Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (SARS-CoV-2) způsobující onemocnění COVID-19

Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. mají pozitivní cestovatelskou anamnézu (byli v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byli v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků.

 

Kontaktní informace

Krajská hygienická stanice – tel. 773 768 994 – v pracovní dny od 8 do 17 hod.

Pro případné dotazy lze využít i nonstop informační linku Státního zdravotního ústavu: 724 810 106.

 

Přenos koronaviru

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu (společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, další cestou přenosu je kontaktem s kontaminovanými předměty. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba 2 –14 dní.

 

Nejohroženější skupiny obyvatel

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

 

Ochrana

Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla, navýšení hygieny rukou
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

 

Léčba

Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky.

 

Upozornění pro ty, kteří cestují

  • pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě informovat palubní personál
  • na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu, pokud jsme z cest již doma a máme podezření na respirační onemocnění, je třeba neprodleně kontaktovat svého lékaře.

 

 

Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.khsbrno.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách WHO a ECDC.

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji