Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.: Nová porodnice nabídne větší komfort

"Nacházíme se nyní v situaci, kdy se díky rozdělení pracoviště stal chod kliniky již dále neúnosným a z dlouhodobého hlediska z mnoha důvodů neudržitelným. Po dokončení projektu nové porodnice bude výrazně zvýšen zejména komfort pacientek na jednotlivých lůžkových odděleních," říká specialista na onkogynekologii a od 1. ledna 2020 přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. 

 

Jaké postavení má Gynekologicko-porodnická klinika v rámci ČR?  

Gynekologicko-porodnická klinika je největší svého druhu v České republice. Odvedeme na klinice téměř 6500 porodů ročně a provedeme přes 5000 chirurgických výkonů na operačním sále s asistencí anesteziologa. Veškerá tato práce je o týmu perfektně erudovaných lékařů, porodních asistentek a sestřiček vyškolených řešit ty nejobtížnější situace v našem oboru. Není to jen o tom zvládnout tento obrovský objem medicínské činnosti, ale jedná se i o naši aktivitu v oblasti výuky a vzdělávání. V tom vidím největší závazek a zároveň i výzvu. Svým přístupem, činností, systémem, který nastavíme, ovlivňujeme výchovu a vzdělání studentů a lékařů v oboru gynekologie a porodnictví v celém regionu jižní Moravy, potažmo i České republice. Je to závazek vůči pacientkám, který přijímám s velkou pokorou, a až čas ukáže, zda jsem jej dostál.

FN Brno připravuje již delší dobu výstavbu nové porodnice přímo v areálu Bohunice. V červnu 2020 získal projekt registraci od Ministerstva zdravotnictví ČR. Proč je tato stavba nutná? 

Je naprostou prohrou, že nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky již dávno nestojí a my jsme stále rozděleni na dvě pracoviště vzdálená od sebe několik kilometrů. Žádná z klinik FN Brno se nemusí potýkat s tak obrovskými personálními, finančními i odbornými problémy, které z rozdělení pracoviště plynou. Přesto jsme jedna z mála klinik ve FN Brno, která je dlouhodobě zisková, svým počtem výkonů patříme k největším klinikám ve FN Brno. Nacházíme se ale nyní v situaci, kdy se díky rozdělení pracoviště stal chod kliniky již dále neúnosným a z dlouhodobého hlediska z mnoha důvodů neudržitelným. 

Zatímco pracoviště umístěné v areálu Bohunice využívá přímou vazbu na další kliniky a oddělení v rámci FN Brno, pracoviště v areálu Obilní trh tuto vazbu nemá, a jsou zde proto umístěna i další potřebná „detašovaná“ pracoviště navazujících klinik (ARO, Centrální sterilizace, Interní ambulance, Radiologická klinika atd.). Po dokončení projektu bude výrazně zvýšen zejména komfort pacientek na jednotlivých lůžkových odděleních. Maximální komfort bude zajištěn díky navrženým stavebním dispozicím jednotlivých pokojů.

GPK vizualizace

  Vizualizace projektu nové porodnice v areálu Bohunice 

V roce 2019 jste získal titul docent. Na jaké téma jste se soustředil?

Posledních 10 let se věnuji onkogynekologii. Z této subspecializace jsem složil nástavbovou atestaci v roce 2013, v roce 2015 získal titul Ph.D. a konečně tento rok habilitoval. Můj dlouhodobý vědecko-výzkumný zájem spočívá v hodnocení ultrazvuku a nových biomarkerů v diagnostice, stagingu i sledování pacientek v onkogynekologii. Ve své osobě propojuji expertní ultrazvukovou diagnostiku s radikální onkogynekologickou operativou. Tyto svoje zkušenosti a vědomosti se snažím předávat svým kolegům a v rámci našeho onkogynekologického týmu na naší klinice dále rozvíjet.

Trend dnešních fyziologických porodů spočívá stále více v tom, že porody přebírají porodní asistentky a lékař je přítomen, zejména pokud jde o patologické porody.

Naše klinika již tento trend razí mnoho let. Od doby mého nástupu na kliniku v roce 2003 si v zásadě ani nepamatuji jiný přístup. Na druhou stranu je nutné říct, že praxe na porodním sále se může diametrálně lišit mezi jednotlivými porodnicemi, a ne všude jsou porodní asistentky zvyklé a ochotné na sebe tuto část zodpovědnosti vzít. Myslím, že patříme tímto přístupem k průkopníkům v rámci ČR. Máme velmi podrobně a přesně rozpracované vnitřní metodické pokyny, kterými jsou rozděleny kompetence a plněny povinnosti jak lékařů, tak porodních asistentek. Nyní je třeba v rámci celorepublikové diskuze a zadání velmi pečlivě přetavit tyto na lokální úrovni již dobře fungující praxe v platné pokyny a zákony, kterými se bude moci náš obor řídit v rámci celé republiky.  

Budete se i nadále soustředit na to, aby se počet císařských řezů snižoval? 

Nejde ani tak o samotné číslo císařských řezů. Primárně za tím vším je nutné vidět ženu, rodičku a pacientku… Počet císařských řezů je jen jedním z ukazatelů kvality naší poskytované péče. Představuje součást mozaiky, která jako celek slouží k objektivnímu vyhodnocení kvality poskytované práce. Neléčíme na základě dojmů a osobních pocitů, ale na základě faktů založených na jasné evidenci. V tom budeme pokračovat a nadále kriticky evaluovat naši činnost s ohledem na nové trendy v porodnictví.

Porodnice FN Brno jsou také místem jednotlivých superspecializovaných center. Nebojíte se toho, že se nakonec veškeré patologické porody z kraje budou soustřeďovat právě k Vám?

Naše dominantní úloha právě naopak spočívá v budování superspecializovaných center v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky. Nemá smysl se zaměřovat na činnosti, které jsou běžně lidem dostupné v každé okresní či spádové nemocnici. Vysoké koncentrace patologických porodů se nebojím, jsme na ně velmi dobře připraveni jak personálně, tak přístrojově.   

Co doporučujete mladým medikům, kteří se rozhodují specializovat se v gynekologii?

Jsem rád za každého medika, který se rozhodne pro náš obor. Jako důležitý vnímám aspekt volby typu pracoviště po ukončení studia. Z mého pohledu je lépe začít na klinice nebo ve větší nemocnici, neboť ta dá mladému lékaři komplexní pohled na obor, garantované a vysoce kvalitní vzdělání ve všech subspecializacích. Mladý lékař potom v průběhu své kariéry může kdykoliv odejít kamkoliv a je všude velmi žádán, neboť jeho zkušenosti jsou obrovské. Cesta opačná, tedy z menšího gynekologicko-porodnického oddělení okresní nemocnice na kliniku, je možná, ale je velmi svízelná. Jedná se o cestu obtížnější a časově náročnější, a to hlavně z pohledu rychlosti vzdělání a nabytí potřebného rozhledu a zkušeností mladého lékaře.

Proč Vy sám jste si vybral právě tuto oblast?

Gynekologie a porodnictví spojuje akutní medicínu a chirurgii s klidnější činností v rámci ambulantní praxe gynekologie a porodnictví. Lze zde najít od všeho něco. Často říkám, že se jedná o spojení chirurgického oboru s interním, respektive endokrinologickou problematikou s přesahem do porodnictví, což je svět sám pro sebe. Díky porodnictví máme tu čest a privilegium být denně součástí těch nejhezčích momentů, kdy se rodí nový život. Z těchto všech výše zmíněných důvodů jsem se rozhodnul právě pro gynekologii a porodnictví.

Jak Vy osobně nejvíce trávíte volný čas? Čím si nejvíce odpočinete a kde naopak čerpáte energii?

Volného času mám nyní skutečně málo. Pro svoji relaxaci využívám každou chvilku strávenou se svojí rodinou, v přírodě a v rámci všemožných sportovních aktivit, které společně podnikáme. Velkým zdrojem energie a inspirace jsou také moji přátelé. Baví mě život a to, co dělám.

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
  • narozen v r. 1978

 

Vzdělání:

  • 1996–2003 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • 2015 – Ph.D. v oboru Gynekologie a porodnictví
  • 2019 – Docent v oboru Gynekologie a porodnictví

 

Stáže a odborné pracovní zkušenosti

Fellowship in oncogynecology (provided by European Society of Gynecological Oncology), Oncogynecological center, Lueven, Belgium

Northern Gynaecological Oncology Specialist Centre (NGOC), Queen Elizabeth Hospital, Gateshead, United Kingdom

 

Členství v komisích a výborech

Expertní skupina České ultrazvukové společnosti v gynekologii a porodnictví

Výbor Onkogynekologické sekce

Výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví

 

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Centrální objednávání
(ve všední dny 8:00-12:00 a 12:30-15:30)

+420 606 718 041 (Bohunice)
+420 608 561 994 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická pohotovost
(od 15:30 a o víkendu)

532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji