Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Gynekologicko-porodnická klinika

2014

Článek v časopise

FELSINGEROVÁ, Z., MINÁŘ, L., WEINBERGER, V. Incidence a terapie lymfocyst po provedené systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomii - vlastní soubor. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 388-392. ISSN 1210-7832.

FRÜHAUF, F., DVOŘÁK, M., HAAKOVÁ, L., HAŠLÍK, L., HERBOLTOVÁ, P., CHALOUPKOVÁ, B., KOŽNAROVÁ, J., KUBEŠOVÁ, B., LUKÁČOVÁ, I., MAREK, R., NEUMANNOVÁ, H., PESCHOUT, R., PŘIBYL, V., SEDLÁKOVÁ, I., SMAŽINKA, M., SVOBODOVÁ, P., VANČO, M., VLASÁK, P., WEINBERGER, V., ZIKÁN, M., FISCHEROVÁ, D. Ultrazvukový staging karcinomu endometria – doporučená metodika vyšetření. Česká gynekologie. 2014, 79(6), 466–476. ISSN 1210-7832.

HRUBAN, L., JANKŮ, P., VENTRUBA, P., OŠKRDALOVÁ, L., SKORKOVSKÁ, K., HODICKÁ, Z., ŤÁPALOVÁ, V., MEKIŇOVÁ, L., ŠMEREK, M. Vaginální vedení porodu koncem pánevním po ukončeném 36. týdnu gravidity - analýza perinatálních výsledků let 2008-2011. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 343-349. ISSN 1210-7832.

HUDEČEK, R., FELSINGEROVÁ, Z., FELSINGER, M., JANDÁKOVÁ, E. Laparoscopic Treatment of Cesarean Scar Ectopic Pregnancy. Journal of Gynecologic Surgery. 2014, 30(5), 309-311. ISSN 1042-4067.

HUSER, M., CRHA, I., ŽÁKOVÁ, J., VENTRUBA, P. Reprodukční ochrana u dospívajících dívek s maligním onemocněním. Onkologie. 2014, 8(2), 61-63. ISSN 1802-4475.

CHUDÁČEK, V., SPILKA, J., BURŠA, M., JANKŮ, P., HRUBAN, L., HUPTYCH, M., LHOTSKÁ, L. Open access intrapartum CTG database. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014, 14(16), 1-12. ISSN 1471-2393.

MICA, L., KELLER, C., VOMELA, J., TRENTZ, O., PLECKO, M., KEEL, M. The impact of body mass index and gender on the development of infectious complications in polytrauma patients. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2014, 40(5), 573-579. ISSN 1863-9933.

MICA, L., VOMELA, J., KEEL, M., TRENTZ, O. The impact of body mass index on the development of systemic inflammatory response syndrome and sepsis in patients with polytrauma. Injury - International Journal of the Care of the Injured. 2014, 45(1), 253-258. ISSN 0020-1383.

MINÁŘ, L., IVANOVÁ, Z., JANDÁKOVÁ, E. Ovariální epiteliální malignity v adolescentním věku. Česká gynekologie. 2014, 79(2), 98-102. ISSN 1210-7832.

PASTORČÁKOVÁ, M., HUSER, M., BELKOV IVAN, A., VENTRUBA, P. Využití syntetických síťových implantátů v operační léčbě sestupu pánevních orgánů. Česká gynekologie. 2014, 79(2), 140-146. ISSN 1210-7832.

SEIDLOVÁ, D., WEINBERGER, V. Metody bezkrevní péče v gynekologii a onkogynekologii. Česká gynekologie. 2014, 79(6), 499-504. ISSN 1210-7832.

SKŘIVANOVÁ, K., GREGOR, J., BENDOVÁ, M., BRANČÍKOVÁ, D., ELFMARKOVÁ, N., SVĚRÁK, T., PETERKOVÁ, H., DUŠEK, L. Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 103-107. ISSN 0862-495X.

SOŠKA, V., DOBŠÁK, P., POHANKA, M., ŠPINAROVÁ, L., VÍTOVEC, J., KREJČÍ, J., HUDE, P., HOMOLKA, P., NOVAKOVA, M., EICHER, J., WOLF, J., DUSEK, L., SIEGELOVÁ, J. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical papers. 2014, 158(1), 98-106. ISSN 1213-8118.

SPILKA, J., CHUDÁČEK, V., JANKŮ, P., HRUBAN, L., BURŠA, M., HUPTYCH, M., ZACH, L., LHOTSKÁ, L. Analysis of obstetricians' decision making on CTG recordings. Journal of Biomedical Informatics. 2014, 51(April), 72-79. ISSN 1532-0464.

ŠTOURAČ, P., HARAZIM, H., STODŮLKOVÁ, M., HUSER, M., KŘIKAVA, I., JANKŮ, P., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., GÁL, R., ŠEVČÍK, P. Comparison of parturient-controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers. 2014, 158(2), 227-232. ISSN 1213-8118.

ŠTOURAČ, P., KUCHAŘOVÁ, E., KŘIKAVA, I., MALÝ, R., KOSINOVÁ, M., HARAZIM, H., SMÉKALOVÁ, O., BÁRTÍKOVÁ, I., ŠTOUDEK, R., JANKŮ, P., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., LITTNEROVÁ, S., JARKOVSKÝ, J., GÁL, R., ŠEVČÍK, P. Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 363-370. ISSN 1210-7832.

ŠTOURAČ, P., SEIDLOVÁ, D., BÁRTÍKOVÁ, I., KUCHAŘOVÁ, E., JANKŮ, P., KŘIKAVA, I., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., KOSINOVÁ, M., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., ŠEVČÍK, P., GÁL, R. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii - prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 8-16. ISSN 1214-2158.

ŤÁPALOVÁ, V., HRUBAN, L., JANKŮ, P., VENTRUBA, P., VLAŠÍNOVÁ, I., HODICKÁ, Z., REJDOVÁ, I. Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 350-355. ISSN 1210-7832.

VYBÍHAL, V., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., HANOUN, G., SOVA, M., FADRUS, P., SMRČKA, M., KEŘKOVSKÝ, M. Gravidita a porod u pacientek s implantovaným shuntem pro hydrocefalus. Česká gynekologie. 2014, 79(4), 309-313. ISSN 1210-7832.

WEINBERGER, V., CIBULA, D., ZIKAN, M. Lymphocele: prevalence and management in gynecological malignancies. Expert Review of Anticancer Therapy. 2014, 14(3), 307-317. ISSN 1473-7140.

WEINBERGER, V., DVOŘÁK, M., HAAKOVÁ, L., HAŠLÍK, L., HERBOLTOVÁ, P., CHALOUPKOVÁ, B., KOŽNAROVÁ, J., KUBEŠOVÁ, B., LUKÁČOVÁ, I., MAREK, R., NEUMANNOVÁ, H., PESCHOUT, R., PŘIBYL, V., SEDLÁKOVÁ, I., SMAŽINKA, M., SVOBODOVÁ, P., VANČO, M., VLASÁK, P., FISCHEROVÁ, D., ZIKÁN, M. Ultrazvukový staging karcinomu děložního hrdla – návrh standardního postupu. Česká gynekologie. 2014, 79(6), 447-455. ISSN 1210-7832.

ZÁVESKÝ, L., JANDÁKOVÁ, E., TURYNA, R., LANGMEIEROVÁ, L., WEINBERGER, V., MINÁŘ, L. Cirkulující a extracelulární mikroRNA jako nové potenciální diagnostické markery pro gynekologické malignity. Praktická gynekologie. 2014, 18(4), 275-280. ISSN 1211-6645.

ŽÁKOVÁ, J., LOUSOVÁ, E., VENTRUBA, P., CRHA, I., POCHOPOVÁ, H., VINKLÁRKOVÁ, J., TESAŘOVÁ, E., NUSSIR, M. Sperm Cryopreservation before Testicular Cancer Treatment and Its Subsequent Utilization for the Treatment of Infertility. Scientific World Journal. 2014, 2014(January), ID 575978. ISSN 1537-744X.

ŽÁKOVÁ, J., VENTRUBA, P., CRHA, I. The history of embryologic methods implementation at the first workplace of assisted reproduction in the Czech Republic. Austin Journal of Invitro Fertilization. 2014, 1(1), ID1005. ISSN 0.

Odborná kniha

HUSER, M. Onkofertilita - nová oblast reprodukční medicíny. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 109 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3414-2.

Kapitola v odborné knize

BRANČÍKOVÁ, D., JANDÁKOVÁ, E., PROTIVÁNKOVÁ, M., DVOŘÁK, K., MINÁŘ, L., BEDNAŘÍK, O., SZTURZ, P., MECHL, Z. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. In: Léčba pokročilého karcinomu prsu. Praha: Farmakon Press, 2014, s. 31-33.

2013

Články v odborném periodiku

BITZER, J., CUPANIK, V., FAIT, T., GEMZELL-DANIELSSON, K., GROB, P., ODDENS, B.J., PAWELCZYK, L., UNZEITIG, V. Factors influencing women's selection of combined hormonal contraceptive methods after counselling in 11 countries: Results from a subanalysis of the CHOICE study. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2013, 18(5): 372-380. Impact factor: 1.808

CRHA, I., ŽÁKOVÁ, J., MÁDR, A., VENTRUBA, P., KRAJČOVIČOVÁ, R. Receptivita endometria v asistované reprodukci. Gynekológia pre prax. 2013, 11(4): 191-194.

HODICKÁ, Z., REJDOVÁ, I. Synechia vulvae. Pediatrie pro praxi. 2013, 14(6): 389.

HRUBAN, L., JANKŮ, P., VENTRUBA, P., GERYCHOVÁ, R., WEINBERGER, V., PASTORČÁKOVÁ, M., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A. Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie. 2013, 78(5): 427-431.

KACEROVSKY, M., COBO, T., ANDRYS, C., MUSILOVA, I., DRAHOSOVA, M., HORNYCHOVA, H., JANKŮ, P., JACOBSSON, B. The fetal inflammatory response in subgroups of women with preterm prelabor rupture of the membranes. Journal of Maternal Fetal & Neonatal Medicine. 2013, 26(8): 795-801. Impact factor: 1.518

KUČERA, R., TOPOLČAN, O., RUMPÍKOVÁ, T., RUMPÍK, D., DOSTÁL, J. Stanovení anti-Müllerova hormonu u žen. Česká gynekologie. 2013, 78(3): 282-288

MINÁŘ, L., AL AWAD, H., JANDÁKOVÁ, E. Germinální tumory - heterogenní skupina ovariálních malignit. Gynekolog. 2013, 4: 149-155.

RUMPÍK, D., PILKA, L., PILKA, R., VENTRUBA, P., RUMPÍKOVÁ, T., PETRENKO, M., BROKEŠOVÁ, M., PRUDIL, L., MUSILOVÁ, L. Náhradní mateřství. Gynekológia pre prax. 2013, 11(4): 188-190.

SEN, P., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I., NAVARRO, C., SILVA, I., LANGSTON, C., WELTY, S.,,BELMONT, J., STANKIEWICZ, P. A familial case of alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins supports paternal imprinting of FOXF1 in human. European Journal of Human Genetics. 2013, 21(4): 474-477. Impact factor: 4.319

SEN, P.,,YANG, Y., NAVARRO, C., SILVA, I., SZAFRANSKI, P., KOLODZIEJSKA, K.E., DHARMADHIKARI, A.V., MOSTAFA, H., KOZAKEWICH, H., KEARNEY, D., CAHILL, J.B., WHITT, M., BILIC, M., MARGRAF, L., CHARLES, A., GOLDBLATT, J., GIBSON, K., LANTZ, P.E., GARVIN, A.J., PETTY, J., KIBLAWI, Z., ZUPPAN, C., MCCONKIE-ROSELL, A., MCDONALD, M.T., PETERSON-CARMICHAEL, S.L., GAEDE, J.T., SHIVANNA, B., SCHADY, D., FRIEDLICH, P.S., HAYS, S.R., PALAFOLL, I.V., SIEBERS-RENELT, U., BOHRING, A., FINN, L.S., SIEBERT, J.R., GALAMBOS, C., NGUYEN, L., RILEY, M., CHASSAING, N., VIGOUROUX, A., ROCHA, G., FERNANDES, S., BRUMBAUGH, J., ROBERTS, K., LUK, H., LO, I.F.M., LAM, S., GERYCHOVÁ, R., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I., FELLMANN, F., AFSHAR, K., GIANNONI, E., MUHLETHALER, V., LIANG, J., BECKMANN, J.S., LIOY, J., DESHMUKH, H., SRINIVASAN, L., SWARR, D.T., SLOMAN, M., SHAW-SMITH CH., LOON, R.L.V., HAGMAN, C., SZNAJER, Y., BARREA, C., GALANT, CH., DETAILLE, T., WAMBACH, J.A., COLE, F.S., HAMVAS, A., PRINCE, L.S., DIDERICH, K.E.M., BROOKS, A.S., VERDIJK, R.M., RAVINDRANATHAN, H., SUGO, E., MOWAT, D., BAKER, M.L., LANGSTON, C., WELTY, S., STANKIEWICZ, P. Novel FOXF1 Mutations in Sporadic and Familial Cases of Alveolar Capillary Dysplasia with Misaligned Pulmonary Veins Imply a Role for its DNA Binding Domain. Human Mutation.  2013, 34(6): 801-811. Impact factor: 5.213

ŠTOURAČ, P., KOSINOVÁ, M., BÁRTÍKOVÁ, I., KLUČKA, J., KŘIKAVA, I., ŠTOUDEK, R., HARAZIM, H., HUSER, M., JANKŮ, P., GÁL, R. Aktivní reverze nervosvalové blokády rokuroniem podáním sugammadexu u císařského řezu v celkové anestezii – série kazuistik. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2013, 24(3): 163-168.

ŠTOURAČ, P., KŘIKAVA, I., SEIDLOVÁ, J., STRAŽEVSKÁ, E., HUSER, M., HRUBAN, L., JANKŮ, P., GÁL, R. Sugammadex in a parturient with myotonic dystrophy. British Journal of Anaesthesia.  2013, 110(4): 657-658. Impact factor: 4.237

TRÁVNÍK, P., HAMPL, A., HÜTTELOVÁ, R., MALENOVSKÁ, A., PRIESNITZ, J., REJTHAR, D., ŽÁKOVÁ, J. Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie. Česká gynekologie.  2013, 78(4): 400-401.

VENTRUBA, P., FEYEREISL. J., JANDA, P., KUČERA, E., MARTAN, A., NOVOTNÝ, Z., PILKA, R., ROB, L., ROKYTA, Z., ŠPAČEK, J., TOŠNER, J. Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví na lékařských fakultách: 2012–2013. Česká gynekologie.  2013, 78(5): 486-490.

VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J., TRÁVNÍK, P., CRHA, I., MRÁZEK, M., RUMPÍK, D., ŠTĚPÁN, J., ŘEŽÁBEK, K., MARDEŠIC, T., MALENOVSKÁ, A., VESELÁ, K., BRANDEJSKÁ, M. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Gynekológia pre prax.  2013, 11(4): 183-187.

VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J., TRÁVNÍK, P., CRHA, I., MRÁZEK, M., RUMPÍK, D., ŠTĚPÁN, J., ŘEŽÁBEK, K., MARDEŠIC, T., MALENOVSKÁ, A., VESELÁ, K., BRANDEJSKÁ, M. Aktuální otázky asistované reprodukce v České republice. Česká gynekologie.  2013, 78(4): 392-398.

WEINBERGER, V., MINÁŘ, L. Diagnostics of malign ovarian tumors by ultrasound and CA 125 – our experience. International Journal of Gynecological Cancer.  2013, 23(8): 494-759. Impact factor: 1.941

ŽÁKOVÁ, J., TRÁVNÍK, P., MALENOVSKÁ, A., HÜTTELOVÁ, R. Činnosti a odpovědnosti pracovníků embryologické a andrologické laboratoře v centrech asistované reprodukce. Česká gynekologie.  2013, 78(5): 481-484.

 

Odborné knihy resp. kapitoly v odborné knize

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Heterotopická gravidita – závažná komplikace asistované reprodukce. In: MÁRA MICHAL. Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 75-82. ISBN 978-80-204-2901-8

SLAVÍČEK, K., JAVORNÍK, M., DOSTÁL, O. MEDIMED Shared Regional PACS Center. In: DONGQING WANG, ed. Selected Topics on Computed Tomography[online]. InTech, 2013. s. 43-62. ISBN 978-953-51-1102-3. Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/selected-topics-on-computed-tomography

VENTRUBA, P., CRHA, I., ŽÁKOVÁ, J. Průvodce léčbou poruch plodnosti. Informační příručka programu asistované reprodukce. Brno: Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, 2013. ISBN 978-80-904002-9-0

 

Příspěvek do sborníku

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In:  Sborník abstrakt 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 11-12.

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In: Sborník přednášek 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 11-12.

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In: Sborník abstrakt 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 9.

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In: Sborník přednášek 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 9.

KUČERA, E., FANTA, M., HUDEČEK, R. Problematika endometriózy v ČR – vznik Sekce pro endometriózu ČGPS. In: Sborník přednášek 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. Brno, 2013. s. 10.

SKŘIVANOVÁ, K., BRANČÍKOVÁ, D., PETERKOVÁ, H., BENDOVÁ, M., MINÁŘ, L., DUŠEK, L., GREGOR, J.  Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby, současný stav a výhledy. In: Sborník přednášek - XX. Jihočeské onkologické dny. [České Budějovice: Nemocnice České Budějovice ], 2013. s. 108-109.

SLAVÍČEK, K. SCHINDLER, V., DOSTÁL, O., SÝKORA, M. Kalman filter improvement for gyroscopic mouse movement smoothing. In: THAWEESAK ,Z., Sandhu, P.S. IIE Int'l Proceedings of International Conference on Research in Science, Engineering and Technology. Kuala Lumpur: International Institute of Engineers, 2013. s. 43-48. ISBN 978-93-82242-47-5.

VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J. Sborník abstrakt 12. česko-slovenské konference reprodukční gynekologie a 23. sympozia asistované reprodukce. Brno, 2013. s. 3-47

WEINBERGER, V., MINÁŘ, L. Diagnostics of malign ovarian tumors by ultrasound and CA 125 – our experience. In: Abstracts from 18th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology, Journal of Gynecological Cancer. 2013, 23(S1), s. 494.

WEINBERGER, V., MINÁŘ, L. Současný trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In: Sborník přednášek XXXVII. Brněnské onkologické dny. Brno, duben 2013. s. 95.

 

Přednášky

BĚLEHRADOVÁ, I., HUSER, M., BOUDNÝ, J., STAŠEK, J. Opakovaná embolizace uterinních artérií v managementu léčby peripartálního krvácení – kazuistika.In: XX. Konference mladých lékařů. [přednáška]. Brno. 5.6.2013.

BRANČÍKOVÁ, D., PROTIVÁNKOVÁ, M., JANDÁKOVÁ, E., DVOŘÁK, K., MINÁŘ, L., OSTŘÍŽKOVÁ, L., BEDNAŘÍK, O., SZTURZ, P. Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika. In: XX. Jihočeské onkologické dny 17.10.2013 - 19.10.2013. [přednáška]. Český Krumlov-Zámecká jízdárna, 2013.

BRANČÍKOVÁ, D., PROTIVÁNKOVÁ, M., JANDÁKOVÁ, E., DVOŘÁK, K., MINÁŘ, L., OSTŘÍŽKOVÁ, L., BEDNAŘÍK, O., SZTURZ, P.  Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In: XX. Jihočeské onkologické dny 17.10.2013 - 19.10.2013. [přednáška]. Český Krumlov-Zámecká jízdárna. 2013.

CRHA, I., POSPÍCHALOVÁ, V., VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J., KRAJČOVIČOVÁ, R. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In: 12. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce. [přednáška]. Brno, 2013.

CRHA, I., VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J., KRAJČOVIČOVÁ, R. Receptivita endometria v asistované reprodukci. In: XXI. Bárdošov memorial. [přednáška]. Bratislava, 2013.

CRHA, I., VENTRUBA, P., ŽÁKOVÁ, J., KRAJČOVIČOVÁ, R., POSPÍCHALOVÁ, V. Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria. In: 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce. [přednáška]. Brno, 2013.

CRHA, I., ZDRÁHAL, Z., STEJSKAL, K., ŽÁKOVÁ, J., VENTRUBA, P., LOUSOVÁ, E. Proteom nitroděložního sekretu a receptivita endometria. In: 22. Symposium asistované reprodukce. [přednáška].  Brno. 2013.

DOUBKOVÁ, M., STAŇKOVÁ, Y., GERYCHOVÁ, R., SKŘIČKOVÁ, J. Lymfangioleiomyomatóza, vzácná příčina bronchiální obstrukce. In: XXII. Moravskoslezké dny pneumologie  4.10.-5.10.2013. [přednáška]. Brno, 2013.

GERYCHOVÁ R. Intenzivní péče v těhotenství a diabetes mellitus. In: 15.postgraduální kurz Sepse a MODS. [přednáška]. Ostrava, 2013.

GERYCHOVÁ, R., HOLUBOVÁ, J., LUKÁČIKOVÁ, P. Stárnutí žen – velký porodnický problém. In: 3. Celostátní konference Sekce fetální medicíny. [přednáška]. Praha: Česká gynekologická a porodnická společnost  - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

GERYCHOVÁ R.,JANKŮ P.,MATUŠKOVÁ D. Fetální hydrothorax - přehled. In: 34.celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky. [přednáška]. Praha: Česká gynekologická a porodnická společnost  - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

GERYCHOVÁ, R., SEN, P., JANKŮ, P., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I. Alveolární kapilární dysplazie - familiární výskyt. Brněnský genetický den Klinická genetika - genetická diagnostika. [přednáška]. Brno, 2013.

HOLUBOVÁ, J., GERYCHOVÁ, R., LUKÁČIKOVÁ, P. Těhotenství a porodnické výsledky rodiček starších 38 let v období 2004 - 2012. In: Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti  - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 16.5.-19.5.2013.  [přednáška]. Praha: Sdružení soukromých gynekologů České Republiky a Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, 2013.

HRUBAN, L., JANKŮ, P., KADLECOVÁ, J., MEKIŇOVÁ, L. Evaluation of efficacy and safety of hygroscopic dilator dilapan-s for cervical ripening in labor preinduction. In: 11th World Congress of Perinatal Medicine 19.6.-22.6.2013. [přednáška]. Moskva, 2013.

HRUBAN, L., JANKŮ, P., KADLECOVÁ, J., MEKIŇOVÁ, L. What is the position of mechanical preinduction cervical ripening in modern obstetrics? In: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists World Congress 24.6.-26.6.2013. [přednáška]. Liverpool, 2013.

HRUBAN, L., JANKŮ, P., KADLECOVÁ, J., MEKIŇOVÁ, L. What is the position of the mechanical pre-induction cervical ripening in modern obstetrics? In:1st European Congress on Intrapartum Care 23.5.-25.5.2013. [přednáška]. Amsterdam, 2013.

HUDEČEK, R., BIELIK, T., MÁRA, M. Doporučený postup – operační léčba děložních myomů. In:XXII. konference Sekce gynekologické endoskopie.[přednáška]. Kurdějov: Česká gynekologická a porodnická společnost  - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

HUDEČEK, R., IVANOVÁ, Z., FELSINGER, M. Laparoskopické řešení ektopické gravidity v jizvě po císařském řezu. In: XXII. konference Sekce gynekologické endoskopie 18.10.-20.10.2013. [přednáška]. Kurdějov: Česká gynekologická a porodnická společnost  - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity po asistované reprodukci. In: 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. [přednáška]. Brno, 2013.

HUDEČEK, R., VENTRUBA, P., CRHA, I. Neinvazivní léčba symptomatických forem endometrózy. In: 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. [přednáška]. Brno, 2013.

HUSER, M., BELKOV, A., PASTORČÁKOVÁ, M., SEDLÁKOVÁ, K. Mid-term efficacy of cystocele repair with polypropylene mesh. In: 38th Annual Meeting of the International Urogynecological Association. [přednáška]. Dublin, 2013.

IVANOVÁ, Z., MINÁŘ, L. Časná recidiva ovariálního bordeline tumoru o 14-leté pacientky. In: Konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících 18.-20.4.2013. [přednáška]. Rožnov pod Radhoštěm: Česká gynekologická a porodnická společnost  - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

KUČERA, E., HUDEČEK, R., FANTA, M., CHVÁTAL, R. Problematika endometriózy v ČR – vznik Sekce pro endometriózu - Česká gynekologická a porodnická společnost. In: 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. [přednáška]. Brno, 2013.

LUKÁČIKOVÁ, P., GERYCHOVÁ, R., HOLUBOVÁ, J. Analýza porodnických výsledků rodiček starších 38 let za období 2003-2012. In: Celostátní konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. [přednáška]. Plzeň, 2013.

MÁDR, A., SVOBODOVÁ, K., ŽÁKOVÁ, J., CRHA, I., GLATZ, Z. Vývoj nových analytických přístupů pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu embrya. In. 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium Asistované reprodukce 12.11.-13.11.2013. [přednáška]. Brno, 2013.

REJDOVÁ, I., VLAŠÍNOVÁ, I. Indukce puberty u dívek s galaktosemií. In:12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. Sympozium asistované reprodukce 12.11.-13.11.2013. [přednáška].  Brno, 2013.

RUMPÍK, D., RUMPÍKOVÁ, T., PILKA, L., PILKA, R., VENTRUBA, P., PRUDIL, L., MUSILOVÁ, L. Surogátní mateřství. In: 21. Bárdošov memorial. [přednáška]. Bratislava, 2013.

TEXL, J., KŘIŽAN, V., HODICKÁ, Z., KADLECOVÁ, J., VENTRUBA, P. Oddálení předčasného porodu pomocí inzerce vaginálního Arabin pesaru - představení studie. In: 12.Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23.sympozium asistované reprodukce 12.11.-13.11.2013. [přednáška]. Brno, 2013.

VENTRUBA, P., FEYEREISL, J., KUČERA, E. Vývoj a výsledky specializačního vzdělávání v gynekologii a porodnictví. In: 12. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce 12.11.-13.11.2013. [přednáška]. Brno, 2013.

VENTRUBA, P., ŘEŽÁBEK, K. Od historie po současnost národního registru asistované reprodukce. In: 12. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 23. sympozium asistované reprodukce 12.11.-13.11.2013. [přednáška]. Brno, 2013.

WEINBERGER, V. Diagnostics of malign ovarian tumors by ultrosound and CA 125 – our experience. In: 18th International meeting of European Society of Oncogynecological oncology 19.10.–22.10.2013. [přednáška]. Liverpool, 2013.

WEINBERGER, V. Moderní trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In: XXXVII. Brněnské onkologické dny 18.4-19.4.2013. [přednáška]. Brno, 2013.

WEINBERGER, V. Naše klinické zkušenosti s užitím přípravku TachoSil v onkogynekologii a reprodukční gynekologii. In: XXII. konference Sekce gynekologické endoskopie 18.10.-20.10.2013. [přednáška]. Kurdějov: Česká gynekologická a porodnická společnost - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

WEINBERGER, V. Riziko přítomnosti maligního nádoru v ovariální cystě. In: 34. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky 27.9.-29.9.2013. [přednáška]. Brno: Česká gynekologická a porodnická společnost - České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 2013.

WEINBERGER, V. Současný trend chirurgické léčby karcinomu ovaria. In: 97. jihomoravský krajský doškolovací seminář Gynekologicko – porodnické kliniky.[přednáška].  Brno: [GPK FN Brno],  31.1.2013.

WEINBERGER, V. Ultrazvuková klasifikace maligních adnexálních nálezů – matematické modely, „simple rules“, „patern recognition“ a expertní UZ. [přednáška]. Jinačovice Kaskáda: Provisio, 1.11.2013.

WEINBERGER V. Ultrazvukové vyšetření v gynekologii II.n In: 169. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. [přednáška].  Praha, 8.6.2013.

 

2012

Článek v časopise

Bělehradová, I., Hodická, Z.  Využití fytoestrogenů v gynekologii. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 13-15.

Beňovská, M., Křivánková, A., Richterová, E., Hodická, Z.  Možnosti časné diagnostiky preeclampsie s produkty firmy Roche. Labor Aktuell, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 18-21.

Bienertová - Vašků, J., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Tomandlová, M., Dostálová, Z., Vašků,A.  Visfatin is secreted into the breast milk and is correlated with weight changes of the infant after the birth. Diabetes Research and Clinical Practice, 2012, roč. 96, č. 3, s. 355-361.

Brančíková, D., Minář, L., Weinberger, V., Dvořák, K.  Otázky v neoadjuvantní chemoterapii karcinomu prsu. Acta chemotherapeutica, 2012, roč. 21, č. 1-3, s. 152-155.

Crha, I., Mádr, A., Musilová, J., Glatz, Z., Žáková, J., Ventruba, P.  Nové technologie a perspektivy analýzy metabolomu embrya. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6, s. 502-506.

Crha, I., Žáková, J.  Současné možnosti výběru spermie v asistované reprodukci. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, roč. 21, č. 1, s. 4-9.

Gerychová, R.  Prenatální diagnostika a fetální medicína na Gynekologicko porodnické klinice FN Brno. Nemocniční listy FN Brno, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 13-14.

Gerychová, R.  Spolupráce gynekologa a genetika ne FN Brno. Nemocniční listy FN Brno, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 8-8.

Hejnová, H., Švábová, M.  Informovanost žen o správné výživě v těhotenství. Diagnóza v ošetřovatelství, 2012, roč. 8, č. 5, s. 8-9.

Hodická, Z., Bienertová-Vašků, J., Ventruba, P., Vašků, A.  Kortikotropin-releasing hormon (CRH) a adrenokortikotropní hormon (ACTH) – možné markery některých těhotenských patologií. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 141-143.

Horák, P., Mára, M., Dundr, P., Kubínová, K., Kužel, D., Hudeček, R., Chmel, R.  Effect of a Selective Progesterone ReceptorModulator on Induction of Apoptosis in Uterine Fibroids In Vivo.International Journal of Endocrinology, 2012, roč. 2012, č. ID 436174, s. 1-6.

Hruban, L.  Současný pohled na některá tradiční porodnická témata. Nemocniční listy FN Brno, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 17-18.

Hruban, L., Janků, P., Ventruba, P., Paúrová, L., Ťápalová, V., Haraštová, A., Huser, M., Gerychová, R., Hodická, Z., Jarkovský, J.  Vedení porodu po předchozím císařském řezu, analýza výsledků z let 2007 – 2010. Česká gynekologie, 2012, roč. 7, č. 2, s. 127-132.

Hudeček, R.  Centrum reprodukční chirurgie. Nemocniční listy FN Brno, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 14-15.

Hudeček, R., Ivanová, Z., Šmerdová, M., Pánková, S., Krajčovičová, R.  Vliv aplikace GnRH analog na peroperační a postoperační výsledky myomektomie u žen v reprodukčním věku. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 109-117.

Huser, M., Belkov, I., Janků, P., Sedláková, K.  Pregnancy and delivery following midurethral sling surgery for stress urinary incontinence. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2012, roč. 119, č. 2, s. 117-120.

Huser, M., Pastorčáková, M., Belkov, I., Sedláková, K.  Výsledky operační léčby sestupu přední poševní stěny s použitím polypropylenové síťky. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 5, s. 407-413.

Huser, M., Žáková, J., Crha, I., Šmardová, L., Král, Z., Revel, A., Ventruba, P.  Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 117-125.

Huser, M., Žáková, J., Šmardová, L., Crha, I., Janků, P., Hudeček, R., Ventruba, P.  Combination of fertility preservation strategies in young women with recently diagnosed cancer. European Journal of Gynaecological Oncology, 2012, roč. 33, č. 1, s. 42-50.

Janků, P., Hruban, L.  Perinatologické výsledky za rok 2011. Nemocniční listy FN Brno, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 6-7.

Jelenek, G., Felsinger, M.  Diagnostika a terapie vybraných forem extragenitální endometriózy. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 2-4, s. 89-95.

Jelenek, G., Rejdová, I., Vlašínová, I., Sedláková, K.  Vulvovaginitidy u dětí. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 6, s. 392-394.

Krajčovičová, R., Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Vlašínová,I.  Mechanismus implantace embrya. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 20-26.

Križan, V., Pánková, S., Hudeček, R.  Význam hyaluronátu v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 7-12.

Kvasnička, J., Balík, M., Binder, T., Blatný, J., Bláha, J., Cvachovec, K., Černý, V., Dulíček, P., Feyereisl, J., Hájek, Z., Janků, P., Malý, J., Měchurová, A., Pařízek, A., Penka, M., Procházka, M., Roztočil, A., Řeháček, V., Seidlová, D., Ševčík, P., Valenta, J., Ventruba, P.  Peripartální život ohrožující krvácení – mezioborové konsenzuální stanovisko. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 9, s. 661-664.

Lukášová, T., Ventruba, P., Ventruba, T., Žáková, J., Sochorová, K.  Těhotenství a porod zdravého dítěte komplikované koincidencí heterotopické gravidity po IVF a placenty perkrety s následnou hysterektomií. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 152-155.

Minář, L., Hvizdová, M., Weinberger, V., Jandáková, E.  Triple negativní karcinom prsu – prognosticky vysoce závažná skupina mamárních malignit. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 132-138.

Minář, L., Weinberger, V., Jandáková, E.  Histopatologická klasifikace karcinomu prsu a její vztah k využitelným modalitám systémové léčby. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 36-41.

Rejdová, I., Petrenko, M., Hodická, Z.  Laparoskopicky asistovaná neoplastika pochvy podle Vecchiettiho.Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 104-108.

Sonek, J., Nicolaides, K., Janků, P.  Screening at 11–13+6 weeks' gestation. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 92-104.

Soška, V., Dobšák, P., Pohanka, M., Špinarová, L., Vítovec, J., Krejčí, J., Hude, P., Homolka, P., Nováková, M., Eicher, J., Dušek, J., Sieglová, J.  Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, 2012, roč. 156, č. 1, s. 1213-1218.

Spilka, J., Chudáček, V., Koutský, M., Janků, P., Lhotská, L., Georgoulas, G., Stylios, C., Huptych, M.  Using nonlinear features for fetal heart rate classification. Biomedical Signal Processing and Control, 2012, roč. 7, č. 4, s. 350-357.

Szetei, M., Borek, I., Unzeitig, V., Mareček, V.  Výskyt infekcie u novorodencov SAG pozitívnych matek v závislosti na peripatálnej antibiotickej profylaxii a spôsobe porodu. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6, s. 492-497.

Štourač, P., Suchomelová, H., Stodůlková, M., Huser, M., Křikava, I., Janků, P., Haklová, O., Hakl, L., Štoudek, R., Gál, R., Ševčík, P.  Comparison of parturient - controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký in Olomouc, 2012, roč. 156, č. XXX, s. x-x.

Unzeitig, V.  Využití benzydamidu (Rosalgin) v klinické praxi. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, roč. 21, č. 1-Suppl. A (Prevence, nespecifická a specifická léčba vulvovaginitid), s. 108-110.

Unzeitig, V., Čepický, P., Dvořák, V.  Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6, s. 597-601.

Unzeitig, V., Jestřábek, J., Špaček, J.  Využití kvasinkového lyofilizátu CANDIVAC cps. u žen s rekurentní vulvovaginální kandidózou: výsledky klinické studie. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 2-4, s. 71-74.

Unzeitig, V., Kestřánek, J., Špaček, J.  Podání transfer-faktoru (IMUNOR) u žen s chronickým vulvovaginálním diskomfortem: výsledky klinické studie. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 1, s. 3-6.

Unzeitig, V., Měchurová, A., Ľubušký, M.  Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 3, s. 265-266.

Ventruba, P., Crha, I., Janků, P., Hudeček, R., Huser, M., Žáková, J.  Historie a současnost Gynekologicko – porodnické kliniky v Brně. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 88-90.

Weinberger, V., Minář, L.  Imunoterapie karcinomu ovaria. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 145-152.

Weinberger, V., Minář, L., Brančíková, D.  Moderní chirurgická léčba a biologická léčba karcinomu prsu. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 6, s. 507-513.

Wiessenbacher, E., Donders, G., Unzeitig, V., De Tejada, B., Gerber, S., Halaška, M., Špaček, J.  A Comparison of Dequalinium Chloride Vaginal Tablets (Fluomizin) and Clindamycin Vaginal Cream in the Treatment of Bacterial Vaginosis: A Single-Blind, Randomized Clinical Trial of Efficacy and Safety. Gynecologic and Obstetric Investigation, 2012, roč. 73, č. 1, s. 8-15.

Žáková, J., Sedláčková, M., Polák, Š., Dumkova, J., Ventruba, P., Crha, I.  Methods for preserving fertility in young women suffering from cancer: some aspects of ovarian tissue cryopreservation. Bratislavské lekárske listy, 2012, roč. 113, č. 3, s. 192-194.

Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Lousová, E., Sochorová, K., Pohanka, M., Huser, M.  Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 139-142.

Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I., Lousová, E., Sochorová, K., Pohanka, M., Huser, M.  Nové metody zvyšující úspěšnost asistované reprodukce. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 139-142.

Příspěvek do odborné knihy

Hruban, L., Janků, P.  Porod po předchozím císařském řezu. In Pařízek, A. a kol.  Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : Galén, 2012. s. 203-205.

Hudeček, R., Krajčovičová, R.  Embryoprotective therapy of infertil women with polycystic ovary syndome. In Mukherjee, S. Polycystic ovary syndrome. 1. vyd. Rijeka, Croatia : InTech, 2012. s. 61-76.

 

2011

Abstrakt v časopise

Gerychová, R., Frank, K., Vlašínová, I., Šprláková, A., Janků, P. Diagnosis of placenta acreta - comparing ultrasound and MRI techniques. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2011, roč. 38, č. S1, s. 91-.

Suchomelová, H., Štourač, P., Stodůlková, M., Křikava, I., Huser, M., Janků, P., Gál, R., Ševčík, P. Rodičkou řízená porodní analgezie remifentanilem jako alternativa epidurální analgezie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 5, s. 288-288

Abstrakt ve sborníku

Bienertová-Vašků, J., Tomandl, J., Bienert, P., Chovanec, J., Dostálová, Z., Vašků, A. Agoutin-related peptid (AgRP) v séru u českých pacientek s úspěšně léčeným endometriálním karcinomem jako protektivní faktor proti rozvoji kachexie. In Sborník přednášek - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : 2011.

Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P. Současné možnosti selekce spermie pro oplození oocytu metodou ISCI. In Sborník přednášek 10. ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce, Brno. Brno: 2011

Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Lousová, E., Huser, M. Quantitative phase shift evaluation of the sperm head by digital holographic microscopy. In Abstracts of 27th Annual Meeting of the ESHRE, Stockholm, 3.-6.7.2011, i134. Stockholm : 2011.

Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Lousová, E., Huser, M., Pohanka, M. Quantitative phase shift evaluation of the sperm head by digital holographic microscopy. In Human reproduction. Stockholm : Oxford university press, 2011. s. 134-135.

Gerychová, R., Vlašínová, I., Šprláková, A., Frank, K., Janků, P. Možnosti zobrazovacích metod v diagnostice placenta acreta. In Sborník přednášek - 1. Konference SNG. Praha : 2011.

Hruban, L., Janků, P., Ventruba, P., Haraštová, A., Ťápalová, V. Indukovaný porod koncem pánevním. In 1. Konference SNGP, e-poster. Praha : 2011.

Hudeček, R. Farmakoterapie genitálních forem endometiózy. In 1. Konference SNGP, Praha 30.9.201, e-poster . Praha : 2011.

Hudeček, R., Hvízdová, M., Ivanová, Z., Pánková, S., Krajčovičová, R. Vliv aplikace GnRH analog na peroperační a postoperační výsledky myomektomie u žen v reprodukčním věku. In Sborník přednášek 10. ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce. Brno : 2011.

Huser, M. Rekonstrukce předního kompartmentu pochvy pomocí síťky NAZCA

Kadlecová, J., Al-Awad, H., Gerychová, R. První příznaky Hodgkinovy choroby v těhotenství. In 1. Konference SNGP, Praha 30.9.2011, e-poster. Praha : 2011.

Králíková, M., Melounová, J., Crha, I., Žáková, J., Matejovičová, M., Beňovská, M. Thioly ve spermiích – souhrnné výsledky po roce stanovení. In ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce, Brno, Poster. Brno : 2011.

Mádr, A., Foltánová, K., Žáková, J., Lousová, E., Crha, I. Non-Invasive Assessment of Embryo Viability In Assisted Reproduction using Capillary Electrophoresis. In Book of Abstracts of 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques. : 2011.

Mádr, A., Foltová, K., Žáková, J., Lousová, E., Crha, I., Glatz, Z. Stanovení životaschopnosti embryí v asistované reprodukci pomocí kapilární elektroforézy. In ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce, Brno, Poster. Brno : 2011.

Matejovičová, M., Králíková, M., Žáková, J., Crha, I. The Effect of Homocysteine on Sperm DNA Integrity. In Book of Abstracts of 8th International Conference on Homocysteine Metabolism. Lisabon : International Conference on Homocysteine Metabolism, 2011. s. 122-122.

Melounová, J., Matejovičová, M., Králíková, M., Žáková, J., Crha, I. The Effect of Homocysteine on Sperm DNA Integrity. In Book of Abstracts of 8th International Conference on Homocysteine Metabolism. Lisabon : 2011. s. 122-122.

Minář, L., Weinberger, V. Úloha ultrazvuku v predikci invaze myometria u pacientek s karcinomem endometria. In Sborník přednášek - XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : 2011. s. 89-89.

Pohanka, M., Žáková, J., Ventruba, P., Crha, I. Nová generika v léčbě erektilní dysfunkce. In Sborník přednášek 10. ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce. Brno : 2011.

Rejdová, I., Ivanová, Z. Problematika diagnostiky gynatrézii u adolescentních dívek – kasuistika. In 1. Konference SNGP, e-poster. Praha : 2011.

Sedláková, K., Gerychová, R., Janků, P. Chyby a omyly v diagnostice ovariálních cyst – případ Currarino trias. In 1. Konference SNGP, e-poster. Praha : 2011.

Ťápalová, V., Hudeček, R. Operační techniky a legislativní podmínky sterilizace žen v České republice. In ČS konference reprodukční gynekologie a 21. Sympozium asistované reprodukce, Brno, Poster. Brno : 2011.

Ťápalová, V., Minář, L. Prediktivní hodnota SCCA pro maligní lymfadenopatii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla. In Sborník přednášek - 1. Konference SNGP. Praha : 2011.

Weinberger, V., Minář, L. Karcinom těla děložního - staging up to date. In Sborník přednášek - 16. ročník sympozia - onkologie v gynekologii a mamologii. : 2011.

Weinberger, V., Minář, L. Uterine cancer – staging up to date. In Abstract - 17th International meeting of European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Milano : 2011.

Žáková, J., Králíková, M., Crha, I. Assesment of intracellular homocysteine concentration in sperms. In Abstracts of the 27th Annual Meeting of the ESHRE. Stockholm : Oxford University press, 2011. s. 134-134.

Článek v časopise

Belkov, A., Huser, M., Pastorčáková, M., Sedláková, K. Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci. Urologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 5, s. 307-312.

Bienertová-Vašků, J., Bienert, P., Dostálová, Z., Chovanec, J., Vašků, A., Vašků, V. A common variation in the cannabinoid 1 receptor (CNR1) gene is associated with pre-eclampsia in the Central European population. European Journal of Obstetrics & Gynecology Reproductive Biology, 2011, roč. 155, č. 1, s. 19-22.

Blatný, J., Seidlová, D., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ventruba, P., Ševčík, P. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia, 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368.

Chudáček, V., Spilka, J., Janků, P., Koucký, M., Lhotská, L., Huptych, M. Automatic evaluation of intrapartum fetal heart rate recordings: a comprehensive analysis of useful features. Physiological Measurement, 2011, roč. 32, č. 8, s. 1347-1360.

Crha, I., Hudeček, R., Huser, M. Analoga gonadoliberinu v léčbě infertility. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 3-4, s. 152-156.

Crha, I., Konečná, H., Žáková, J., Buršíková, J., Zdráhal, Z., Ventruba, P., Lousová, E., Pohanka, M. Proteom seminální plazmy u mužů s azoospermií. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 60-63.

Crha, I., Žáková, J., Huser, M., Ventruba, P., Lousová, E., Pohanka, M. Digital holographic microscopy in human sperm imaging. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2011, roč. 28, č. 8, s. 725-729.

Dostálová, Z., Gerychová, R. Vulvovaginitidy - záněty vulvy a pochvy. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 13, č. 6, s. 262-264.

Dostálová, Z., Rejdová, I. Diferenciální diagnostika vulvovaginitid. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 94-97.

Gregorová, P., Weiss, P., Unzeitig, V., Cibula, D. Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparsion of representative national samples. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2011, roč. 154, č. 2, s. 163-166.

Hollá, K., Weiss, P., Unzeitig, V., Cibula, D. Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies. Journal of Sexual Medicine, 2011, roč. 8, č. 4, s. 1083-1091.

Hudeček, R., Felsinger, M., Jelenek, G. Dienogest v terapii genitálních forem endometriózy. Lékařské listy, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 6-10.

Hudeček, R., Jelenek, G., Felsinger, M. Farmakoterapie endometriózy v reprodukční gynekologii. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 70-77.

Huser, M., Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P. Onkofertilita - nový směr reprodukční medicíny. Česká gynekologie, 2011, roč. 76, č. 2, s. 91-99.

Ivanová, Z., Weinberger, V. Nekrotizující myom v těhotenství. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 1, s. 40-41.

Králíková, M., Crha, I., Melounová, J. Role homocysteinu a příbuzných thiolů v ethiopatogenezi poruch lidské reprodukce. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 78-82.

Králíková, M., Melounová, J., Crha, I., Matejovičová, M., Žáková, J., Jarkovský, J., Tallová, J. Intraindividual variability of homocysteine and related thiolsn concentrations in follicular fluid. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2011, roč. 28, č. 9, s. 863-868.

Maršík, L., Ďurechová, A., Borovský, M., Petrenko, M., Urban, H. Príčiny závažných foriem ovariálního hyperstimulačného syndrómu u hospitalizovaných pacientok. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 3-4, s. 137-143.

Minář, L., Weinberger, V. Prognostický význam tumor markeru SCCA u pacientek s operabilními stadii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 64-69.

Pánková, S., Hudeček, R. Postkoitální servis up to date. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 84-86.

Penka, M., Binder, T., Unzeitig, V. Antitrombotické zajištění těhotných úpodle rizika tromboembolické nemoci-doporučený postup. Česká gynekologie, 2011, roč. 76, č. 1, s. 24-26.

Sedláková, K., Huser, M., Belkov, A., Janků, P. Vedení porodu po inzerci volné vaginální pásky – kazuistika a literární přehled. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 1, s. 42-46.

Ťápalová, V., Hudeček, R. Operační techniky a legislativní podmínky sterilizace žen v České republice. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 3-4, s. 197-201.

Ťápalová, V., Vlašínová, I., Janků, P., Ventruba, P., Kysela, P., Zatočil, T., Štourač, P. Disekce aorty u gravidní s Turnerovým syndromem. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 2, s. 98-100.

Unzeitig, V., Kliment, M., Špaček, J., Dvořák, V., Borovský, M. Všeobecné zásady diagnostiky a léčby vulvovaginální kadidózy. Medicína pro praxi, 2011, roč. 8, č. 5, s. 233-236.

Žáková, J., Ventruba, P., Lousová, E., Crha, I., Hudeček, R. Kryokonzervace buněk a tkání v asistované reprodukci. Praktická gynekologie, 2011, roč. 15, č. 1, s. 16-21.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Oškrdalová, L., Skorkovská, K., Hruban, L. Retrospektivní zhodnocení porodů PPKP ve FN Brno 2008 - 2010. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ventruba, P. Peripartální krvácení. XVII. Pařízkovy dny, Ostrava, 17.03.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Šmardová, L., Huser, M., Crha, I. Zhoubné nádory a reprodukce. Metroragie při trombocytopenii či koagulopatii. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 323-326.

Příspěvek do sborníku

Burša, M., Lhotská, L., Chudáček, V., Huptych, M., Spilka, J., Janků, P., Huser, M. Ant inspired techniques in Textual Information Retrieval from a Hospital Information System. In Proceedings of the 2011 third world congress on Nature and biology inspired computing. Salamanca : NaBIC 2011, 2011. s. 421-426.

Chudáček, V., Spilka, J., Lhotská, L., Janků, P., Koutský, M., Huptych, M., Burša, M. Assessment of features for automatic CTG analysis based on expert annotation. In 33rd Annual International Conference of the IEEE EMBS. New York : IEEE, 2011. s. 6051-6054.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Centrální objednávání
(ve všední dny 8:00-12:00 a 12:30-15:30)

+420 606 718 041 (Bohunice)
+420 608 561 994 (Obilní trh)

Porodní sál
- 532 233 961 (Bohunice)
- 532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická pohotovost
- 532 233 953 (Bohunice)
- 532 238 373 (Obilní trh)
- 532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji