Menu
Česky English
532 23 1111

30 let transplantací kostní dřeně a krvetvorných buněk ve Fakultní nemocnici Brno

/12. 4. 2023/ Transplantace kostní dřeně a krvetvorných buněk je léčebný postup, který se provádí u pacientů s poruchami krvetvorby nebo nádorovými onemocněními, jako je například leukémie. S těmito transplantacemi se ve Fakultní nemocnici Brno začalo před 30 lety, celkem zde bylo provedeno přes 2800 transplantací.   

Dříve musel být dárce v celkové anestezii a lékaři mu opakovanými vpichy do pánevní kosti odebírali kostní dřeň. „Dnes je od této metody ústup a provádí se jen ve specifických případech. Umíme krvotvorné buňky dostat z kostní dřeně do krevního oběhu a pak nám stačí napojit dárce na přístroj a odebrat mu buňky z žíly, po několika hodinách může odejít domů,“ uvedl přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Pacientovi, který podstoupí transplantaci kostní dřeně, musí být původní kostní dřeň v těle odstraněna. Je mu tak podána velmi vysoká dávka záření, nebo jsou podány až smrtelné dávky cytostatických léků. „Funkce darované kostní dřeně se neobnoví hned, imunitní buňky dárce mohou v cizím těle způsobit velmi nebezpečnou reakci štěpu transplantátu proti příjemci. Musíme to všechno umět zvládnout, jde o komplex problémů, kterými se naše klinika musí zabývat,“ doplňuje Mayer.  

Český národní registr dárců dřeně byl založený nadací v roce 1992 z podnětu rodin nemocných s těžkými hematoonkologickými onemocněními. Nyní má registr 120 tisíc potencionálních dobrovolných dárců krvetvorných buněk, kteří jsou ochotni v případě potřeby darovat pacientovi krvetvorné buňky. „Cílem registru je zajištění každému pacientovi optimálního dárce, který je k dispozici co nejdříve dle potřeb pacienta a garantuje, co nejlepší výsledky transplantace,“ uvádí vedoucí lékař ČNRDD MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno se připojila k síti národních dárcovských center v roce 1995, od té doby zde byly poskytnuty krvetvorné buňky pacientům od 54 dárců z ČNRDD a od více jak 300 dárců z celého světa, nejvíce z Německa. Zároveň FN Brno poskytlo 64 dárců pro pacienty v ČR i zahraničí.  

Odběr krvetvorných buněk ve Fakultní nemocnici Brno se provádí na separačním středisku, které je součástí Interní hematologické a onkologické kliniky. Díky injekční aplikaci leukocytárních růstových faktorů dárci jsou krvetvorné buňky vyplaveny do periferní krve. Separátory, což jsou přístroje podobné dialyzačním, jen pracují na principu centrifugace krve, umožňují odběr krvetvorných buněk z krve dárců. Buněčný transplantát se dále zpracovává na Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno a je dle potřeb pacienta modifikován. Skladování transplantátu je ve speciálních kontejnerech v prostředí kapalného dusíku při teplotě -195°C, délka skladování se odvíjí v řádu několika týdnů až let, dle potřeb léčby pacienta. FN Brno má 3000 skladovacích míst a nyní je obsazeno kolem 60 % kapacity.   

Transplantaci v roce 2021 podstoupila i Jana Polášková, staniční sestra arytmologické JIP FN Brno. Tehdy jedenadvacetiletá zdravotnice, pracující na dětské onkologii, měla podobné příznaky chřipce, díky kolegyním si nechala odebrat vzorky krve i na vážnější onemocnění. „Měla jsem štěstí, že dárcem kmenových buněk mohla být moje sestra. Nastaly sice nějaké komplikace, protože se sestřiny buňky v těle nechytaly. Proto došlo i k druhé možnosti, a to použití mé vlastní dřeně. Nakonec se v těle uchytily buňky darované sestrou. Brzo to bude dvaadvacet let, co jsem onemocněla. Dnes žiji v celku plnohodnotným životem. Například to, že nemůžu mít děti, beru jako daň za to, že tu můžu být, ale jsem vděčná sestře a celé rodině, že mě podporovali,“ řekla Polášková, která od května 2004 opět pracuje v nemocnici na plný úvazek. 

  

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji