Menu
Česky English
532 23 1111

FN Brno je pravidelně zapojováno v projektech humanitárního programu MEDEVAC

/8. 8. 2022/ Vládní, zdravotně humanitární program České republiky se zaměřuje na poskytování odborné lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou. Léčba je poskytována lidem, kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu, nebo jim jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný život. Kromě konkrétní pomoci program MEDEVAC podporuje budování místní zdravotnické infrastruktury a to především prostřednictvím školení místních specialistů, ale i poskytováním peněžních darů na vybavení nemocnic.

Za první pololetí roku 2022 bylo do humanitárního vládního programu zapojeno několik odborníků Fakultní nemocnice Brno. Zdravotnické mise v Libanonu se v únoru 2022 účastnil přednosta Kliniky úrazové chirurgie doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D., cílem cesty byla návštěva partnerské nemocnice programu MEDEVAC v Bejrútu, Rafik Hariri University Hospital, kde lékaři zjišťovali konkrétní možnosti budoucí pomoci a spolupráce. Kromě již etablovaných oftalmologických misí se tak v druhé polovině roku rozšíří aktivity programu MEDEVAC v Libanonu o obory traumatologie a plastická a rekonstrukční chirurgie.

Medevac - mise Libanon  Medevac - mise Libanon

Medevac - mise Libanon  Medevac - mise Libanon

Mise v Senegalu se v březnu účastnil MUDr. Jan Kovařík, zástupce přednosty pro LPP Kliniky úrazové chirurgie FN Brno a další členové traumatologického týmu z jiných českých fakultních nemocnic. Během osmi operačních dnů provedli celkem 25 zákroků u 22 pacientů, kteří by si jinak operaci nemohli dovolit.

Medevac - MUDr. Kovařík  Medevac - Kovařík

Medevac - MUDr. Kovařík  Medevac - MUDr. Kovařík

Na přelomu dubna a května se v brněnské fakultní nemocnici uskutečnila stáž pěti zdravotníků z ghanské Tamale Teaching Hospital – dvou lékařek, dvou anesteziologů a jedné instrumentářky specializace gynekologie. Stáž navazovala na první misi Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno v Ghaně, která se uskutečnila v říjnu 2021. Jejím cílem bylo nejen předat ghanským zdravotníkům nové znalosti a zkušenosti a seznámit je s chodem největší gynekologické kliniky v České republice, ale i prohloubit vzájemný vztah mezi českým a ghanským týmem zdravotníků. Tato zahraniční zkušenost pomůže tamalskému týmu mj. i provádět změny v chodu vlastního oddělení a v dlouhodobém horizontu lépe pečovat o své pacientky. Více přímo na porodnicebrno.cz

Medevac - stáž ve FN Brno   Medevac - stáž ve FN Brno

Medevac - stáž ve FN Brno   Medevac - stáž ve FN Brno

V rámci Afrického zdravotnického fóra, které se konalo ve dnech 17. – 19. 5. 2022 na Střeleckém ostrově v Praze a jehož pořadatelem bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, představil program MEDEVAC svůj expertní panel s názvem “Best Practices Sharing in Specialized Healthcare: Focus on Gynaecology”. Své zkušenosti s působením v programu MEDEVAC sdíleli dva čeští lékaři, jedním z nich byl doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Pozvání přijaly dvě gynekoložky z partnerských nemocnic v Ghaně a Senegalu, dr Ana María Simono Charadan, primářka gynekologicko-porodnického oddělení v Tamale Teaching Hospital, a prof. Mariétou Thiam Coulibaly, primářka gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Centre Hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndieguene de Thiès. V rámci Afrického fóra proběhla i malá premiéra části fotografií z nové připravované výstavy, která mapuje aktivity v zahraničí v uplynulém období.

Medevac - africké fórum Medevac - africké fórum

Medevac - africké fórum

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji