Menu
Česky English
532 23 1111

Jak podat žádost

A) Náležitosti žádosti o vydání souhlasného stanoviska s prováděním monocentrického klinického hodnocení humánních léčivých přípravků (FN Brno je jediným místem hodnocení)

 1. K žádosti musí být připojeny takové podklady a dokumenty, které umožní etické komisi posoudit skutečnosti uvedené v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zejména tedy:
 • protokol a jeho dodatky
 • souhrn protokolu v českém jazyce
 • soubor informací pro zkoušejícího (Clinical Investigator's Brochure),
 • písemné informace pro subjekty hodnocení a formulář informovaného souhlasu
 • dotazník EK k předkládanému klinickému hodnocení,
 • životopis zkoušejících a spolupracovníků včetně údajů o jejich kvalifikaci,
 • doklad o sjednaném pojištění,
 • informace o případné kompenzaci poskytované subjektům hodnocení,
 • popis způsobu náboru subjektů hodnocení.

 

 • 2. Úhradu nákladů u tuzemských žadatelů a žadatelů z členských států EU neregistrovaných k DPH v těchto státech a u žadatelů registrovaných k DPH v členských státech EU (kteří nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku) a u všech zahraničních žadatelů (kteří nemají na území EU a v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu) určuje ceník FN Brno (naleznete ZDE >>>). Úhrada bude provedena na základě  faktury, kterou FN Brno vystaví po projednání žádosti a zaslána k úhradě žadateli. Žadatel je povinen hradit bankovní poplatky a na účet FN Brno připsat požadovanou částku.

 

Úplný seznam viz níže: pokyn KLH-EK-01 - Žádost o stanovisko EK - požadavky na předkládanou dokumentaci ZDE >>>>.

 

B) Náležitosti žádosti o vydání souhlasného stanoviska s prováděním multicentrického klinického hodnocení humánních léčivých přípravků, kdy je Etická komise FN Brno v postavení multicentrické etické komise

 1. Žádost o vydání souhlasného stanoviska k (multicentrickému) klinickému hodnocení musí být doručena etické komisi 20 dnů před termínem zasedáním etické komise.
 2. K žádosti musí být přiložen:
  - seznam všech plánovaných míst hodnocení spolu se seznamem adres etických komisí v těchto plánovaných místech hodnocení
  - informace o tom, že v některém plánovaném místě hodnocení není ustavena místní etická komise.
 3. Úhradu nákladů u tuzemských žadatelů a žadatelů z členských států EU neregistrovaných k DPH v těchto státech a u žadatelů registrovaných k DPH v členských státech EU (kteří nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku) a u všech zahraničních žadatelů (kteří nemají na území EU a v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu) určuje ceník FN Brno (naleznete ZDE >>>). Úhrada bude provedena na základě  faktury, kterou FN Brno vystaví po projednání žádosti a zaslána k úhradě žadateli. Žadatel je povinen hradit bankovní poplatky a na účet FN Brno připsat požadovanou částku.

 

K žádosti musí být dále připojeny takové podklady a dokumenty, které umožní etické komisi posoudit skutečnosti uvedené v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zejména tedy:

 • protokol a jeho dodatky,
 • souhrn protokolu v českém jazyce
 • soubor informací pro zkoušejícího (Clinical Investigator's Brochure),
 • písemné informace pro subjekty hodnocení a formulář informovaného souhlasu
 • dotazník EK k předkládanému klinickému hodnocení,
 • životopis zkoušejících a spolupracovníků včetně údajů o jejich kvalifikaci,
 • doklad o sjednaném pojištění,
 • informace o případné kompenzaci poskytované subjektům hodnocení,
 • popis způsobu náboru subjektů hodnocení.

 

Úplný seznam viz níže: pokyn KLH-EK-01 - Žádost o stanovisko EK - požadavky na předkládanou dokumentaci ZDE >>>>.

 

C) Náležitosti žádosti o vydání souhlasného stanoviska s prováděním multicentrického klinického hodnocení humánních léčivých přípravků, kdy je Etická komise FN Brno v postavení místní etické komise

 1. Etická komise FN Brno v postavení místní etické komise obdrží v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k multicentrickému klinickému hodnocení a informaci, které multicentrické etické komisi byla předložena žádost o stanovisko k danému multicentrickému klinickému hodnocení.
 2. K žádosti musí být připojeny takové podklady a dokumenty, které etické komisi umožní posoudit vhodnost zkoušejícího a spolupracovníků a zdravotnického zařízení, zejména tedy životopis zkoušejících a spolupracovníků včetně údajů o jejich kvalifikaci, písemné informace pro subjekty hodnocení a formulář  informovaného souhlasu, dotazník EK k předkládanému klinickému hodnocení a doklad o sjednaném pojištění.  Úplný seznam viz níže: pokyn KLH-EK-01 - Žádost o stanovisko EK - požadavky na předkládanou dokumentaci ZDE >>>>.
 3. Úhradu nákladů u tuzemských žadatelů a žadatelů z členských států EU neregistrovaných k DPH v těchto státech a u žadatelů registrovaných k DPH v členských státech EU (kteří nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku) a u všech zahraničních žadatelů (kteří nemají na území EU a v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu) určuje ceník FN Brno (naleznete ZDE >>>). Úhrada bude provedena na základě  faktury, kterou FN Brno vystaví po projednání žádosti a zaslána k úhradě žadateli. Žadatel je povinen hradit bankovní poplatky a na účet FN Brno připsat požadovanou částku.

 

D) Náležitosti žádosti o vydání souhlasného stanoviska k dodatku protokolu

 1. Oznámení významného dodatku protokolu musí být doručeno etické komisi 7 dnů před termínem zasedání etické komise.
 2. Spolu s oznámením významného dodatku musí být předložen:
 • příslušný dodatek protokolu,
 • návrh změn, které budou zpracované v samostatném dokumentu nebo vyznačené (zvýrazněné) přímo v dodatku,
 • písemné odůvodnění těchto změn,
 • žádost o vydání souhlasného stanoviska k dodatku protokolu

 

3. Úhradu nákladů u tuzemských žadatelů a žadatelů z členských států EU neregistrovaných k DPH v těchto státech a u žadatelů registrovaných k DPH v členských státech EU (kteří nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku) a u všech zahraničních žadatelů (kteří nemají na území EU a v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu) určuje ceník FN Brno (naleznete ZDE >>>). Úhrada bude provedena na základě  faktury, kterou FN Brno vystaví po projednání žádosti a zaslána k úhradě žadateli. Žadatel je povinen hradit bankovní poplatky a na účet FN Brno připsat požadovanou částku.

 

 

Žádost o vyjádření stanoviska >>>

KLH-EK-01 - Žádost o stanovisko >>>

Dotazník  k předkládanému KH >>>

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji