Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Výzva k podání nabídky - POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ s názvem „Nájem pozemku za účelem umístění provozovny občerstvení a prodejny potravin na pracoviště nemocnice Bohunice – STARÁ ZÁSTAVBA"

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění poptávkového řízení je nájem části pozemku 1292/1 o výměře až do 37m2 (část pozemku, přímo sousedící s pozemkem 1292/8) a pozemku 1292/8, o výměře 33m2. Pozemky a jejich části se nachází v katastrálním území Brno – Bohunice, LV 10, se kterým má zadavatel právo hospodařit, a to za účelem výstavby stánku / umístění jednotky s provozováním občerstvení a prodejny potravin, na NPB pracovišti Nemocnice Bohunice, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno - Bohunice. Smluvní vztah s vybraným zájemcem bude uzavřen na dobu určitou 8 let od podpisu nájemní smlouvy.

Pokud vyvstane pro možné zahájení činnosti nájemce potřeba rozsáhlejších úprav, bude po jednání s budoucím nájemcem prvotně podepsána smlouva o smlouvě budoucí s předpokládaným datem zahájení provozu.

Specifikace nebytových prostor:
Pozemky a jejich části se nachází při vstupu do areálu Fakultní nemocnice Brno, do staré zástavby, hned za vjezdovou bránou z Ulice Jihlavská, vše na NPB - pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Konkrétní umístění je znázorněno na situačním plánu, který je součástí příloh této výzvy.

Část pozemku o výměře až do 37m2 nacházející se na pozemku č. 1292/1 pozemek 1292/8 o výměře 33m2, katastrální uzemí Brno – Bohunice, LV
č.10.

Pozemek je zasíťovaný – elektřina, voda, odpad.

Zájemcům bude umožněna prohlídka nabízeného pozemku, a to na základě individuální dohody s výše uvedenou kontaktní osobou. Každý zájemce o prohlídku se prokáže dokladem totožnosti a zmocněním oprávněného zástupce uchazeče nebo dokladem totožnosti a dokladem, že je oprávněným zástupcem zájemce.

Minimální požadované nájemné za 1 m2 / bez DPH / rok = 2400,- Kč

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech, ke stažení.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji