Menu
Česky English
532 23 1111

COVID u dětí může zkomplikovat jiná onemocnění

Příznaky na koronavirus u dětí jsou velmi mírné. Většina žádné neměla, říká lékař Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno a LF MU MUDr. Lukáš Homola.

 

 

Odkdy jste začali testovat děti na koronavirus? 

Díky za pozvání k rozhovoru. První PCR stěr u dítěte na covid-19 u nás byl proveden 21. února. Velké testování začalo s vyhlášením výjimečného stavu 13. března, kdy došlo k výrazným změnám v provozu Dětské nemocnice FN Brno. Od té chvíle byly všechny děti s teplotou nebo jiným podezřením na infekci hned u brány areálu směřovány na Kliniku dětských infekčních nemocí (KDIN) k vyšetření na covid-19. Takto to fungovalo až do konce výjimečného stavu v květnu. Od té doby testujeme dál, ale už ne všechny nemocné. Na stěry nyní přicházejí děti odeslané hygienickou stanicí, praktickým lékařem nebo samoplátci.  

 

Kolik dětí bylo v rámci testování pozitivních a kolik zhruba negativních? 

K odhadu frekvence covid-19 mezi nemocnými dětmi nám nejlépe slouží období výjimečného stavu, kdy jsme vyšetřovali všechny nemocné děti procházející Dětskou nemocnicí. V tomto období bylo vyšetřeno 1045 dětí. U 331 dětí bylo při vyšetření zjevné, že se jedná o jiné onemocnění (např. zánět středního ucha), a proto se covid-19 dál nevyšetřoval. Ve zbytku případů u 714 dětí byl proveden stěr na covid-19, z nichž bylo 7 pozitivních.   

 

Sedm dětí z tisíce vyšetřených je poměrně malý počet. Máte pro to nějaké vysvětlení? 

Zpočátku jsme byli z takto nízkého záchytu nervózní, proto jsme překontrolovali celý proces vyšetření od odběru až po zpracování a nenašli žádnou významnou pre-analytickou ani analytickou chybu. Výsledky stěrů jsme ještě ověřili s odstupem pomocí vyšetření protilátek u pozitivních a vybraných negativních pacientů. Na základě dostupných údajů se tedy odvažujeme odhadnout, že v Brně a okolí byl na jaře podíl covid-19 mezi nemocnými dětmi kolem 0,6 %. 

 

Kolik je tedy celkem pozitivních dětí nyní na konci léta? 

Od konce května pokračuje testování dál. Za celou dobu testování bylo onemocnění potvrzeno u 52 dětí, které prošly odběrovým místem na KDIN nebo stanem v Bohunicích.  

 

Kolik dětí s covid-19 muselo být hospitalizováno? 

V průběhu výjimečného stavu jsme hospitalizovali 93 dětí s podezřením na covid-19. Onemocnění se u nich nepotvrdilo.  

Až nyní koncem léta máme dva případy, kdy byla nutná hospitalizace u dětí s prokázaným covid-19. V obou případech šlo o děti, kdy covid-19 zkomplikoval jiné závažné onemocnění a oba se vyvíjejí dobře.  

 

Jak funguje vaše odběrové místo? 

Postupně se podařilo vyčlenit jednu ambulanci KDIN pro stěry dětí na covid-19. Vyšetřeny mohou být děti od 0 do 19 let. Větší děti lze vyšetřovat i ve stanu v Bohunicích. Pokud je volná kapacita, tak vyšetřujeme i dospělé, zejména doprovody dětí a občas i samoplátce. Ambulance je obsluhována mediky LF MU, kteří odvádějí výbornou práci. Od poloviny září se studenti vrací do školy, a proto budeme dál vyšetřovat v odpoledních hodinách, což zveřejníme na stránkách FN Brno. Lze přijít pěšky, ale lépe je přijet autem. Každopádně je nutné se na každé vyšetření telefonicky objednat – jedině tak zabráníme frontám a nežádoucímu setkávání pacientů.

 

Jaké příznaky mají děti při podezření na koronavirus? Jsou stejné jako u dospělých? V čem se liší? 

Příznaky u dětí byly velmi mírné. Většina žádné neměla. Tyto děti byly obvykle vyšetřovány kvůli kontaktu v rodině. Kašel nebo teploty byly přítomné asi u třetiny. Zvýšená únava byly přítomná asi u čtvrtiny. Specifické příznaky, jako je např. porucha čichu, neměl téměř nikdo.    

 

Jak děti sledujete, co se týče možného nakažení? Dochází k Vám pravidelně na stěry? Kolik stěrů? 

Pacienti s výraznějšími příznaky jsou vyšetřováni na ambulancích KDIN v rámci tzv. covid režimu, aby nedošlo k nakažení personálu a ostatních pacientů. Takových je však velmi málo. Většina dětí má mírné příznaky a jsou odeslané pouze na odběrové místo ke stěru. 

Pozitivní pacienti museli dříve chodit na opakované stěry, dokud nebyli negativní. To bylo pro ně hodně nepříjemné. Nejdelší PCR pozitivita u dítěte trvala 17 dní. Nyní obvykle chodí pouze na jeden stěr.  

 

Proč se koronavirus primárně na děti "nelepí"? 

Zahraniční studie poukazují na větší nakažlivost dětí, ale méně závažný průběh, který zřejmě souvisí s ACE2 receptory. Naše výsledky nejsou bohužel schopné na tuto otázku odpovědět. Můžeme pouze potvrdit, že jsme v prvních měsících po onemocnění u většiny dětí nepozorovali žádné výrazné komplikace ani postižení plicních funkcí.  

 

V čem se koronavirus chová u dětí jinak než u dospělých? 

Rozdíl v průběhu infekce u dětí a dospělých pozorujeme u mnoha jiných viróz – např. klíšťové meningoencefalitidy nebo neštovic. Obecně se tento rozdíl vysvětluje různým stavem imunity podle věku.  

 

Je přenositelný koronavirus z rodiče na dítě? V kolika případech se tak stalo? 

Přenositelný je velmi dobře. Většina námi zjištěných případů začala tak, že infekci do rodiny přinesl někdo z dospělých. Je to pravděpodobně dané tím, že byly zavřené školy a dospělí chodili do práce. Nebo je to tím, že dospělí mají výraznější příznaky a nemoc je snazší zjistit. Nicméně pouze spekuluji. 

  

Jak se lze případně ochránit, aby k přenosu nedošlo? 

V současné době nemáme jiné nástroje, než ty notoricky známé – zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou a izolace nemocných. V rodině je to bohužel obtížné. 

 

Co Vy doporučujete dětem a rodičům na zahájení školního roku?  

Jít do školy. Nepřecházet virózy. Dodržovat doporučenou dobu domácího klidu po nemoci. Jako rodič tří školáků vím, jak je obtížné rozhodnutí zůstat s dítětem doma kvůli obyčejné rýmě, ale je to to nejlepší, co můžeme v současné situaci dělat.  

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 232 193

e-mail:

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji