Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Klinika nemocí plicních a TBC se zapojila do screeningového projektu CHOPN

Fakultní nemocnice Brno se prostřednictvím Kliniky nemocí plicních a TBC LF MU zapojila do unikátního screeningového projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové populaci.

 

CHOPN je závažné respirační onemocnění charakterizované trvalou a postupující poruchou průchodnosti dolních dýchacích cest. Jen v Česku stojí ročně život 3 500 lidí a může se týkat i řady z nás. CHOPN se projevuje kašlem a zhoršující se dušností, postupně vede ke snížení tolerance fyzické zátěže a zásadně limituje aktivity denního života. Fatálním následkům se přitom mohou pacienti vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. Právě rychlé odhalení nemoci je klíčové pro prognózu pacientů. Včasné nasazení správné léčby totiž dokáže zkvalitnit život nemocných a může i snížit úmrtnost.

everze


Cílem tohoto screeningového projektu je právě vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou CHOPN v raném stádiu, aby se mohli podrobit léčbě, která zabrání zhoršení nemoci. Největší riziko se týká lidí, kterým je mezi 40 a 69 lety, kouří průměrně jednu krabičku cigaret denně a více po dobu deseti let a zadýchávají se při klidné chůzi do schodů nebo při rychlejší chůzi po rovině. Tyto osoby následně vyšetří pneumolog. 

 

Kontakt pro objednání

Pokud patříte do výše zmiňované rizikové skupiny, na nic nečekejte a objednejte se buď osobně nebo telefonicky k bezplatnému vyšetření na naší plicní klinice. Zavolejte na číslo 778 543 698 (pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 15:00) a domluvíme se na případném vyšetření na KNPT v nejbližším možném termínu.

 

Tento pilotní projekt realizuje Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), které vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. Pilotní projekt, financovaný Evropským sociálním fondem (operačním programem Zaměstnanost), ověří, zda by mohl být tento screening v budoucnu zaveden v České republice celoplošně. 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji