Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Akreditace dle zákona č. 96/2004 Sb

CERTIFIKOVANÉ KURZY

název číslo počet platnost platnost
školících míst od  do 
Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči 78260/2015-3/ONP 30 1.3.2016 28.2.2021
Bazální stimulace 21300/2014-20/ONP 18 1.6.2014 31.5.2019
Elektrodiagnostika nervového systému - EMG, EP 13975/2015-4/ONP 20 1.7.2015 30.6.2020
Elektrodiagnostika nervového systému - EEG, EP 12961/2014-5/ONP 20 1.5.2014 30.4.2019
Diagnostické metody v nukleární medicíně 9905/2016-3/ONP 30 1.5.2016 30.4.2021
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) 55248/2014-6/ONP 16 1.2.2015 31.1.2020
Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu 6803/2014-8/ONP 30 1.4.2014 31.3.2019

Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami
 

Hodnocení ryzik, prevence a léčba dekubitů

61849/2011/VZV

20948/2017-5/ONP

20

30

1.11.2011

1.7.2017

31.10.2017

30.6.2022

Kanylace arterie radialis a dekanylace artérií 25203/2014-3/ONP 30 1.7.2014 30.6.2019
Katetrizace močového měchýře u mužů 62422/2016-6/ONP 20 1.2.2017 31.1.2022
Komplexní péče o invazivní vstupy 31405/2014-7/ONP 20 1.1.2015 31.12.2019
Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů 35231/2011/VZV 25 1.7.2011 30.6.2017
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 40296/2014-4/ONP 30 1.11.2014 31.10.2019
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence 47014/2013-4/ONP 30 1.3.2014 28.2.2019
Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu 69975/2016-3/ONP 25 1.9.2011 28.2.2022
Metody sterilizace a dezinfekce - způsoby jejich kontroly 27435/2016-3/ONP 30 1.7.2016 30.6.2021
Metody sterilizace, vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce - způsoby jejich kontroly 55479/2014-4/ONP 30 1.1.2015 31.12.2019
Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním 15290/2016-3/ONP 25 1.5.2016 30.4.2021

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí

21893/2015-3/ONP

21388/2017-4/ONP

30

30

1.7.2015

1.7.2017

30.6.2020

30.6.2022

Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí 13/2015-3/ONP 30 1.3.2015 29.2.2020
Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí pro zdravotnické asistenty 47791/2013-9/ONP 30 1.6.2014 31.5.2019
Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí 17060/2014-8/ONP 35 1.11.2014 31.10.2019
Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech 16796/2013/VZV 30 1.7.2013 30.6.2016
Perioperační péče o pacienta v urologii a endourologii 21900/2015-3/ONP 30 1.7.2015 30.6.2020
Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku 33631/2014-7/ONP 30 1.1.2015 31.12.2019
Práce sestry v anesteziologii 64828/2014-6/ONP 30 1.4.2015 31.3.2020
Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví 45104/2013-4/ONP 30 1.3.2014 28.2.2019

Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii
 

Prevence a monitoring infekcí spojených se zdravotní péčí

27432/2016-3/ONP
 

20960/2017-3/ONP

30
 

30

1.7.2016
 

1.3.2014

30.6.2021
 

28.2.2019

Prevence a monitoring nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních 6851/2014-7/ONP 30 1.3.2014 28.2.2019
Psychologická vývojová diagnostika 74400/2015-3/ONP 20 1.1.2016 31.12.2020
Punkce arterie radialis a arterie femoralis 25209/2014-3/ONP 30 1.7.2014 30.6.2019
Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů 17059/2014-3/ONP 30 1.7.2014 30.6.2019
Resuscitační a intenzivní péče o děti 17058/2014-8/ONP 35 1.11.2014

31.10.2019

Specializovaé činnosti všeobecné sestry v zařízení transfuzní služby

Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem

52369/2016-3/ONP

48091/2013-7/ONP

6

15

1.12.2016

1.7.2014

30.11.2021

30.6.2019

Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty 44907/2014-8/ONP 30 1.2.2015 31.1.2020
Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii 50130/2016-6/ONP 10 1.12.2016 30.11.2021
Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zařívacího traktu 55513/2014-4/ONP 20 1.1.2015 31.12.2019
Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně 55796/2014-14/ONP 15 1.8.2015 31.7.2020
Specifická ošetřovatelská péče ve vyšetřování plicních funkcí 47793/2013-3/ONP 25 1.3.2014 28.2.2019
Specifická péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému 619/2014-11/ONP 30 1.6.2014 31.5.2019
Techniky mízní drenáže 78262/2015-3/ONP 24 1.3.2016 28.2.2021
Úlevové techniky v péči o novorozence 40013/2015-6/ONP 35 1.3.2016 28.2.2021
Umělá plicní ventilace 36821/2013/VZV 30 1.1.2014 31.12.2018
Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení 12980/2015-4/ONP 10 1.7.2015 30.6.2020
Zajištění průchodnosti dýchacích cest 29295/2016-6/ONP 25 1.8.2016 31.7.2021
         
         
AKREDITOVANÉ KVALIFIKAČNÍ KURZY
název číslo počet platnost platnost
školících míst od  do 
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 20970/2014-8/ONP 30 1.5.2014 30.4.2019
Sanitář 29217/2014-5/ONP 25 1.11.2014 31.10.2019
Zdravotně-sociální pracovník 30227/2014-5/ONP 25 1.11.2014 31.10.2019

 

 
 
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji