Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Centrum postcovidové péče FN Brno

/15. 2. 2021/ Na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno funguje od konce roku 2020 systematické sledování pacientů po prodělaném zápalu plic, který byl způsoben virem SARS-CoV-2.

Nynějším cílem je vybudovat Centrum postcovidové péče. Hlavním smyslem sledování je odhalení pacientů s přetrvávající poruchou funkce respiračního systému. Jako post-COVIDové označujeme postižení, které přetrvává více než 12 týdnů od onemocnění. Do Centra postcovidové péče budeme objednávat pacienty 3 měsíce po prodělaném onemocnění COVID-19 na základě doporučení praktického lékaře, či odborného specialisty. Pokud je nutné pacienta pro potíže vyšetřit dříve, je směrován na všeobecnou pneumologickou ambulanci (ať už ve FN Brno, nebo u praktických pneumologů).

Vyšetření v Centru postcovidové péče Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy sestává z klinického vyšetření, funkčního vyšetření plic a hodnocení zobrazovacích metod (rentgen, CT hrudníku). V případě potřeby je u pacientů naplánováno další sledování na klinice, popřípadě u spádového pneumologa. Pokud dominují jiné potíže než plicní, je pacient doporučen k vyšetření u příslušného specialisty.

Centrum postcovidové péče

Základní informace:

  • objednat lze pacienta s přetrvávajícími symptomy po prodělané infekci nemoci COVID-19 více než 3 měsíce po prodělaném onemocnění
  • k vyšetření v Centru postcovidové péče odesílá pacienta praktický lékař, nebo odborný specialista (pacient si s sebou přinese zprávu od odesílajícího lékaře)
  • v případě akutních potíží v době do 3 měsíců po prodělání nemoci COVID-19 by měli být pacienti vyšetřeni u svého praktického lékaře, nebo u spádového pneumologa, popřípadě s doporučením na všeobecné ambulanci Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno
  • ambulance Centra postcovidové péče funguje ve dnech pondělí, čtvrtek, pátek od 7:30 do 14:30 hod
  • naši lékaři jsou k dispozici ke konzultacím v době od 8:00 do 8:30 hod na tel. 532233599 (pondělí), 532232562 (čtvrtek, pátek)
  • tel. pro objednání do Centra postcovidové péče 532232565 14-15 hod
Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji