Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Dětská nemocnice, Černopolní 9

 

CENÍK č. 22/2019–09.5

Parkovné návštěvníků ve FN Brno – areál PDM (Dětská nemocnice) a PRM (Obilní trh)

 

Poplatek se týká:

1) Parkování vozidla při dovozu/odvozu pacienta na vyšetření. Platí v případě, že řidič (jako jediný doprovod) ani pacient není držitelem průkazu ZTP, ZTP/P. Lze využít jen v případě volné parkovací kapacity.

Parkovné - dovoz/odvoz na vyšetření Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - sazba za každou započatou hodinu, 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč
složení kauce (min. 100,- Kč) na vjezdu, vyúčtování při odjezdu.

 

2) Parkování vozidla při návštěvě hospitalizovaného pacienta v čase odpoledních návštěvních hodin. Lze využít jen v případě volné parkovací kapacity.

Parkovné v čase odpoledních návštěv Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - jednorázová platba při příjezdu 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč

3) Parkování vozidla na PRM u platby za pobyt přes noc v čase Po – Pá 17 – 7 hod., víkendy a svátky 16 – 7 hod.

    Mimo vymezený čas parkovné jako u bodu 1), případně 2).

Parkovné při ubytování přes noc Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Parkovné - jednorázová platba při příjezdu  165,29 Kč 34,71 Kč 200,00 Kč

Maximální denní platba 400,- Kč/ např. bod 1) počítat max. 8 hod á 50,- Kč/

 

CENÍK č. 17/2015–09.5

Ubytování průvodce hospitalizovaného pacienta

Kalkulace poplatku za ubytování průvodce hospitalizovaného pacienta byla provedena pro FN Brno. Jedná se o pobyt průvodce, který není indikovaný lékařem. Cena je stanovena na 1 den. Poplatek nezahrnuje cenu za stravu, která je účtována zvlášť dle ceníku – strava pro průvodce hospitalizovaného pacienta. O způsobu úhrady bude každý pacient a průvodce informován kompetentní osobou FN Brno.

Poplatek za pokoj byl rozdělen do tří kategorií a to následovně:
Kategorie I. = průvodce a pacient – pokoj s vlastním sociálním zařízení
Kategorie II. = průvodce a pacient – pokoj se společným sociálním zařízení
Kategorie III. = průvodce (pacienta) – pokoj na ubytovně se společným sociálním zařízením nebo rozkládací lůžko na pokoji pacienta

Název Cena bez DPH  DPH 15%  Cena vč. DPH 
Kategorie I. 478 Kč 72 Kč 550 Kč
Kategorie II. 391 Kč 59 Kč 450 Kč
Kategorie III. 304 Kč 46 Kč 350 Kč
       

V případě, že důvod ubytování nesouvisí s činností FN Brno (tj. nejedná se o průvodce pacientů, stážisty, atd.), nebo ubytovaní nedoloží jiný důvod pobytu viz. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jsou povinni uhradit 15,- Kč/den tj. lázeňský a rekreační poplatek.

 

CENÍK č. 88/2013-09.5

Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

Pro Dětskou nemocnici FN Brno byla vytvořena kalkulacena kvantitativní stanovení CRP (POCT). S cenami jednotlivých výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název    Cena 
Kvantitativní stanovení CRP (POCT) 120,00 Kč

CENÍK  č. 46 / 2013 – 09.5

Kalkulace za ubytování zdravého dítěte

Na žádost PDM byla provedena kalkulace za ubytování zdravého dítěte na standardním pokoji.

Cena byla stanovena na 1 den/1 osoba. Dle zájmu je možné stravování - ceník strava pro pacienty a doprovody. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

Ubytování bez stravy 1 den 65,00 Kč (cena včetně DPH)

CENÍK Č. 106/2012-09.5

Pronájem výukové místnosti na PDM

Pro OVPZ byla zpracována cenová kalkulace Pronájem výukové místnosti na PDM - budova T, za účelem krátkodobého pronájmu cizím organizacím. Krátkodobý pronájem trvá nejdéle do 48 hodin nepřetržitě.

Cena byla stanovena za 1 hodinu pronájmu.

 

Název    Cena DPH 20% Cena celkem
Pronájem výukové místnosti PDM 167,00 Kč 33,00 Kč   200,00 Kč

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji