Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Invazivní metody

Invazivní metody prenatální diagnostiky se provádí pro potvrzení event. vyloučení rizika genetické vady plodu vázané na počet případně poruchu struktury chromozomů, eventuálně k průkazu molekulárně vázané genetické vady plodu. Nejčastějším důvodem – indikací k provedení je pozitivní výsledek předchozího screeningového vyšetření  (biochemického eventuálně ultrazvukového),  abnormální ultrazvukový nález u plodu, genetické zátěž v rodě, předchozí dítě s genetickou vadou. Indikací může být po pečlivém uvážení rizika výkonu  i věk matky, případně věk obou partnerů. Nejčastěji prováděné výkony jsou:

  • Amniocentéza– vyšetření plodové vody. Provádí se mezi  15.-20.týdnem těhotenství.   Vpichem tenkou jehlou přes břišní stěnu přímo do dělohy pod kontrolou ultrazvukem se odebírá vzorek 15-20ml plodové vody ke genetickému vyšetření. Vyšetření se provádí ambulantně, je nebolestivé  a nese s sebou 1% riziko možného potratu plodu do nejpozději 3 týdnů od odběru. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do 4h od odběru (v případě diagnostiky jen samotného Downova syndromu technikou direkt PCR). Při hodnocení technikou Q-PCR jsou výsledky známy do 24-48h (vyšetření je na  5 nejčastějších chromozomálních vad plodu včetně Downova syndromu), případně do 14 dnů při zpracování metodou klasické kultivace plodové vody. Vyšetření lze provést i u vícečetného těhotenství.
  • Biopsie choriových klků– odběr vzorku placenty. Vyšetření se provádí mezi  11.-14.týdnem těhotenství, vpichem jehlou v lokální anestezii  a pod ultrazvukovou kontrolou přes stěnu břišní do placenty a odsátím malého vzorku placentární tkáně. Riziko potratu v souvislosti s výkonem je srovnatelné s rizikem amniocentézy – tedy 1% - nejpozději do 3 týdnů od provedeného výkonu. Výsledky vyšetření metodou Q-PCR jsou k dispozici do 24-48h (na 5 nejčastěji se vyskytujících chromozomálních vad plodu), případně do 5-7 dnů při zpracování metodou klasické kultivace.
  • Odběr pupečníkové krve– punkce a odběr vzorku krve plodu z pupečníku vpichem tenkou jehlou přes stěnu břišní  matky pod kontrolou ultrazvukem. Vyšetření je nebolestivé a je spojeno s rizikem 3% potratu plodu. Nejčastěji se provádí při potřebě vyšetření plodu při podezření na anemii nebo infekci, případně při léčbě některých závažných a život ohrožujících stavů plodu (anemie).
Kde nás najdete:

Porodnice Obilní trh, pavilon A

Bohunice, pavilon Z

Kontakty:

Ambulance porodního sálu
532 233 962 (Bohunice)
532 238 440 (Obilní trh)

Porodní sál
532 233 961 (Bohunice)
532 238 285 (Obilní trh)

Gynekologická ambulance
532 233 953 (Bohunice)
532 238 373 (Obilní trh)
532 238 285

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji