Menu
Česky English
532 23 1111

Zemřel architekt Zdeněk Janský, jehož dílo bylo spjato s Fakultní nemocnicí Brno

V pondělí 15. května 2023 zemřel ve svém 74. roce života Ing. arch. Zdeněk Janský, laureát Ceny města Brna. V rámci své práce se věnoval zdravotnickým stavbám, včetně areálových staveb nemocnic. Ocenění, která dostal za svoji práci byla svázána s Fakultní nemocnicí Brno, kterou považoval za svoji srdcovou záležitost. Rozloučení se zesnulým proběhne při eucharistickém Requiem v sobotu 20. května 2023 v 10:30 v kostele sv. Vavřince v Brně-Komíně.

Ing. arch. Zdeněk Janský se narodil v roce 1949 v Pustiměři na Vyškovsku. Po ukončení Vysokého učení technického v Brně, oboru Architektura, pracoval řadu let ve Stavoprojektu Brno. Začátkem 90. let se začal, již na jiném pracovišti, zabývat problematikou zdravotnických staveb a této odbornosti zůstal věrný i po založení vlastního projekčního ateliéru zaměřujícího se na přípravnou a projektovou dokumentaci zdravotnických staveb, včetně areálových staveb nemocnic.

V posledních letech spolupracoval zejména s Fakultní nemocnicí Brno. V areálu Dětské nemocnice realizoval přestavbu lůžkového pavilonu, hlavní budovy a dostavbu nemocničního areálu v duchu původní koncepce prof. Rozehnala z 50. let (3. května 2023 to bylo právě 70 let od slavnostního otevření dokončené stavby areálu, který je zároveň poslední funkcionalistickou stavbou v Brně). První etapa dostavby se stala již roku 1996 stavbou roku. Následně architekt Janský rekonstruoval porodnici na Obilním trhu. V areálu nemocnice v Bohunicích projektoval například ústavní lékárnu, stomatochirurgickou kliniku a vypracoval studie dokumentace pro výstavbu několika dalších objektů.

Dílo Ing. arch. Janského je ukázkou vynikající architektury realizovaných staveb a nových technických řešení vycházejících z náročných požadavků na jejich funkci. Jeho zásluhou vzniklo v Brně mnoho esteticky i funkčně kvalitních stavebních děl, která se dobře včlenila do kontextu brněnského funkcionalismu, což platí zejména pro Dětskou nemocnici, která je národní kulturní památkou. Udělení Ceny města Brna bylo vyjádřením uznání za dílo, jímž Ing. arch. Janský obohatil brněnskou architekturu a celkový vzhled našeho města.

Rodině zesnulého vyjadřujeme soustrast.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji