Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Laboratoř a její cíle

 

Norwaygrantsnewlogo-small_full.jpg

 Cílem projektu je zpřesnit indikace chirurgických výkonů u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny v podmínkách tzv. laboratoře chůze (gait laboratory).V současných českých podmínkách je indikace operace postavena na klinickém vyšetření vleže, resp. ve  stoje a v chůzi. Vyšetřující však pouhým okem těžko zachytí složité abnormální komplexy pohybů u spastiků. Laboratoř chůze založená na 3-D (trojrozměrné) optické dokumentaci pohybu sofistikovaným způsobem " motion analysis" (analýza pohybu ) umožňuje analýzu rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech, současně je sledována pomocí elektromyografie (EMG) svalová aktivita a tlakové  plotny (force plates) slouží k měření rozložení tlaku pod chodidly probanda.

 

 

IMG_4574_M_120.jpg

IMG_4588_M_120.jpg

 

pro zvětšení klikněte na obrázek

 

 

Takové laboratoře jsou zřízeny při ortopedických klinikách kromě USA v celé západní Evropě. Naše laboratoř je prvním takovým zařízením v České republice. Motion analysis dokumentuje pohyb prostřednictvím 8 infračervených kamer v prostoru, kdy se snímají jen luminiscenční terčíky připevněné  lepicí páskou na standardní místa na těle. Optický systém pak znázorní jednotlivé segmenty končetiny jako úsečky svírající různý úhel dle momentálního postavení kloubů. Zdravotní pojišťovny v České republice nemají pro toto vyšetření bodové ohodnocení  a  tím nemají i úhradu v Sazebníku výkonů. Získání grantu z Norska  umožnilo překlenout omezenou  dobu do začátku roku 2011, než bude dosaženo  úhrad za toto vyšetření od zdravotních pojišťoven. Vědecko-výzkumné  zpracování dopadu nové  moderní diagnostiky v laboratoři chůze  ověří  vliv na  zvýšení kvality následné  chirurgické  léčby s cílem  zkrátit  dobu léčení, snížení  frekvence  případů se selháním  terapie, snížení invalidity, zpřesnění  indikací chirurgické léčby snížením  diskrepancí  mezi dvěma  vyšetřujícími, všeobecné  zvýšení  schopnosti  lokomoce postižených  dětí a zvýšení indexu  kvality života v rodinách s postiženými  dětmi. Cílovou  skupinou  jsou  děti postižené Dětskou   mozkovou obrnou. Jde o chronické neprogredující  onemocnění centrálního nervového  systému, které  vážným  způsobem narušuje kvalitu života nejen  nemocných dětí ale i celé rodiny. Léčba je dlouhodobá a pro rodinu vyčerpávající. Nejde jen  o vlastní péči ( krmení, přebalování) ale   významnou součásti  života  takto postižených je denní  rehabilitace a dojíždění  za ní. Mnohdy zásadním zlomem v osudu  dětí  je operace, její indikace  je o mnoho složitější než u běžných ortopedických nemocí. Funkce jednotlivých segmentů,  zvláště dolních končetin  se navzájem  ovlivňují a to je  třeba brát v úvahu. Laboratoř chůze může  významně zlepšit  výsledky ortopedické operativy na základě lepších  znalostí pohybového aparátu daného jedince. Navíc všechny děti a rodiny budou absolvovat speciální psychologické  vyšetření s cílem jim pomoci a  vyhodnotit efekty diagnostiky a operace. 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji