Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše klinika

operace_02_M_120.jpg

 

 

Úvodní slovo

Centrální operační sály (celkem 8 operačních sálů, z toho 2 superaseptické) slouží všem operačním oborům v dětské nemocnici: oční chirurgie, dětská ORL operativa, dětská ortopedie, traumatologie, dětská chirurgie všeobecná, břišní, hrudní, dětská urologie, neurochirurgie, plastická chirurgie, v případě potřeby i stomatochirugie a popálenová chirurgie. Na našem pracovišti se provádí i ošetření chrupu u dětských a nespolupracujících pacientů v celkové anestézii ( záchovná stomatologie). Velkou a závažnou skupinou pacientů napříč všemi obory tvoří děti s onkologickým onemocněním, které na sálech opakovaně podstupují výkony od drobných diagnostických či terapeutických zákroků v celkové anestezii až po radikální operace.  Všechny sály jsou plně k dispozici během pracovní doby. Mimo pracovní dobu je možné standartně operovat na jednom operačním sále, v případě urgentních situací na dvou souběžně po svolání druhého pohotovostního týmu. 

 

Struktura kliniky

Naše pracoviště poskytuje dobře vybavené operační sály, včetně příslušných endoskopických technik pro všechny obory, erudovaný střední zdravotnický personál (instrumentářky) a pomocný zdravotnický personál. Materiálně technické zázemí je průběžně modernizováno v souladu s nejnovějšími trendy a medicínskými postupy, personál pravidelně vzděláván. Náročnost a rozsah činností vyplává z ojedinělého spektra pacientů - od extrémně nezralých novorozenců o hmotnosti menší než 0,5kg po prakticky dospělé jednice. 

Pracovníci

  • 1 lékař - primář
  • 21   SZP - dětské sestry, instrumentářky
  • 10   NZP
Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon F, patro: 2. patro

Telefon:

Vrchní sestra: 532 234 189

E-mail:

Kontakty:

Primář: , tel. 532 234 228

pdf Průvodce pacienta (842,6 KB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji