Menu
Česky English
532 23 1111

KLINIKA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE FN BRNO ZAVEDLA DO PRAXE UNIKÁTNÍ OPERAČNÍ METODU, JE PRVNÍ V ČR

Klinika úrazové chirurgie FN Brno jako první a jediné pracoviště v České republice zavedla do praxe unikátní – tzv. miniinvazivní operační metodu ošetření zlomenin hrudní páteře. O podrobnostech této operace jsme hovořili s MUDr. Andrejem Bilikem, Ph.D., který ji poprvé provedl v prosinci 2016.

 

V čem je tento typ operace nový?

Typ operace je nový v tom, že jsme sloučili dvě operace do jedné doby. Dosud bylo zvykem operaci poraněného obratle dělat ve dvou dobách. V první době se provedla zadní stabilizace a v druhé se přes hrudník ošetřil přední sloupec páteře s provedením korpectomie a tělo obratle se nahradilo titanovou expandovatelnou klíckou, případně se doplnila i přední instrumentace. Náš postup je podobný, provádí se ale miniinvazivně, v jedné době, ale s jedním zásadním rozdílem. A to, že zadní instrumentace v těle pacienta nezůstává a je využita pouze k dekyfotizaci.

 

Jak Vás napadlo zkrátit dvě operační doby do jedné?

V roce 2015 jsem se účastnil kongresu v Německu, kde byl odprezentován příspěvek na toto téma, který mě velice inspiroval. Hledal jsem tedy v odborné literatuře, ale nic jsem nenašel. Tak jsme na klinice začali přemýšlet, zda a jak tuto operaci uskutečnit, aby vše vyšlo.

 

Jak proběhla první operace?

Bylo to velké nadšení, také proto, abychom mohli tuto operaci dělat a zavést ji plně do praxe. Operace trvala necelé čtyři hodiny a výsledek byl velice dobrý.

 

Můžete operaci blíže popsat?   

Operaci provádíme ve dvou fázích. V první fázi se perkutánně (tzn. přes malé ranky) zavedou transpedikulární Shanzovy šrouby do páteře. Následně se pacient otočí na bok a zde začíná druhá fáze operace, kde se videotorakoskopickým přístupem dostáváme do hrudníku a pod kontrolu kamery provádíme výkon na páteři. Resekujeme obratel a nahrazujeme ho expandovatelnou titanovou klíckou a resekovaný segment stabilizujeme novým implantátem U-Smart anterior. Expandovatelná klícka se mezi obratli roztáhne, čímž se získá efekt distrakce a zajistí se tak správná výška mezi obratli a případnou kyfózu korigujeme pomocí Shanzových šroubů, které máme již transpedikulárně perkutánně zavedeny. Na závěr resekovaný segment stabilizujeme zmíněnou montáží.

 

Jaké výhody přináší tato operace pro pacienta?

Díky tomu, že jde o miniinvazivní výkon, se odbourají různá rizika ve smyslu hojení ran. Nejsou zde velké rány, jen drobné incize, tím pádem se snižuje pooperační bolestivost pro pacienta. Snižuje se riziko infekce.  Rekonvalescence pacienta, a tudíž i návrat do běžného života, je rychlejší. Celková doba hospitalizace se zkracuje až o polovinu. Původní operace ve dvou dobách byla časově nákladnější, po první operaci následovala druhá v rozptylu pěti až šesti dnů, takže doba hospitalizace se prodloužila na cirka dva týdny, u stávající operace v jedné době je hospitalizace do sedmi dnů.

 

Jaká je pro tuto operaci indikace? 

Indikační kritéria pro provedení této operace mají určité omezení. Abychom tuto operační metodu mohli využít, musí se jednat o traumatický úraz bez neurologického deficitu – tedy bez poranění míchy. Tímto způsobem lze ošetřit zlomeniny hrudní páteře od segmentu T4, též i přechodu hrudní a bederní páteře až po segment L2 tak, abychom se mohli k přednímu sloupci páteře dostat přes dutinu hrudní.

 

 

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji