Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dvě v jedné aneb preventivní odstranění vaječníků i prsních žláz

Unikátní sedmihodinová operace, při níž plastický chirurg MUDr. Petr Hýža, Ph.D. a gynekolog MUDr. Luboš Minář, Ph.D. preventivně odstranili vaječníky i prsní žlázy a zrekonstruovali prsa tukovými laloky z břicha, proběhla 19. června ve FN Brno.

U pacientky, která byla léčena pro karcinom prsu chirurgickým odstraněním nádoru a chemoterapií byla genetickým vyšetřením zjištěna mutace BRCA2 genu. Tento gen kóduje zvýšení rizika vzniku rakoviny prsů na 85% a rakoviny vaječníků na 20% (tedy 10x vyšší riziko karcinomu prsů a vaječníků).

Při pozitivitě mutace BRCA2 byla pacientce v souladu s riziky zátěže zhoubným nádorem doporučena změna léčebného postupu spočívající v provedení preventivních operačních výkonů - tj. oboustranné kůži šetřící mastektomie a oboustranné adnexektomie (tj. odstranění vaječníků a vejcovodů).

Oboustranné odstranění prsních žláz se současnou rekonstrukcí prsů tukovou tkání z břicha je náročná operace jak pro pacientku, tak i pro chirurgický tým. Je podstatně složitější než pouhé kosmetické zvětšení prsů silikonovými implantáty, protože se jedná o 6 – 7 hodinovou operaci, která vyžaduje mikrochirurgickou erudici.

 

Mikrochirgické rekonstrukce prsů provádím již přes 10 let především Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny, kde se těchto operací provádí přibližně 150 ročně.

Na této první operaci svého druhu v ČR  - preventivní odstranění vaječníků i prsních žláz a rekonstrukce prsou tukovými laloky z břicha,se pod vedením hlavního operatéra doktora Hýži a gynekologa doktora Mináře podíleli další tři lékaři a dva operační týmy.

Běžně pacientky za tímto účelem musí podstoupit dva operační zákroky v narkóze se dvěma hospitalizacemi. Spojení těchto dvou operací do jedné bylo logickým vyústěním spolupráce s odborníky v mamární komisi při Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Tato spolupráce se jeví jako velmi přínosná pro onkologické pacientky.

 

Pro pacientky je profit jednoznačný:

  1. zbavení se potenciálního rizika vývoje zhoubného nádoru v ponechané tkáni prsu a ve vaječnících (vejcovodech);
  2. odpadá nutnost pooperační radioterapie vzhledem k odstranění veškeré tkáně mléčné žlázy;
  3. redukce operační zátěže pro pacientku na základě provedení obou výkonů v rámci jedné celkové anestezie za spolupráce týmu plastických chirurgů a gynekologa.

Dvě v jedné aneb preventivní odstranění vaječníků i prsních žláz

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji