Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Diagnóza říká, co nesmím – ergodiagnostika, co mohu

Logo ESF

 

Konferenční centrum FN Brno dnes, 6. února 2013, hostí konferenci Hodnocení funkčního pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením. Odborné setkání probíhá v rámci projektu PREGNET, který je financován Evropským sociálním fondem a MPSV ČR. Díky projektu vznikne v České republice během dvou let 7 nových ergodiagnostických pracovišť a ergodiagnostika se stane dostupnou pro všechny handicapované občany u nás.

Přibližně každý desátý občan České republiky se potýká se zdravotním postižením, které mu v různé míře komplikuje vstup nebo dlouhodobé udržení se na pracovním trhu. Od roku 2004 je zákonem zakotveno právo těchto občanů požádat Úřad práce ČR o pomoc při překonání této bariéry prostřednictvím tzv. „pracovní rehabilitace“.

Jedná se o specifický nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Jedna z forem této pomoci nabízí možnost odborného posouzení funkčního pracovního potenciálu prostřednictvím tzv. „ergodiagnostického vyšetření“ (ergodiagnostika - předpracovní vyšetření). Toto vyšetření provádí specializované zdravotnické zařízení, které v součinnosti s ÚP ČR zhodnotí a následně vypracuje doporučení pro pracovní uplatnění.

Zjednodušeně řečeno – klient získá podrobnou informaci o tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav dělat může, nikoliv pouze to, co nesmí.

„Ergodiagnostika je diagnostika psychosensomotorických funkcí k možnosti zaměstnání. Tato diagnostika se provádí individuálně interprofesionálním rehabilitačním týmem(lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog event.. protetik). Tým určuje obecné funkční schopnosti k práci a  facilitující prostředky k práci. Při ukončení ergodiagnostiky se tvoří závěrečná zpráva na základě rehabilitační konference všech členů týmu. Závěrečná zpráva z ergodiagnostiky se poskytuje např. i úřadu práce, kde v návaznosti na její závěry se poskytuje pracovní rehabilitace.“Vysvětluje přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze paní Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., která je odbornou garantkou ergodiagnostiky v projektu PREGNET (Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci).

V letech 2004 – 2008 vzniklo v České republice díky projektu Rehabilitace – aktivace – práce (RAP) takovýchto ergodiagnostických pracovišť prvních šest. Pouze pro srovnání uveďme, že v sousedním Německu mohou zdravotně postižení občané využívat těchto služeb ve více než 300 zařízeních.

S problematikou ergodiagnostikyse 6. února ve FN Brno seznámilo více jak 160 účastníků konference „Hodnocení funkčního pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením“ z řad lékařů, terapeutů, poradců z ÚP ČR, a dalších organizací, která pomáhají lidem se zdravotním postižením s integrací na trh práce.

Více informací naleznete na www.pracovnirehabilitace.cz.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji