepisujeme recepty.

Je nějak KC propojeno s psychiatrickými ordinacemi v Brně?

Přímé propojení nemáme, ale máme rozsáhlou databázi kontaktů velké části odborných lékařů (psychiatrů a psychologů), včetně psychiatrických zařízení v rámci celé republiky. Snažíme se klientovi nabídnout a doporučit pomoc dle jeho možností a potřeb. Velice úzce Krizové centrum spolupracuje s Práh jižní Morava, které společně s terénním týmem poskytuje zdravotně-sociální služby v rámci našeho Centra duševního zdraví.

Máte také nějakou telefonickou linku pomoci?

Součástí KC je Linka naděje 547 212 333, kterou obsluhují psychologové a zkušené zdravotní sestry s psychiatrickou specializací a sebezkušenostním výcvikem v psychoterapii. Telefonickou linka krizového centra 532 232 078 obsluhují sestry a v případě potřeby lékař psychiatr.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji