Menu
Česky English
532 23 1111

Doc. Petr Štourač podruhé zvolen do Rady Evropské anesteziologické společnosti

V uplynulých dnech byl jako národní zástupce v Radě Evropské anesteziologické společnosti (European Society of Anaesthesiology Council National Representative - ESA Council) pro své druhé funkční období zvolen přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Současně byla zvolena členkou Trainees Committee téže evropské společnosti MUDr. Eva Klabusayová z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace.

Jde o významné ocenění brněnské anesteziologické školy.  Doc. Štourač, současný první místopředseda výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, bude funkci vykonávat v letech 2020 - 2021, dr. Klabusayová v období 2019 - 2021.

 

 

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji