Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Brňané mají možnost unikátního preventivního vyšetření plic

/16. 9. 2021/ Problém udýchat výstup do schodů nemusí být projev pokročilého věku nebo špatné kondice. Pokud vám je přes čtyřicet let a kouříte, může být příčinou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V pilotním programu Národního screeningového centra (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR už plicní lékaři cíleně vyšetřili více než šest set padesát rizikových osob a u 36 % z nich skutečně odhalili onemocnění CHOPN. Dalších 28 % pacientů trpělo jiným plicním onemocněním. I proto pneumologové Fakultní nemocnice v Brně společně s NSC ÚZIS vyzývají k bezplatnému preventivnímu vyšetření. V rámci kampaně Brněnské dny pro zdraví, kterou pořádá Magistrát města Brna, představí dne 17. 9. 2021 Národní screeningové centrum ve spolupráci s FN Brno veřejnosti tento pilotní projekt.

Poměr nemocných pacientů je opravdu velmi vysoký. Ukazuje se, že v rizikové skupině má pouze 36 % lidí plíce bez projevu nemocí. I proto je důležité, aby se nechali včas vyšetřit a mohli být léčeni,“ říká PhDr. Karel Hejduk z NSC ÚZIS. Podle něj se v současnosti s CHOPN léčí v Česku přibližně 235 000 pacientů, dalších přibližně 500 000 lidí ale podle odhadů může nemocí trpět, aniž by o tom věděli. Nemoc přitom v Česku zabije cca 3 500 lidí ročně. Fatálním následkům se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. Právě rychlé odhalení nemoci umožní efektivnější léčbu, což může zkvalitnit život nemocných a snížit úmrtnost na tuto plicní nemoc.

Nejvíce rizikovou skupinou jsou lidé ve věku od 40 let, kteří kouřili nebo kouří přibližně krabičku cigaret denně po dobu alespoň deseti let. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Mnozí ale obtíže ignorují a připisují je něčemu jinému. Podle statistik tvoří 80 % pacientů s CHOPN kuřáci. „CHOPN obvykle vzniká již ve středním věku, ale klinicky se projeví až ke konci věku produktivního. Proto si většina pacientů své potíže dává do souvislosti s postupujícím věkem a obecnou ztrátou výkonnosti. Kašel si pak kuřáci vysvětlují tak, že je to „normální“ u všech kuřáků,“ vysvětluje MUDr. Kristián Brat, Ph.D. z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Brně.

Klinika v rámci projektu zřídila speciální telefonickou linku. Na čísle 778 543 698 se mohou lidé ve věku 40-69 let, kteří kouří nebo kouřili přibližně krabičku cigaret denně po dobu alespoň deseti let a trpí dušností při rychlejší chůzi po rovině či do schodů do prvního patra, přímo objednávat na vyšetření k odhalení CHOPN. „Při vyšetření zhodnotíme anamnestické údaje udávané pacientem, vyhodnotíme celkové skóre několika dotazníků a provedeme funkční vyšetření plic – spirometrii, bodypletysmografii a difuzní kapacitu plic. Celé vyšetření je jednoduché, neinvazivní a nebolestivé. Zabere maximálně hodinu,“ popisuje MUDr. Brat.

Přestože ve spojení s onemocněními způsobenými kouřením se mluví zejména o rakovině plic, lékaři troubí na poplach nejen před ní. „CHOPN je téměř tak mocný zabiják jako rakovina plic. Na plicní karcinom ročně v ČR zemře něco přes 5 000 lidí, přičemž na CHOPN kolem 3 500. A to je obrovské číslo. Ve světě je CHOPN v současnosti na děleném třetím a čtvrtém místě úmrtnosti na neinfekční nemoci. CHOPN je nemoc chronická, nevyléčitelná a způsobuje velké části svých nositelů utrpení. Pacienty často invalidizuje,“ varuje MUDr. Brat, avšak zároveň dodává: „Včasným nasazením léčby ale dokážeme důsledky nemoci významně zmírnit.“ Tisková zpráva Stránka 2 z 2 Pilotní projekt NSC ÚZIS je financován Evropským sociálním fondem (operačním programem Zaměstnanost), ověří, zda by mohl být tento screening v budoucnu zaveden v České republice celoplošně.

O Národním screeningovém centru ÚZIS

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se například chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), diabetické retinopatie, kritických vrozených srdečních vad u novorozenců či nádorových onemocnění. V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a svoji činnost realizuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji