Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

FN Brno uvedla do provozu nový moderní přístroj magnetické rezonance

 

 

Fakultní nemocnice Brno zahájila v uplynulých týdnech ostrý provoz nové tříteslové magnetické rezonance v pavilonu Q v areálu Bohunice, kterou pořídila na základě projektu EU IOP v rámci 18. výzvy. FN Brno přistoupila k nákupu nového 3T MR poté, co jí předchozí přístroj sloužil 23 let. Celková cena zdravotnické technologie byla ve výši 36,9 mil. Kč, přičemž dotace EU se pohybovala ve výši 29,1 mil. Kč. Zbytek finančních prostředků šel z vlastních zdrojů nemocnice. Celý projekt trval od srpna 2015 do konce roku 2015. Nový přístroj se nachází v pavilonu Q, kde se v minulých měsících postupně kalibroval a uváděl do provozu.

 

 

Slavnostní otevření nových prostor včetně nového 3T MR se uskutečnilo za účasti ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, náměstka SVLS prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, členů vedení Fakultní nemocnice Brno a dalších hostů ve středu 4. května 2016 ve 12.00 hodin v pavilonu Q.

 

Nový přístroj má ve srovnání s tím starým sílu pole 3 T (dříve pouze 1,5 T), což znamená, že je v lepším poměru signál - šum při zobrazení mozku, nárůstu BOLD efektu při funkčním vyšetření mozku, dále je tato výhoda vysokého magnetického pole patrná i v oblasti pánve a muskuloskeletálního zobrazování. Z toho vyplývá, že nejčastější indikace k vyšetření se budou týkat vyšetření mozku, pánve a muskuloskeletálního systému.  Dále půjde zejména  o typy vyšetření a diagnózy, u kterých lze navíc využít další speciální sekvence, které nový přístroj umožňuje. Předpoklad vyšetřených pacientů denně se pohybuje mezi 15 až 20.

 

 

V rámci instalace této moderní tříteslové technologie byly realizovány také dispoziční stavební úpravy tak, aby pracoviště v pavilonu Q splňovalo požadavky, jež jsou na zdravotnické zařízení tohoto typu kladeny. Cena stavebních prací byla 9,8 mil. Kč.

 

Modernizace vytvořila komfortnější prostor pro pacienty a kompaktnější zázemí pro zaměstnance s důrazem na zvětšení popisovny. Zcela nově je zde řešena šatna personálu a WC pro imobilní pacienty. V severním traktu došlo k přeskupení personálního zázemí tak, aby bylo optimálně dostupné jak pro zaměstnance MR, tak pro obsluhu dalšího přístroje PET-MR.

 

 

 

Faktické informace:

Investor: FN Brno

Zhotovitel stavebních prací: UNISTAV CONSTRUCTION, a. s.

Dodavatel zdravotnické technologie: Philips Česká republika, s. r. o.,

Projektant a autorský dozor: LT Projekt, a. s.

Realizace proběhla v období: 08/2015-01/2016

 

 

 

 

 

 

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

mobil: +420 602 586 620

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji