Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Dětská nemocnice, Černopolní 9

CENÍK č. 34/2022–09.5

Ubytování průvodce hospitalizovaného pacienta

Byla provedena aktualizace kalkulace za ubytování průvodce hospitalizovaného pacienta byla provedena pro FN Brno. Jedná se o pobyt průvodce, který není indikovaný lékařem. Cena je stanovena na 1 den. Poplatek nezahrnuje cenu za stravu, která je účtována zvlášť dle ceníku – strava pro průvodce hospitalizovaného pacienta. O způsobu úhrady bude každý pacient a průvodce informován kompetentní osobou FN Brno.

Poplatek za pokoj byl rozdělen do tří kategorií a to následovně:
Kategorie I. = průvodce a pacient – pokoj s vlastním sociálním zařízení
Kategorie II. = průvodce a pacient – pokoj se společným sociálním zařízení
Kategorie III. = průvodce (pacienta) – pokoj na ubytovně se společným sociálním zařízením nebo rozkládací lůžko na pokoji pacienta

Název

Cena bez DPH

DPH 10%

Cena vč. DPH

Kategorie I.

655 Kč

65 Kč

720 Kč

Kategorie II.

536 Kč

54 Kč

590 Kč

Kategorie III. vč. poplatku z pobytu*

393 Kč

39 Kč

432 Kč

Kategorie III. bez poplatku z pobytu**

368 Kč

37 Kč

405 Kč

 

Z důvodu pandemie onemocnění SARS-Cov-2 a dle rozhodnutí MMB ze dne 21. 5. 2021 dochází k prominutí poplatku z pobytu. 

*Částka je uvedená včetně poplatku z pobytu ve výši 25 Kč za noc dle Obecně závazné vyhlášky č. 20/2021. 

**Částka bez poplatku z pobytu se používá v případě osvobození od poplatku z pobytu dle Obecně závazné vyhlášky č. 20/2021.

Platnost ceníku od 1. června 2022

 

CENÍK č. 29 / 2020 – 09.5

Parkovné návštěvníků ve FN Brno – areálech DN (Dětská nemocnice) a Porodnice (Obilní trh)

 

Poplatek se týká:

1) Parkování vozidla při dovozu / odvozu pacienta na vyšetření. Platí v případě, že řidič (jako jediný doprovod) ani pacient není držitelem průkazu ZTP, ZTP/P. Lze využít jen v případě volné parkovací kapacity.

 

Parkovné - dovoz/odvoz na vyšetření Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - sazba za každou započatou hodinu, 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
složení kauce (min. 100,- Kč) na vjezdu, vyúčtování při odjezdu.

 

2) Parkování vozidla při návštěvě hospitalizovaného pacienta v čase odpoledních návštěvních hodin. Lze využít jen v případě volné parkovací kapacity.

Parkovné v čase odpoledních návštěv Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - jednorázová platba při příjezdu 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč

3) Parkování vozidla na PRM u platby za pobyt přes noc v čase Po – Pá 17 – 7 hod., víkendy a svátky 16 – 7 hod.

    Mimo vymezený čas parkovné jako u bodu 1), případně 2).

Parkovné při ubytování přes noc Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - jednorázová platba při příjezdu  165,29 Kč 34,71 Kč 200,00 Kč

Maximální denní platba 400,- Kč /např. bod 1) počítat max. 8 hod á 50,- Kč/.

Parkovné nehradí držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a klienti CAR na místech pro CAR vyhrazených.

 

CENÍK  č. 55 / 2020 – 09.5

Kalkulace za ubytování zdravého dítěte

Z důvodu aktualizace ceníku byla provedena nová kalkulace za ubytování zdravého dítěte na standardním pokoji.

Do ceny byla zahrnuta el. energie, topení, vodné a stočné a praní prádla. Cena byla stanovena na 1 den/1 osoba. Dle zájmu je možné stravování - ceník strava pro pacienty a doprovody.

  Cena DPH 10% Cena vč. DPH
Ubytování bez stravy 1 den 64,55 Kč 6,45 Kč 71,00 Kč

 

CENÍK Č. 106/2012-09.5

Pronájem výukové místnosti na PDM

Pro OVPZ byla zpracována cenová kalkulace Pronájem výukové místnosti na PDM - budova T, za účelem krátkodobého pronájmu cizím organizacím. Krátkodobý pronájem trvá nejdéle do 48 hodin nepřetržitě.

Cena byla stanovena za 1 hodinu pronájmu.

 

Název    Cena DPH 20% Cena celkem
Pronájem výukové místnosti PDM 167,00 Kč 33,00 Kč   200,00 Kč

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji