Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro dárce na přístrojové odběry – plazma, krevní destičky

Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno shání v současné době dárce na přístrojové odběry (plazmy a krevní destičky) tak, aby bylo schopné zajistit požadované transfuzní přípravky pro pacienty. Prosíme proto dárce, případně zájemce o darování, aby věnovali pozornost této zprávě a informacím, které jsou napsány níže.

 

PLAZMAFERÉZA

Krevní plazma je složkou krve, která se obnovuje nejrychleji (během několika hodin až dnů). Proto lze odběr plazmy realizovat častěji a s větší výtěžností než odběr plné krve. Při jedné separaci lze získat až 905 ml plazmy. Interval mezi dvěma odběry by neměl být kratší než dva týdny. Na našem oddělení je mezi dvěma odběry plazmy nebo mezi odběrem plné krve a plazmy minimální interval 4 týdny. Jedna separace trvá zhruba 45 minut.

Plazmaferéza je selektivní odběr krevní plazmy prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou vráceny zpět do krevního oběhu dárce. Odebranou plazmu je možné použít pro pacienty přímo,nebo jako nenahraditelnou surovinu pro výrobu řady léků – tzv. krevních derivátů.

 

I já mohu darovat plazmu pokud:

 

 • Splňuji všechny kritéria pro dárcovství krve
 • Vážím víc než 60 kg
 • Mám kvalitní, dobře dostupné žíly (posoudí sestra)
 • Absolvoval/a jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
 • Neprodělal/a jsem trombózu, zánět žil, onemocnění spojené s křečemi svalů, krvácivé onemocnění

 

Na odběr plazmy je nutné se objednat.

Objednávat se můžete u sestry v evidenci nebo na telefonním čísle:

 • 800 900 097 – bezplatná linka pro dárce krve (6:30 – 14:00)
 • 532 233 633 – evidence dárců krve (6:30 – 14:00)


 

 

TROMBOCYTAFERÉZA

Krevní destičky (trombocyty) jsou nejmenší bezjaderné buňky v lidské krvi. Jsou nedílnou součástí při vytváření krevních sraženin, při ochraně organismu proti krvácení.Trombocytové transfuzní přípravky s obsahem krevních destiček odebrané od zdravých dárců jsou nezbytné pro léčbu nemocných, kterým destičky z nějakého důvodu chybějí (pacienti před a po transplantaci kostní dřeně, často dětští onkologičtí pacienti). Tyto nemocné ohrožují krvácivé komplikace a transfuze destiček od zdravých dárců jim umožňuje překlenout období od obnovy jejich vlastní krvetvorby.

 

Trombocytaferéza je selektivní odběr krevních destiček prováděný pomocí speciálních přístrojů – separátorů, přičemž ostatní složky krve jsou vráceny zpět do krevního oběhu dárce.

Odběr probíhá v několika cyklech. Odebrané krevní destičky se v organismu obnovují během několika hodin až dní, proto lze jejich odběr realizovat častěji než odběr plné krve. Na našem oddělení je mezi dvěma odběry trombocytů nebo mezi odběrem plné krve a odběrem trombocytů minimální interval 4 týdny.

 

I já mohu darovat krevní destičky pokud:

 

 • Splňuji všechny kritéria pro dárcovství krve
 • Vážím víc než 60 kg
 • Mám kvalitní, dobře dostupné žíly (posoudí sestra)
 • Absolvoval/a jsem alespoň jeden běžný odběr plné krve bez komplikací
 • Mám odpovídající hodnoty krevního obrazu (posoudí lékař)
 • Neprodělal/a jsem trombózu, zánět žil, onemocnění spojené s křečemi svalů, krvácivé onemocnění

Je nutné se k trombocytaferéze objednat?

Dárci krevních destiček se k odběrům dostávají na základě telefonické výzvy pracovnice evidence Transfuzního a tkáňového odd. FN Brno. Má-li dárce sám o odběr v daném týdnu zájem, může se přihlásit na bezplatné telefonní lince (800 900 097) nebo na telefonním čísle do evidence dárců krve (532 233 633) a v případě požadavků bude osloven.

Trombocytární transfuzní přípravky se vyrábí na objednávku pro konkrétní pacienty, jsou velmi nákladné, jejich životnost je pouze 5 dní. Proto nelze dárce destiček objednávat dopředu, jako je tomu u běžných odběrů plné krve, či odběrů plazmy. I přes to se snažíme většinu dárců krevních destiček oslovit alespoň den před uvažovaným odběrem. Často jsme však nuceni vyhledávat dárce akutně, neboť situace, které vyžadují léčbu krevními destičkami, nelze odhadnout předem.

Tolerance, ochota a přizpůsobivost dárců jsou základními předpoklady, které umožňují odběry trombocytů realizovat. Dárcům děkujeme.

 

 

Mgr. Pavel Žára, M.A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil.: +420 602 586 620

e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji