Menu
Česky English
532 23 1111

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.: Poruchy plodnosti mužů, jejich diagnostika a léčba

40 let CARu

Centrum asistované reprodukce CAR 01 FN Brno a LF MU si v roce 2019 připomnělo 40. výročí svého vzniku. Za dobu své existence pomohlo tisícům neplodných párů. Jak je to ale s plodností dnes a jaké jsou nejnovější trendy tohoto oboru? Na tyto a další otázky jsme se zeptali lékaře Centra asistované reprodukce doc. MUDr. Igora Crhy, CSc.

 

Kolik Vaše centrum léčí neplodných párů a co je nejčastější problém?

Do našeho centra přichází každý rok stovky neplodných párů. Velmi častou příčinou potíží s otěhotněním je vyšší věk ženy. V současné době je nejvíce porodů mezi 30. – 35. rokem, v 90. letech 20. století to bylo mezi 20. – 25. rokem. S věkem se snižuje zásoba a kvalita vajíček, u ženy se od narození žádná nová vajíčka netvoří. Plodnost žen také často poškozuje endometrióza, která se častěji rozvíjí u žen, které nerodily.

U mužů to nejčastěji bývá nedostatečné množství a kvalita spermií. V některých případech spermie nedokážou oplodnit vajíčko, protože nejsou schopné proniknout přes ochrannou vrstvu vajíčka. Navíc DNA spermií může někdy být natolik poškozená, že i když dojde k úspěšnému oplození, tak vzniklé embryo nemá šanci na perspektivní vývoj a brzy zaniká.

Byla skutečně prokázána snižující se plodnost mužů, nebo je to jen fáma?

V uplynulých desetiletích i v současnosti byla a je plodnosti mužů věnována velká pozornost. V devadesátých letech minulého století to byla slavná studie Carlsenové, která prokázala pokles průměrné koncentrace spermií ze 110 mil./ml ve 40. letech 20. století na 60 mil./ml během 50 let. Další práce tento výsledek potvrzovaly, některé zpochybňovaly. V roce 2017 byla publikována velká kvalitní studie Levina, která hodnotila výsledky téměř 50 000 spermiogramů v hospodářsky vyspělých zemích během 40 let do současnosti a prokázala srovnatelné výsledky se studií Carlsenové – pokles průměrné koncentrace a pohybu spermií o 1 % za rok. Dnes tak můžeme s klidem říct, že tento nepříznivý trend byl skutečně potvrzen a trvá. Názory, že tomu tak není, považuji za méně přesvědčivé.

Proč k tomu dochází?

Výsledky mnoha studií ukazují, že hlavní příčinou je zřejmě poškození varlete již v době jeho vzniku v embryonálním období. Velké množství chemických látek – označují se jako endokrinní disruptory – může nevratně narušit vznikající semenotvorné kanálky a další struktury varlete. K těmto látkám patří například zplodiny cigaretového kouře, látky používané v chemickém průmyslu nebo i některé přírodní látky, které mají molekuly podobné hormonům. Výsledek tohoto poškození se projeví s odstupem mnoha let v dospělosti. Těžko se dohledá, zda v kritickém období vzniku varlete byla matka vystavena třeba cigaretovému kouři nebo jiným škodlivinám. Tato poškození mohou vést nejen k nízkým hodnotám spermiogramu, ale také ke zhoubným nádorům varlete nebo zadržení varlete v dutině břišní – kryptorchismu. Podle statistických údajů se také jejich výskyt v uplynulých desetiletích několikanásobně zvýšil.

Jaká je situace na Vašem pracoviště potvrzují Vaše výsledky tento trend?

Naše pracoviště vyšetří každý rok více než 900 spermiogramů. Jsou to buď pacienti našeho centra, nebo pacienti odeslaní z partnerských pracovišť. Od roku 1997 sledujeme podobný trend, nicméně oproti uváděným studiím jde o velice mírný pokles. V roce 1997 byla v naší laboratoři zjištěna průměrná koncentrace spermií ze všech analyzovaných spermiogramů 37,1 mil./ml ejakulátu, v roce 2008 to již bylo 35,7 mil./ml a v roce 2018 34,9 mil./ml.

Jaká je v současnosti hranice normy spermiogramu?

V základních parametrech je to koncentrace vyšší než 15 mil./ml, pohyb více než 40 %, přičemž nejméně 32 % musí být progresivně pohyblivých, správný tvar musí mít více než 4 % spermií. Pro srovnání – v druhé polovině 20. století to bylo více než 60 mil./ml a více než 50 % pohyblivých spermií a 50 % správného tvaru.

Jaké jsou možnosti léčby?

Důležité je komplexní vyšetření v centru specializovaném na tuto problematiku. V našem Andrologickém centru využíváme kvalitní zázemí FN Brno, úzce spolupracujeme s urology, sexuology a genetiky. Podle příčin potíží se mohou využít režimová opatření, medikamentózní léčba nebo některé chirurgické výkony – např. odběr spermií z varlete, odstranění varikokély. Nejúčinnější jsou výkony asistované reprodukce, které umožní výběr nejlepší spermie a její zavedení přímo do vajíčka. Tímto postupem se současně léčí také velmi časté snížení plodnosti ženy.

 

V roce 2017 vyšla v renomovaném časopise Human Reproduction Update rozsáhlá studie autorů Levine a kol., která shrnula výsledky spermiogramů ze 185 prací z celého světa za období 1973–2011. Jednalo se o analýzy, které se týkaly více než 42 000 mužů a z tohoto pohledu to je dodnes nejrozsáhlejší soubor prezentovaný v jediné souhrnné práci. Výsledky statistických analýz těchto výsledků ukazují na dlouhodobý pokles koncentrace spermií u mužů. Ve studii je popisován celkový pokles ve sledovaném období z 99 mil./ml na 47,1 mil./ml v populaci mužů západního světa (zahrnující Evropu, Severní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland).

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Centrální objednávání
(ve všední dny 8:00-12:00 a 12:30-15:30)

+420 606 718 041 (Bohunice)
+420 608 561 994 (Obilní trh)

Porodní sál
- 532 233 961 (Bohunice)
- 532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická pohotovost
- 532 233 953 (Bohunice)
- 532 238 373 (Obilní trh)
- 532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji