Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání a publikace

Přednášky

 • pravidelné odborné semináře DRHO
 • přednášky v rámci celoústavních seminářů FN Brno
 • individuální přednášky na odborných akcích pro lékaře, fyzioterapeuty a ostatní NLZP

 

Vzdělávání

 • účast na odborných kurzech a seminářích
 • specializační vzdělávání v AF

 

Spolupráce s LF MU

 • teoretická i praktická výuka posluchačů bakalářského a magisterského studia fyzioterapie

 

Spolupráce s centry vzácných onemocnění

 • EB - Debra
 • CF
 • hematologie – Hemofilické centrum CCC
 • autoinflamatorní choroby
 • Neuromusculární centrum
 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů
 • Vojtova reflexní lokomoce - RL Corpus, IVG

 

Publikace

 • R. Brauner: Možnosti rehabilitace u dětí a dospělých, Brno, NCO NZO, 2019

 • Mgr. M. Katzerová - Fyzioterapie pro hemofiliky - 2018
 • J. Fendrychová, M. Klimovič a kol., MUDr. R. Brauner, MUDr. S. Juránek -  Péče o kriticky nemocné dítě - NCO NZO  – 2018
 • Piet de Klein, Eveline Mauser-Bunschoten  -PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN HAEMOPHILIA - článek: Mgr. M. Katzerová - Haematophilic arthropathy and exercise - 2017
 • J. Poul, R. Brauner, D. Fialová a kol.: Dětská ortopedie, Galén 2009
 • J. Fendrychová, E. Vodvárková a kol.: Vybrané kapitoly z ošetřovatelství v pediatrii, NCO NZO 2009
 • R. Brauner, M. Hálová: Rehabilitace u pes equinovarus congenitus, Čs. Pediatrie 1/2007
 • D. Fialová: Videoasistovaná tenotomie m. triceps surae a flexorů kolen u DMO a následná rehabilitace, Rehabilitácia 1/2006
 • J. Kraus, P Kolář, R. Brauner a kol. Dětská mozková obrna, Grada Publishing 2005
 • P. Kaňovský, M. Bareš, J. Dufek, R. Brauner a kol: Spasticita, Maxdorf 2004
Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon D, patro: 1.PP tělocvična

Dětská nemocnice, pavilon G 1.PP elektroléčba

Dětská nemocnice, pavilon G 1. NP Individuální cvičebny

Kontakty:

Lékaři: 532 234 239
Fyzioterapeuti: 532 234 434/ 532 234 584
Elektroléčba: 532 234 113

Ambulantní doba:

Lékaři: 7:30 -14:00
Fyzioterapeuti: 6:30 - 14:30
Elektroléčba 6:45 - 14:45

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji