Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Centrum psychosomatické péče FN Brno

/3. 9. 2021/ Výhodou Fakultní nemocnice Brno je možnost propojení různých odborností a péče, která se o pacienta postará v širokém kontextu. V návaznosti na působení dlouhodobého stresu často trpí pacienti specifickými problémy, které jsou charakterizované různými tělesnými příznaky, mnohdy se navíc dlouhodobě vyskytují. Z těchto důvodů vzniklo ve FN Brno Centrum psychosomatické péče, které bude k dispozici v 5. patře budovy G. Součástí CPP je Oddělení klinických psychologů, Oddělení léčby bolesti, psychiatr a fyzioterapeuti.

Jde o moderní léčebný model, který nabízí pacientům psychosomatickou péči. Velmi často se stává, že do ambulancí přichází pacienti s rozličnými somatickými stezky bez známek organické poruchy, ani žádná vyšetření neodhalí důvod udávaných potíží pacientů. „Příčinou těchto stavů je považován proces somatizace, který přichází v situacích dlouhodobě prožívané úzkosti, vyčerpanosti či při dlouhodobém působení stresorů při absenci adekvátní adaptace na zátěž,“ uvádí vedoucí klinický psycholog PhDr. Věra Čoupková.    

Centrum je týmovou spoluprací lékařů jednotlivých klinik, psychiatrů, psychologů, fyzioterapeutů a dalších, kteří mají jednotný cíl a tím je komplexní léčba pacientů. „V praxi to bude vypadat tak, že lékař, pokud indikuje pacientovi psychosomatickou péči, zapíše žádanku do systému AMIS se zkratkou CPP, případně pacienta odkáže na sekretariát CPP,“ doplňuje Čoupková. Cílem Centra psychosomatické péče je nejen zlepšení zdravotního stavu, ale i včasný návrat pacientů do aktivního pracovního a produktivního života, pomocí různých terapeutických programů.  

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji